יוסף נחמיאס ובניו בע"מ נ. מרכז מסחרי תלפיות בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יוסף נחמיאס ובניו בע"מ נ. מרכז מסחרי תלפיות בע"מ

רע"א 7778/20
תאריך: 11/11/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7778/20

 

לפני:  

כבוד השופט א' שטיין

 

המבקשת:

יוסף נחמיאס ובניו בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מרכז מסחרי תלפיות בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ירושלים שניתנה ביום 29.10.2020 (השופטים א' פרקש, נשיא, ע' שחם ו-א' רובין) בע"א 36489-07-20

 

בשם המבקשת:

עו"ד איתם לוי

 

החלטה

 

 

1.            לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי ירושלים (הנשיא א' פרקש והשופטים ע' שחם ו-א' רובין) אשר ניתנה ביום 29.10.2020 בגדרו של ע"א 36489-07-20, ואשר דחתה את בקשת המבקשת לעיכוב ביצועו של פסק הדין אשר ניתן נגדה ביום 1.6.2020 על ידי בית משפט השלום ירושלים (השופטת מ' שרביט) בתא"ח 56411-01-20.

 

2.            לאחר עיון בבקשה ובצרופותיה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות אף מבלי לקבל את תשובת המשיבה.

 

3.            החלטה בדבר עיכוב ביצועו של פסק דין אגב ערעור מצויה בליבת שיקול-הדעת המסור לבית המשפט אשר דן בערעור (ראו: רע"א 2042/15‏ הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים נ' מצדה פרנצ'יסז בע"מ, פסקה 6 והאסמכתאות שם (3.6.2015)). מדובר בשיקול דעת רחב שבו אין אנו נוהגים להתערב, אלא במקרים חריגים ובהימצא פגם בהחלטה שיורד לשורש העניין (ראו: רע"א 329/17 חברת "גונתר אנרגיית רוח בע"מ" נ' מלמד, פסקה 20 והאסמכתאות שם (14.8.2017)).

 

4.            הבקשה שלפניי אינה מצביעה על פגם כזה. ההיפך הוא הנכון: משהתברר כי המבקשת נמנעה מלשלם את דמי השכירות עבור המושכר, שבו היא מבקשת להחזיק עד להכרעה בערעורה, וצברה חוב שמגיע כדי 4,500,000 ₪, בצדק קבע בית משפט קמא כי אין זה נכון לאפשר לה לשבת במושכר תוך שלילת הזדמנותה של בעלת המושכר – המשיבה דכאן – להשכירו לשוכר אחר. החלטתו של בית משפט קמא נטועה אפוא היטב במבחן של "מקבילית הכוחות", ואל תוצאתו הברורה מתווסף השיהוי אשר חל בהגשת הבקשה לעיכוב ביצוע.

 

5.            הבקשה נדחית, אפוא. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות; ואך לפנים משורת הדין אמנע מלחייב את המבקשת בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה.

 

 

           ניתנה היום, ‏כ"ד בחשון התשפ"א (‏11.11.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

 

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים