יעקב שלום נ. כונס נכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יעקב שלום נ. כונס נכסים הרשמי

ע"א 3627/20
תאריך: 08/11/2020

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  3627/20 - ב'

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקש:

יעקב שלום

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. כונס נכסים הרשמי

 

2. ליאור מרקוביץ, עו"ד (המנהל המיוחד)

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 26.2.2020 בפש"ר 47335-05-18 שניתן על ידי כבוד השופט ע' כהן

 

בשם המבקש:

עו"ד מלי טייב

 

בשם המשיב 1:

עו"ד אסף ברקוביץ'

 

בשם המשיב 2:

בעצמו

 

החלטה

 

1.        לפנַי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, מיום 26.2.2020, בפש"ר 47335-05-18 (השופט ע' כהן), שבגדרו בוטלו הליכי פשיטת הרגל בעניינו של המבקש, לרבות צו כינוס הנכסים וצו עיכוב ההליכים; וכמו כן בקשה למתן סעד זמני בתקופת הערעור, שלפיו יותלו הליכי ההוצאה לפועל נגד המבקש, הליכים שחודשו נוכח ביטול הצווים.

 

2.        לשיטת המבקש, יעקב שלום, סיכויי ערעורו – טובים; ומאזן הנוחות – נוטה בבירור לטובתו. באשר לסיכויי הערעור, עומד שלום על כך שבחלוף יום ממתן פסק הדין הוסרו כלל מחדליו, וכמו כן הושגה הסכמה עם המנהל המיוחד שמונה בהליך, עו"ד מרקוביץ', שלפיה תשלומיו העתיים יעלו בהדרגה עד לסך של 2,500 ₪ לחודש. מכאן, ששגה בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 6.3.2020, כשלא נעתר לבקשתו לביטול פסק הדין; באשר למאזן הנוחות, טוען שלום כי משבוטלו הליכי פשיטת הרגל הוא נותר בפני הליכי הגבייה של מערכת ההוצאה לפועל. לדידו, עסקינן בהליכים "נוקשים", שלא מאפשרים לו ולמשפחתו להתקיים בכבוד בתקופת בירור הערעור, וזאת בשים לב להריונה המתקדם של אשתו ולהרחבתה הצפויה של המשפחה. על כן, לשיטתו, אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין, והליכי ההוצאה לפועל ישובו למסלולם, יסב הדבר לו ולמשפחתו פגיעה קשה, באופן שלא יהיה ניתן להשיב את מצב הדברים לקדמותו, אף אם יתקבל הערעור. מנגד, מטעים שלום, לנושיו לא יגרם כל נזק, כלכלי או אחר, אם הליכי הגבייה בהוצאה לפועל יעוכבו עד תום בירור הערעור דנן.

 

3.        המנהל המיוחד מתנגד לבקשה. לשיטתו, אין להֵעתר לה מאחר שהלכה למעשה מבוקש בה הסעד שנתבקש במסגרת הערעור. כמו כן מדגיש המנהל המיוחד כי פסק הדין ניתן לאחר שנקבע כי שלום ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, וכי לא עלה בידי הצדדים להביא את הסכסוך לפתרונו מחוץ לכותלי בית המשפט. למצער, ככל שתתקבלנה טענותיו של שלום, סבור המנהל המיוחד כי יש להתנות את עיכוב הליכי ההוצאה לפועל בכך ששלום יפעל לפי האמור במתווה שעליו הוסכם עמו לאחר מתן פסק הדין.

 

4.        הכונס הרשמי גם הוא מתנגד לבקשה. לשיטתו, במישור מאזן הנוחות, שלום לא הביא כל ראיה לתמיכה בטענותיו כי יגרם לו נזק כבד ובלתי הפיך, ככל שלא יעוכב ביצוע פסק הדין. גם בהליכי ההוצאה לפועל לכשעצמם אין כדי לבסס את הטענה שאם לא יעוכב ביצוע פסק הדין ידרדר מצבו של שלום עד כדי שלא ניתן יהיה להשיבו לקדמותו. ממילא, גם בהליכי ההוצאה לפועל ניתן לקבל סעדים שונים כדי להתמודד עם העניין; במישור סיכויי הערעור, עומד הכונס הרשמי על כך שפסק הדין נטוע בקביעות עובדתיות של בית המשפט המחוזי, והוא ניתן לאחר ששלום לא תיקן את מחדליו בתוך פרק הזמן שקצב לו בית המשפט. מכאן, בהינתן שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב לא בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית, ולא בשיקול דעתו הרחב של בית משפט של פשיטת רגל – הרי שסיכויי הערעור להתקבל קלושים.

 

5.        לאחר עיון בטענות הצדדים מזה ומזה באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה – לדחייה. כידוע, הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע פסק הדין, והמבקש זאת צריך להראות שסיכויי הערעור ומאזן הנוחות נוטים לטובתו (תקנות 467-466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; רע"א 6658/20 מזרחי נ' כהן, פסקה 8 (2.11.2020); ע"א 4906/20 שחר נ' סימון, פסקה 10 (26.10.2020)).

 

6.        בענייננו, באשר לסיכויי הערעור – שלום עצמו אינו מכחיש שבמועד מתן פסק הדין טרם תוקנו מחדליו, וזאת על אף התראותיו של בית המשפט המחוזי. בשלב זה אפוא נראה שבדין בוטלו הליכי פשיטת הרגל, ועיקר טענותיו של שלום נוגעות לדחיית בקשתו לביטול פסק הדין מיום 6.3.2020. החלטה זו מבוססת, בין השאר, על ממצאים שבעובדה, והיא ניתנה בתחום שיקול דעתו הרחב של בית משפט של פשיטת רגל – עניינים שבהם ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב (רע"א 6149/20 גרינברג נ' צורי, פסקה 8 (18.10.2020); רע"א 37/20 אלבו נ' גבור, פסקה 14 (31.3.2020)); באשר למאזן הנוחות – הלכה פסוקה היא שאין בהליכי ההוצאה לפועל לכשעצמם כדי לגרום לנזק בלתי הפיך. שכן, גם בהינתן מצבו של שלום, פתוחה בפניו הדרך לבקש סעדים שונים גם במסגרתם (ע"א 6552/18 עוואלי נ' הכונס הרשמי, פסקה 5 (‏28.5.2019); ע"א 775/20 מושאילוב נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה, פסקה 7 (27.8.2020)). ממילא, לא הובהר די הצורך מה טיבו והיקפו של הנזק הנטען שיגרם לשלום בעקבות חידוש הליכי ההוצאה לפועל.

 

7.        הנה כי כן, סיכויי הערעור – אינם מן המשופרים; ומאזן הנוחות – אינו נוטה בבירור לטובת שלום. אשר על כן, הבקשה – נדחית.

 

           שלום יִשא בהוצאות המשיבים בסך של 1,000 ₪ כל אחד.

 

           ניתנה היום, ‏כ"א בחשון התשפ"א (‏8.11.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
בע"מ 7547/20
החלטה
29/11/2020
טען מסמכים נוספים