יפית סילורה נ. בנק לאומי לישראל בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יפית סילורה נ. בנק לאומי לישראל בע"מ

ע"א 7980/18
תאריך: 16/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  7980/18

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערת:

יפית סילורה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

בנק לאומי לישראל בע"מ

 

בקשת המשיב מיום 1.6.2020 ; תשובת המערערת מיום 8.6.2020; תגובת המשיב מיום 14.6.2020

 

 

החלטה

 

 

           עיינתי בטענות הצדדים ולא ראיתי מקום להיעתר בשלב זה לבקשת המשיב ולהורות על השהיית הטיפול בהליך שבכותרת עד לאחר הכרעה בשתי בקשות המתבררות בהליכים אחרים התלויים ועומדים בפני בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (בהליך מושא הערעור דנן) ובפני בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (במסגרת הליכי פשיטת הרגל שהתנהלו בעניינה של המערערת). אכן, הפסיקה הכירה בכך שבנסיבות מסוימות ההכרעה בהליך אחר התלוי ועומד בפני בית משפט אחר "באותו העניין" יכולה לייתר הגשת הליך ערעורי או להשפיע באופן ממשי על הדרך בה הוא יתברר ויש לבחון בהקשר זה כל מקרה לפי נסיבותיו תוך מתן משקל בין היתר לסוג ההליך התלוי ועומד; לדרך בירורו; לסיכוייו; למסגרת הזמן בה הוא צפוי להיות מוכרע; ובעיקר - לעוצמת הזיקה בינו ובין ההליך הערעורי (ראו והשוו, בש"א 4700/17 החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ - האפוטרופוס הכללי נ' קופפר (11.1.2018) והאסמכתאות שם).

 

           בענייננו הזיקה בין ההליך דנן לאחד מן ההליכים "התלויים ועומדים" (הבקשה למתן הוראות שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, הנוגעת לכספי העירבון שהופקדו בהליך דנן) אינה מצדיקה את השהיית הטיפול בערעור עד להכרעה בבקשה למתן הוראות, שכן בשלב זה וכל עוד לא ניתנה כל החלטה אחרת על ידי ערכאה מוסמכת, כספי העירבון המופקדים בערעור דנן מהווים משום ערובה להבטחת הוצאות המשיב ככל שיפסקו לטובתו בהליך הערעור וזאת לכל דבר ועניין והכל בהתאם להוראות הדין (ולנפקות קיומו של צו עיקול על כספי העירבון ראו מבין רבים, ע"א 4145/04 הירש נ' מתכת המוביל בע"מ (25.1.2006); ע"א 5578/16 סוילם נ' סוילם (12.1.2017)).

 

           אף לא שוכנעתי כי הזיקה בין ההליך השני ה"תלוי ועומד" (בקשה לסילוקה על הסף של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר עודנה מתבררת בפני בית המשפט המחוזי) מצדיקה, בשלב זה, את השהיית הטיפול בהליך דנן. זאת בשים לב, בין היתר, לכך שהדיון בערעור שבכותרת קבוע במועד קרוב מאוד ובמצב הדברים הנוכחי שבו  סיכומי המשיב טרם הוגשו דומני כי הגיע העת לקדם את הטיפול בהליך ולאפשר לשופטי המותב לעיין במכלול טענות הצדדים לגופו של עניין לקראת הדיון על פה. אציין בהקשר זה כי נתתי דעתי גם לעיתוי הגשת הבקשה. אכן, לא נעלמה מעיניי טענת המשיב כי לא כל העובדות העומדות בבסיס הבקשה עמדו בפניו עד לאחרונה וכן לא נעלמו מעיניי טענותיו לעניין הקשיים שבהכנת הבקשה בשים לב למשבר הקורונה. ואולם בסופו של דבר לא ניתן להתעלם מכך שהמידע הרלוונטי הנוגע לבקשה למתן הוראות נמסר למשיב עוד ביום 5.4.2020 ואילו הבקשה להשהיית הטיפול בהליך הערעור הוגשה רק ביום 1.6.2020 אף שמועד הדיון קבוע ליום 15.7.2020 ואף שהמשיב היה אמור להגיש את סיכומיו עד ליום 4.6.2020.

 

           על רקע זה לא ראיתי מקום להורות בעיתוי הנוכחי על השהיית הטיפול בערעור. על המשיב להגיש אפוא את סיכומיו על מנת שניתן יהיה לקיים את הדיון בהליך במועד שנקבע. יובהר כי אין באמור כדי למנוע כמובן מההרכב שידון בהליך לקבל כל החלטה אחרת בעניין, בהתאם לשיקול דעתו המלא. הבקשה נדחית אפוא. בנסיבות העניין יגיש המשיב את סיכומיו עד ליום 22.6.2020 והמערערת רשאית להגיש סיכומי תשובה מטעמה (ככל שהיא חפצה בהגשתם) עד ליום 8.7.2020. אין צו להוצאות.

 

           החלטה זו תתויק בתיקי השופטים.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ד בסיון התש"ף (‏16.6.2020).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
בע"מ 3704/20
החלטה
26/10/2020
טען מסמכים נוספים