יורשי המנוח מחמוד עבדאלקאדר נ. רשות מקרקעי ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יורשי המנוח מחמוד עבדאלקאדר נ. רשות מקרקעי ישראל

ע"א 3015/20
תאריך: 27/01/2021

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  3015/20

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערים:

1. יורשי המנוח מחמוד עבדאלקאדר

 

2. אמינה מצראוה

 

3. רוידה חאג יחיא

 

4. חתאם עאזם

 

5. גמאל עבד אל קאדר

 

6. סמיחה נאשף

 

7. נהלה גבארה

 

8. ואסל שיח יוסף עבד אל קאדר

 

9. פאטמה עבד אל קאדר

 

10. אמנה עבד אל קאדר

 

11. ג'מיל עבד אל קאדר

 

12. יוסף מוחמד עבד אל קאדר

 

13. אדאלה גבאלי

 

14. יורשי המנוח עאידה עבד אל קאדר

 

15. האילה גבאלי

 

16. נשאת עבד אל קאדר

 

17. ריפאת עבד אל קאדר

 

18. המנוח עבד אלחפיז עבד אל קאדר

 

19. יורשי המנוחה עבלה עבד אל קאדר

 

20. חאלד עבד אל קאדר

 

21. למיה עבד אל קאדר

 

22. לינדה מצארווה

 

23. סעיד עבד אל קאדר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

רשות מקרקעי ישראל

 

בקשת המשיבה 1 בע"א 3015/20 להוצאת מוצג מכרך המוצגים של המערערים; תשובת המערערים מיום 21.1.2021

 

 

 

 

החלטה

 

 

           המערערים הגישו בהליך זה בקשה להוספת שתי ראיות חדשות בשלב הערעור – עותק של הסכם מכר וחוות דעת של מומחה לכתב יד (להלן: חוות הדעת). ביום 11.10.2020 קבעה כב' הרשמת ד' להב כי המשיבה תגיש תשובתה לבקשה להוספת ראיות בד בבד עם סיכומיה, וכי הבקשה תדון על-ידי ההרכב שידון בערעור, כמקובל.

 

           ביום 24.12.2020 הגישו המערערים את סיכומיהם וצירפו לכרך המוצגים את חוות הדעת מושא הבקשה להוספת ראיות כמוצג "ח". המערערים אף היפנו לחוות הדעת בסיכומיהם. בצדק טוענת המשיבה כי המערערים לא היו רשאים לצרף את חוות הדעת, היא אחת הראיות מושא הבקשה להוספת ראיות, לכרך המוצגים מטעמם, ואף לא היו רשאים להתייחס לחוות הדעת בסיכומיהם. על הכללים החלים בכגון דא עמדה כב' הרשמת ש' עבדיאן בע"א 7545/18 ארודן בע"מ נ' הכרם משקאות חריפים בע"מ (10.6.2019), בציינה כי:

 

"בהתאם להנחיה 7(ב) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון מיום 1.11.2010 המשקפת את ההוראות הקבועות בתקנות 437 ו-457 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי) 'כל עוד לא הוחלט להתיר את הגשת הראיה, לא תהיה בסיכומים בכתב התייחסות לראיה שהגשתה נתבקשה ולא ניתן יהיה לצרפה לתיק המוצגים' (סעיף 7(ב)(3) להנחיות). [...] משלא הותר לצדדים להגיש ראיות נוספות בערעור, הרי שאין הם רשאים להתייחס לראיות אלה – במישרין, בעקיפין או על דרך ההפניה – במסגרת סיכומיהם"

 

           דברים אלה יפים גם לענייננו. ההלכה בעניין זה ברורה וחד-משמעית ומשנקבע בהחלטתה של כב' הרשמת להב כי הבקשה להוספת ראיות תידון בפני ההרכב אשר ידון בערעור, המערערים לא היו רשאים להתייחס לחוות הדעת במסגרת סיכומיהם ולא היו רשאים לצרף את חוות הדעת לכרך המוצגים.

 

           זאת ועוד, המערערים צרפו לבקשה להוספת ראיה את חוות הדעת שהוספתה מתבקשת, ואף זאת נעשה בניגוד להוראת סעיף 7(ב) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון מיום 1.11.2010, לפיה אין לצרף לבקשה להוספת ראיה את הראיה עצמה. עצם העובדה שהמשיבה לא הלינה "בזמן אמת" על צירוף חוות דעת לבקשה להוספת ראיות לא יכולה להכשיר את התנהלותם הדיונית של המערערים אשר מנוגדת להוראות הדין החל בעניין.

 

           הבקשה מתקבלת אפוא. המערערים יגישו סיכומים מתוקנים שאינם כוללים התייחסות לראיות מושא הבקשה להוספת ראיה. הסיכומים המתוקנים יוגשו עד ליום 7.2.2021. המזכירות תוציא מכרך המוצגים של המערערים את מוצג "ח" וכן תוציא מהבקשה להוספת ראיות את הראיות שצירופן מבוקש. סיכומי המשיבה ותשובתה לבקשה להוספת ראיות יוגשו עד ליום 24.2.2021. סיכומי תשובה מטעם המערערים יוגשו עד ליום 25.3.2021.

 

           המערערים יישאו בהוצאות המשיבה בסך של 2,000 ש"ח.

 

           ניתנה היום, ‏י"ד בשבט התשפ"א (‏27.1.2021).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
1
בע"מ 278/21
החלטה
01/03/2021
8
ע"א 1335/21
החלטה
01/03/2021
טען מסמכים נוספים