יהודה שמראל נ. איתי פריימן, עו"ד | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יהודה שמראל נ. איתי פריימן, עו"ד

רע"א 1420/20
תאריך: 26/03/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  1420/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקש:

יהודה שמראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. איתי פריימן, עו"ד

 

2. כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה

 

3. קוואליטי קרדיט פאנד

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי חיפה בפש"ר 49174-11-18 מיום 03.02.2020 שניתנה על-ידי השופטת ר' אייזנברג

 

בשם המבקש:

עו"ד יהודה שמעוני

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 3.2.2020 בת"א 49174-11-18 (השופטת ר' אייזנברג), בגדרה נדחתה בקשת המבקש, יהודה שמראל, לבטל את הליך פשיטת הרגל המתנהל בעניינו.

 

2.        נוכח מחלה שפקדה את אשתו, נזקק שמראל לסכומי כסף גבוהים לצורך מימון טיפוליה הרפואיים. לשם כך, נטל הלוואות מן הבנק, מבני משפחתו ומשאר אוהביו. כעבור זמן נפטרה אשתו, ושמראל נותר עם התחייבויות שנטל על עצמו ועם בעיות רפואיות משלו. בצר לו, פנה באמצעות כלתו למשיבה 3, קוואליטי קרדיט פאנד שותפות מוגבלת (להלן: הנושה), ולווה הימנה הלוואה חוץ בנקאית בסכום של כחצי מיליון ₪. כנגד אותה הלוואה, משכן שמראל את דירת מגוריו בקרית ביאליק. בחלוף למעלה משנה, הגיש שמראל המרצת פתיחה לבית משפט השלום בקריות (ה"פ 11060-10-18), וביקש להורות על ביטול הסכם ההלוואה. לטענתו, ההסכם נחתם סמוך לאחר שעבר ניתוח להוצאת נגע סרטני מרקתו, ובשל כך לא היה מודע לפרטיו. עוד הוסיף, כי למרות שבהסכם צוין שסכום ההלוואה עומד על סך של 531,915 ₪, בפועל הועברו לחשבונו 441,500 ₪ בלבד. כמו כן הלין שמראל על הריבית שבה חויב – 15% לשנה – החורגת, לטענתו, באופן משמעותי מן הריבית הנהוגה בשוק.

 

3.        זמן קצר לאחר שהגיש את המרצת הפתיחה, פנה שמראל לבית המשפט המחוזי בחיפה וביקש כי יוּצא צו כינוס לנכסיו וכי יוכרז פושט רגל. ביום 28.11.2018 ניתן צו כינוס, ונקבעו הוראות שונות בעניינו. במסגרת הליך פשיטת הרגל, הסכימו שמראל והנושה כי המרצת הפתיחה תתברר בבית משפט של פשיטת הרגל, ולהסכמתם ניתן תוקף של החלטה שיפוטית.

 

4.        בתום דיון שהתקיים ביום 11.6.2019, הגיעו שמראל, הנושה והמנהל המיוחד להסכמות הבאות: דירת המגורים שבבעלות שמראל – תימכר, "כאשר הנושה יקבל סך של 441,500 ₪ כנושה מובטח ואילו יתרת החוב עליה חלוקים הצדדים, תוגש כתביעת חוב למנהל המיוחד וככל שתתקבל ובסכום שתתקבל, יקבל הנושה דיבידנד בין יתר הנושים. בעניין זה הפנה המנהל המיוחד לכך שיש במימוש הנכס כדי להביא 100% דיבידנד לכלל הנושים בהתייחס למצבת הנשייה". בהתאם לכך, הוסמך המנהל המיוחד להתקשר עם שמאי להערכת שווי הזכויות בדירה; לפרסם מודעה המזמינה להציע הצעות לרכישת הזכויות בדירה; ולקיים התמחרות בין המציעים השונים. שמראל מצדו ביקש מבית המשפט שהות, על מנת שיוכל למכור את הדירה בעצמו. בית המשפט נעתר לבקשתו וניתנה לו, במצטבר, ארכה של כחצי שנה לפעול לשם כך.

 

5.        משחלף פרק הזמן שניתן לשמראל למכור את דירתו ולא עלה בידו לעשות כן, הגיש ביום 15.1.2020 בקשה לבטל את צו הכינוס ואת הליך פשיטת הרגל. שמראל נימק את בקשתו בכך שההסכם שעליו חתם עם הנושה – פסול, שכן הוא עומד בניגוד לתקנת הציבור. עוד טען, כי ההסכם נחתם בעושק, תוך שנוצלו מצוקותיו הרפואיות, האישיות והכלכליות. במקביל, הגישה גם הנושה בקשה לביטול הליך פשיטת הרגל, נוכח הזמן הרב שחלף מאז החלו ההליכים בתיק. בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 3.2.2020, נדחו הבקשות:

 

"כידוע, משנכנס חייב להליך פש"ר, אין הוא חופשי לחזור בו מבקשתו, ויש לשקול שיקולים, כגון התועלת שתצמח לנושים מהמשך ההליך. [שמראל] לא העלה כל טענה המצדיקה ביטול ההליך בעניינו. בגוף הבקשה שב [שמראל] והעלה טענות כנגד הנושה המובטח, ובהן עושק, חוזה פסול וכו'. אלא שטענות אלה אינן רלוונטיות, לאחר ש[שמראל], הנושה המובטח והמנהל המיוחד הגיעו להסכמות שאושרו בבית המשפט ביום 11.6.19. במסגרתן, הדירה תמכר, הנושה המובטח יקבל מתוך תמורת המכר סך של 441,500 ש"ח וככל שהוא סבור כי מגיע לו מעבר לכך, יוכל להגיש תביעת חוב. [שמראל] היה מיוצג במהלך הדיון ובבקשתו עתה לא העלה כל טעם המצדיק ביטול הסכמה זו [...] [שמראל] לא הציג כל עילה לחזור בו מבקשת פשיטת הרגל. אדרבה, [שמראל] עצמו מודה כי מכירת הדירה תביא תועלת לנושים משיזכו לקבל דיבידנד מלא, וסביר כי יתרת התמורה שתיוותר בידי [שמראל] אף תאפשר לו מחיה בכבוד עד אריכות ימים ושנים. גם בבקשת הנושה המובטח לבטל את ההליך לנוכח השיהוי והעיכוב בהליכי המימוש, לא מצאתי טעם המצדיק ביטול ההליך (אלא אם כן תינתן הסכמת בעלי התפקיד)". 

 

6.        מכאן הבקשה לרשות ערעור שלפנַי, במסגרתה טוען שמראל כי יש להורות על ביטול הליך פשיטת הרגל, כך שיתאפשר לו "לטעון כנגד חוקיות חוזה ההלוואה שנחתם בין הצדדים". שמראל חוזר על טענותיו, לפיהן ההסכם שעליו חתם מנוגד לתקנת הציבור, מנוגד לחוק, ונעשה תוך התנהלות חסרת תום לב מצד הנושה. לדבריו, הנסיבות שבעטיין נחתם ההסכם עולות כדי עושק, ויש בהן כדי להביא לבטלות ההסכם. שמראל גורס, כי יש לכבד את בקשתו לחזור בו מן ההסכמות שמסר בבית המשפט, זאת נוכח רצונו של הנושה העיקרי באותה תוצאה.

 

7.        מתגובותיהם של בעלי התפקידים בהליך – המנהל המיוחד והכנ"ר – עולה, כי הם אינם סבורים שיש מקום לביטול הליך פשיטת הרגל, ובפתיחת הליך נפרד לצורך בירור תוקפו של הסכם ההלוואה. המנהל המיוחד הדגיש, כי שמראל לא הציג טעם מיוחד המצדיק את ביטול ההליך, "ונראה שיסוד הבקשה מושא תגובה זו הוא ניסיון למנוע את הליך מימוש דירת המגורים ועקיפת ההסכמות הדיוניות שהושגו ואושרו כאמור". הכנ"ר הוסיף, כי "צדק בית המשפט בקובעו כי אין מקום לקבל את הבקשה. מצבת חובותיו של [שמראל] מלמדת כי אמנם מדובר בחדל פירעון. בשים לב לכך, ולהוראות סעיף 19 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, הרי ש[שמראל] אינו יכול לצפות שבית המשפט יעתר לבקשתו, אך בשל כך שהוא החליט לחזור בו".

 

8.        לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה ושקלתי את נימוקיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות. ההחלטה מעיקה, הימים קשים, מצבו של שמראל אינו מן המשופרים. יחד עם זאת, בנסיבות, לא מצאתי עילה של ממש לסטות מהחלטת בית המשפט המחוזי, ומעמדותיהם של בעלי התפקידים אשר ערים ורגישים למצבו ולנסיבותיו של שמראל. שמראל הגיע להסכמה עם הנושה והמנהל המיוחד בעודו מיוצג; ההסכמה נתקבלה במהלך דיון ובחסות בית המשפט. בנסיבות הללו, לא מצאתי כי קיימת הצדקה, בשלב הזה, לחזור מן הסכמה, לפתוח בהתדיינות נוספת בהליך חדש. יש לקוות, כי מימוש הדירה ושיפוי הנושים, יסיים את המסכת המשפטית והכלכלית שלתוכה נקלע שמראל שלא בטובתו, כך שיתאפשר לו להקדיש את עתותיו לטיפול בבעיותיו הרפואיות ולרווחתו. 

 

9.        אשר על כן הבקשה נדחית; ממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

          

           בנסיבות העניין, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏א' בניסן התש"ף (‏26.3.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים