יהונתן פנחסי נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יהונתן פנחסי נ. מדינת ישראל

ע"פ 7748/19
תאריך: 08/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"פ  7748/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

יהונתן פנחסי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

ערעור על החלטת בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה מיום 17.11.2019 בנ"ב 3050-08-16 אשר ניתן על ידי כבוד השופטת הבכירה א' וישקין

 

בשם המערער:                       עו"ד גיא גור

 

 

פסק-דין

 

 

זהו ערעור על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה (השופטת הבכירה א' וישקין) מיום 17.11.2019 בנ"ב 3050-08-16 שלא לפסול עצמו מלדון בענייננו של המערער.

 

1.       נגד המערער הוגש בחודש אוגוסט 2016 כתב אישום בעבירות של נהיגה בשכרות ובקלות ראש, אי שמירה על רווח והתנהגות הגורמת לנזק. במהלך שנת 2017 התנהלו בתיק שתי ישיבות שבמסגרתן הורה בית המשפט על דחיית תשובת המערער לכתב האישום לצורך הסדרת ייצוגו וזאת בשים לב לחומרת האישומים. לאחר הסדרת הייצוג התקיימו מספר ישיבות נוספות אולם הדיון בהליך נדחה לבקשת בא כוח המערער לצורך קיום פגישה עם גורמי התביעה והוא נקבע לבסוף ליום 22.4.2018. ואולם, משהגיע מועד הישיבה הנ"ל לא התייצבו המערער או בא כוחו ועל כן נדחה הדיון פעם נוספת תוך שנקבע כי על בא כוח המערער להגיש טיעונים בדבר הוצאות משפט אישיות בגין היעדרותו מן הדיון. לאחר דחיות נוספות – ומשהודיע בא כוח המערער כי לא הגיע להסכמות עם התביעה – נקבע התיק לשמיעת הוכחות ליום 8.4.2019. גם לדיון זה לא התייצבו המערער ובא כוחו, ומשכך הרשיע בית המשפט את המערער במיוחס לו בהיעדר התייצבות וקבע את התיק לשמיעת טיעונים לעונש. כמו כן, הורה בית המשפט לבא כוח המערער פעם נוספת להגיש טיעונים בדבר הטלת הוצאות משפט אישיות. בקשת המערער לביטול הכרעת הדין נדחתה בהחלטה מיום 24.6.2019, שבה נקבע כי המערער יישא בהוצאות משפט בסכום של 2,000 ש"ח ובא כוחו יישא בהוצאות משפט אישיות בסכום זהה. בית המשפט הוסיף וקבע כי לנוכח הצהרת בא כוח המערער כי קיימת טיוטת הסדר טיעון עם התביעה, תשלום הסכומים הנ"ל יהווה תנאי לביטול ההרשעה שניתנה בגין העדר התייצבות.

 

2.       על רקע זה ביקש בא כוחו של המערער במהלך דיון שהתקיים בחודש נובמבר האחרון לפסול את המותב וטען כי ההחלטה להשית על המערער ובא כוחו הוצאות משפט אישיות מעידה על כך שדעתו "נעולה" ומוטה נגד המערער. עוד נטען כי במהלך שני הדיונים הראשונים שהתקיימו במהלך שנת 2017  התבטא המותב, שלא לפרוטוקול, באופן המעיד על כוונתו להטיל על המערער עונש מאסר בפועל וכן כי נחשף לרקע הפלילי של המערער לאחר שהפנה אליו שאלות בעניין זה. ביום 17.11.2019 נדחתה, כאמור, הבקשה. בית המשפט הדגיש כי ככל שטיעוני המערער מכוונים לדברים שנאמרו כביכול בישיבות שהתקיימו בשנת 2017 – היה עליו להעלותם בסמוך לכך והעובדה שהוא נמנע מלעשות כן יש בה לבדה כדי להביא לדחיית טענות אלו. לגופם של דברים בית המשפט הדגיש כי הפרוטוקול מהישיבות שהתקיימו בשנת 2017 משקף נאמנה את ההתרחשויות בהן, וכי התייחסות המותב לאפשרות שייגזר על המערער עונש מאסר הייתה על רקע העובדה שלא היה מיוצג. באשר להשגות בעניין הוצאות המשפט נקבע כי מדובר בהחלטות דיוניות שאין בהן כדי להביא לפסילת המותב.

 

מכאן הערעור דנן שבו שב המערער על טענותיו בפני בית המשפט קמא.

 

3.       לאחר שעיינתי בערעור ובנספחיו באתי לידי מסקנה כי דינו להידחות. עיקר טענות המערער מופנות לדברים שנאמרו כביכול על ידי המותב בישיבות שהתנהלו בתיק עוד בשנת 2017. כידוע, על המבקש להביא לפסילת המותב לטעון טענותיו בהזדמנות הראשונה, והעובדה שהמערער נמנע במשך שנתיים ימים מלעשות כן אינה יכולה אלא להביא לדחייתן (ע"פ 3961/19 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (18.6.2019)). יתרה מכך, כפי שקבע המותב אין בדברים שנאמרו על ידו משום "נעילת דעה" באשר לעונש שיושת על המערער – וההסברים שניתנו על ידי המותב מקובלים עלי ועולים בקנה אחד עם פרוטוקול הישיבות. גם הטענה לפיה המותב נחשף לרקע הפלילי של המערער באופן המצדיק את פסילתו דינה להידחות, שכן מעבר לעובדה שהטענה הועלתה בשיהוי ניכר, המערער לא הציג כל טענה קונקרטית שיש בה כדי ללמד על היחשפות המותב ל"מסה קריטית" של ראיות בהקשר זה המקימה עילת פסלות בהתאם לפסיקתו של בית משפט זה (ע"פ 5113/19 זגורי נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (7.8.2019)). לבסוף, הטענות המופנות להחלטת בית המשפט לעניין ההוצאות שהושתו על בא כוח המערער גם הן אינן מקימות עילת פסלות, וניתן להשיג עליהן באמצעות דרכי ההשגה הקבועות לכך בדין (ע"א 3041/19 פלונית נ' פלוני, פסקה 5 (18.6.2019)).

 

          אשר על כן, הערעור נדחה.

 

          ניתן היום, ‏י' בכסלו התש"ף (‏8.12.2019).

 

 

 

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים