יונתן אופק נ. תמר עזיזיאן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יונתן אופק נ. תמר עזיזיאן

רע"א 3969/19
תאריך: 03/10/2019

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  3969/19

רע"א  3971/19

 

 

לפני:  

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המבקש ברע"א 3969/19 וברע"א 3971/19:

 

יונתן אופק

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים ברע"א 3969/19 וברע"א 3971/19:

1. תמר עזיזיאן

2. עו"ד אורה רבין

3. בנק לאומי לישראל

 

בקשות רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 29.5.2019 בת"א 25636-11-18 שניתנה על ידי כב' השופטת תמר בר-אשר

 

בשם המבקש ברע"א 3969/19 וברע"א 3971/19:

 

עו"ד אריאל יונגר

 

בשם המשיבה 1 ברע"א 3969/19 וברע"א 3971/19:

 

עו"ד שירה שורץ מאירמן

 

בשם המשיבה 2 ברע"א 3969/19 וברע"א 3971/19:

 

בעצמה

 

בשם המשיב 3 ברע"א 3969/19 וברע"א 3971/19:

 

עו"ד מיכל רבינוביץ'

 

 

החלטה

 

1.       לפניי שתי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 29.5.2019 בת"א 25696-11-18 (כבוד השופטת תמר בר-אשר). הבקשה הראשונה, במסגרת רע"א 3969/19, עניינה בהחלטתו של בית המשפט קמא לדחות את בקשת המבקש לביטול פסק הדין החלקי מיום 31.12.2018 שנתן תוקף להסכמה בין המשיבים 1 ו-3 (להלן: "פסק הדין החלקי"). הבקשה השנייה, במסגרת רע"א 3971/19, עניינה בהחלטת בית המשפט קמא להורות על מתן סעד זמני עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית, לפיו תעוכב כל פעולה בין המשיבה 1 למשיב 3 בקשר עם פדיון המשכנתא בהתבסס על הסכמותיהם שאושרו בפסק הדין החלקי, וזאת בכפוף להפקדת עירבון של המבקש בקופת בית המשפט בסך 600,000 ש"ח.

 

2.             בהחלטתי מיום 4.9.2019 הצעתי הסדר דיוני, וביקשתי את התייחסות המשיבים להצעה זו. ביום 23.9.2019 הודיעה המשיבה 2 כי היא משאירה את ההחלטה לשיקול דעתו של בית המשפט. המשיבים 1 ו-3 הגישו את תגובתם ביום 25.9.2019 לפיה הם מסכימים למתווה הדיוני שהוצע.

 

3.             לאור האמור הריני להורות כדלקמן:

 

(א)    פסק הדין החלקי שניתן ביום 31.12.2018 מבוטל בזאת מהטעם שלא ניתנה למבקש הזדמנות להתייחס לבקשה למתן פסק דין חלקי שהוגשה באותו מועד. ביטול פסק הדין החלקי נעשה ללא צו להוצאות.

 

(ב)    אין בביטול פסק הדין החלקי משום הבעת עמדה מצד בית המשפט לגופם של דברים ולכל צד שמורות מלוא טענותיו לגופה של הבקשה למתן פסק דין חלקי.

 

(ג)     המבקש רשאי להגיש את תגובתו לבקשה למתן פסק דין חלקי עד ליום 7.11.2019. המשיבים יהיו רשאים להשיב לתגובה עד ליום 14.11.2019.

 

(ד)    לאחר קבלת התייחסות הצדדים תובא הבקשה למתן פסק דין חלקי לפני המותב שנקבע לתיק (כבוד השופט משה בר-עם) והוא ייתן בה החלטה.

 

 

4.        לאור האמור לעיל, בקשת רשות הערעור ברע"א 3971/19 מתייתרת ונמחקת בזאת.

 

5.        למען הסר ספק, יובהר כי הערבונות שהפקיד המבקש בקופת בית משפט זה במסגרת ההליכים (רע"א 3969/19 ורע"א 3971/19) וכן הערבון שהפקיד המבקש בקופת בית המשפט קמא כנגד מתן הסעד הזמני – יושבו למבקש.

 

           ניתנה היום, ‏ד' בתשרי התש"פ (‏3.10.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים