יהונתן סלומון נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יהונתן סלומון נ. מדינת ישראל

רע"פ 39/20
תאריך: 12/01/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"פ  39/20

 

לפני:  

כבוד השופט ג' קרא

 

המבקש:

יהונתן סלומון

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בע"פ 29844-10-19 מיום 21.11.2019 שניתן על ידי כב' סג"נ אברהם אליקים וכב' השופטים תמר נאות-פרי ואברהים בולוס

 

בשם המבקש:

בעצמו

                                          

החלטה

 

 

           בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטים א' אליקים סג"נ, ת' נאות-פרי, א' בולוס) בע"פ 29844-10-19 מיום 21.11.2019, בגדרו נדחה ערעור המבקש על החלטתו של בית המשפט השלום בחיפה בת"פ 48063-11-18 לבטל בהסכמה את כתב האישום נגדו על פי הוראת סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ).

 

רקע והליכים קודמים

 

1.             נגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק, לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

 

2.             במהלך הדיון שהתקיים ביום 3.10.2019, ביקשה המשיבה לחזור בה מהאישום בהסכמה. ב"כ המבקש ציין לפרוטוקול כי המבקש כפר באמור בכתב האישום ואינו מוכן לחזור בו מכפירתו. עם זאת, לאחר שנשאל על ידי בית המשפט, השיב המבקש "אני מסכים שכתב האישום נגדי יבוטל ואני אף אשמח". לפיכך, ובהסכמת הצדדים, הורה בית המשפט השלום על ביטול כתב האישום נגד המבקש בהתאם לסעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

 

3.             המבקש הגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול. ביום 10.10.2019, ובהעדר תגובה מצד ב"כ המבקש במועד שנקבע, דחה בית המשפט השלום את הבקשה וקבע כי "אכן, ב"כ הנאשם [המבקש – ג'.ק] הבהיר כי הנאשם [המבקש] אינו חוזר בו מהכפירה, ברם הנאשם [המבקש] נשאל מפורשות אם הוא מסכים שכתב האישום נגדו יבוטל והשיב על כך בחיוב."

 

4.             ערעור שהגיש המבקש לבית המשפט המחוזי נדחה. בית המשפט המחוזי קבע כי מפרוטוקול הדיון מיום 3.10.2019 ומההחלטה לתיקון הפרוטוקול מיום 10.10.2019 עולה כי המבקש נתן את הסכמתו לביטול כתב האישום. בית המשפט המחוזי ציין כי "לו רצה המערער [המבקש – ג'.ק] להביא את עמדת סנגורו באותו דיון, הוא יכל לעשות זאת או למצער, לבקש במסגרת נימוקי הערעור לדרוש מאותו סנגור שיביע עמדתו או לצרפו כמשיב לערעור".

 

נימוקי הבקשה

 

5.             המבקש טוען כי נפלה אי הבנה באשר להסכמתו לביטול כתב האישום, וכי הוא מעוניין לשוב ולנהל את משפטו מאותה הנקודה בה הופסקו ההליכים. 

 

דיון והכרעה

 

6.             לאחר עיון בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן במקרים חריגים בלבד שבהם עולה שאלה בעלת חשיבות ציבורית או כללית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים או במקרים שבהם מתעורר חשש לאי-צדק מהותי או לעיוות דין (רע"פ 641/19 מילר נ' מדינת ישראל (10.4.2019)). הבקשה אינה עומדת באמות המידה האמורות, והמבקש אף אינו מנסה לטעון זאת. 

 

7.             כפי שעולה בבירור מפרוטוקול הדיון בבית משפט השלום מיום 3.10.2019, ומהחלטתו לתיקון פרוטוקול מיום 10.10.2019, המבקש נתן הסכמתו לביטול כתב האישום כנדרש מהוראת סעיף 94(ב) לחסד"פ הקובעת כי "בהסכמת התובע והנאשם רשאי בית המשפט לבטל אישום, בכל עת עד להכרעת הדין, ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם". בנסיבות אלה לא נפלה שגגה בהכרעותיהם של הערכאות קמא.

 

8.             הבקשה נדחית אפוא.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ו בטבת התש"פ (‏12.1.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים