יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ נ. MICRON TECHNOLOGIES LNC | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ נ. MICRON TECHNOLOGIES LNC

רע"א 4372/19
תאריך: 04/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א 4372/19

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. MICRON TECHNOLOGIES INC

 

2. איסטרוניקס בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 28.5.2019 בע"ר 67401-03-19 שניתן על-ידי כבוד השופטת העמיתה ש' דותן

 

בשם המבקשת:                      עו"ד מיכאל שחור

 

החלטה

 

 

1.       בפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 28.5.2019 (ע"ר 67401-03-19, השופטת העמיתה ש' דותן). בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישה המשיבה על החלטת רשם בית המשפט המחוזי מיום 11.3.2019 (השופט ע' מאור, ת"א 3411-01-18), והורה להשיב אליו לדיון מחודש בקשה שעניינה שאלת ההמצאה כדין של כתבי טענות לפי תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי).

 

2.       המבקשת בהליך דנן היא חברה שמקום מושבה בישראל. המבקשת הגישה תביעה נגד חברה שמקום מושבה בארצות הברית, היא המשיבה בהליך דנן (להלן: החברה הזרה), ונגד חברה ישראלית, שלה מעמד של משיבה הפורמלית בהליך זה (להלן: החברה הישראלית). בתמצית, בתביעה נטען כי למבקשת נגרמו נזקים כתוצאה מרכיבים אלקטרוניים פגומים שרכשה מהחברה הישראלית ויוצרו על-ידי החברה הזרה.

 

3.       הסוגיה שהליך זה נסב עליה נוגעת להמצאת כתב התביעה לחברה הזרה, ובאופן ספציפי לשאלה אם ניתן היה לעשות כן באמצעות מסירת כתבי בית דין לחברה הישראלית בלבד.

 

4.       ביום 11.2.2018, לאחר שהחברה הישראלית טענה כי איננה משמשת כתובת להמצאת כתבי טענות עבור החברה הזרה ואיננה מורשית לנהל את עסקיה, הגישה המבקשת לרשם בית המשפט המחוזי בקשה להכיר בכך שמסירת כתבי בית הדין לידיה הייתה המצאה שנעשתה כדין. ביום 7.6.2018 התקיים דיון בבקשה בנוכחותן של המבקשת והחברה הישראלית בלבד, ובמהלכו הסכימו השתיים כי ההמצאה תיחשב כדין עבור תיק זה בלבד. ההסכמה קיבלה תוקף של החלטה.

 

5.       ביום 20.9.2018 הגישה החברה הזרה בקשה לרשם בית המשפט המחוזי ובה עתרה להורות כי התביעה לא הומצאה לה כדין ולכן לא הוקנתה סמכות בינלאומית לדון בתביעה שהוגשה נגדה בישראל. רשם בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה בקבעו, בין היתר, כי ממילא – גם במנותק מהסכמת הצדדים – התקיימו במקרה דנן התנאים הנדרשים לביצוע המצאה לפי תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

6.       החברה הזרה ערערה על החלטה זו לבית המשפט המחוזי, ופסק דינו הוא מושא הבקשה שבפני. בתמצית, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע כי הדיון יוחזר לרשם בית המשפט המחוזי על מנת שידון מחדש בבקשה (תוך הסתמכות על ההחלטה ברע"א 3148/06 MAYTAG CORPORATION נ' פישמן (7.8.2006) (להלן: עניין פישמן)).

 

7.        בבקשת רשות הערעור שבפני טוענת המבקשת כי יש לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ולראות במסירתו של כתב התביעה לחברה הזרה באמצעות החברה הישראלית המצאה שבוצעה כדין. בתמצית, המבקשת סבורה כי המקרה מעלה סוגיות עקרוניות מתחום סדרי הדין שטרם נדונו או הוכרעו באופן ברור בבית משפט זה. עוד היא טוענת כי התנהלותה של החברה הזרה עלתה כדי חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי משפט, וכי המקרה אינו דומה לזה שנדון בעניין פישמן.

 

8.        לאחר ששקלתי את הדברים מצאתי כי דין הבקשה להידחות. כפי שציינתי בעבר, אמות המידה הצרות למתן רשות ערעור "בגלגול שלישי" בהליך אזרחי חלות גם על בקשה שראשיתה בהחלטת רשם בית המשפט המחוזי, כבענייננו (ראו למשל: רע"א 1607/16 ‏‏Amazon.com.incנ' פרימייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ, פסקה 16 (10.4.2016); רע"א 2366/18 ‏לאפי נ' עליאן, פסקה 4 (27.3.2018); רע"א 2354/19 ‏‏Spirits International B.V נ' רשות ממשלתית רוסית ‏FKP סויוזפלודואימפורט‏, פסקה 11 (12.5.2019)). הבקשה דנן אינה מעוררת שאלה עקרונית החורגת מנסיבותיהם הפרטניות של הצדדים או חשש לעיוות דין, ולא כל שכן בשלב זה, כאשר טרם ניתנה החלטה סופית בסוגיה העומדת לדיון ואך הוחלט כי רשם בית המשפט המחוזי יידרש לה בשנית. בהתאם לכך, הבקשה אינה עומדת באמות המידה האמורות.

 

9.        בהקשר זה יוזכר כי טענות לטעות ביישום הדין, או העובדה ששני הגלגולים הקודמים הניבו תוצאות שונות, אינן מצדיקות כשלעצמן מתן רשות ערעור (ראו למשל: רע"א 7668/16 ‏‏חרמש מבנים בע"מ נ' פלוני, פסקה 8 (8.1.2017); רע"א 3138/18 הרצנו נ'P-Kama International Limited, פסקה 6 (5.6.2018); חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 215-214 (מהדורה שלישית, 2012)).

 

10.      סוף דבר: הבקשה נדחית בהתאם לתקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ג' באב התשע"ט (‏4.8.2019).

 

 

 

                      ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך
3
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
5
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
7
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
8
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
טען מסמכים נוספים