יהודה יזרעאלי נ. מועצה מקומית קרית טבעון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יהודה יזרעאלי נ. מועצה מקומית קרית טבעון

בש"מ 5911/19
תאריך: 07/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"מ  5911/19

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקשים:

1. יהודה יזרעאלי

 

2. רינת טרכטנברג

 

3. שאול ארצי

 

4. דליה ארצי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. מועצה מקומית קרית טבעון

 

2. וועדה מקומית לתכנון ובנייה קרית טבעון

 

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך; תשובת המשיבות מיום 11.9.2019; תגובת המבקשים מיום 19.9.2019 לתשובת המשיבות

 

 

 

 

החלטה

 

 

1.        לפניי בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לדיון נוסף על פסק-דינו של בית המשפט העליון בעע"מ 5213/17 יזרעאלי נ' מועצה מקומית קרית טבעון (7.8.2019) (כב' השופטים נ' סולברג, י' אלרון ו-א' שטיין) (להלן: פסק-הדין).

 

2.        בבסיס הבקשה עומדת הטענה כי המבקשים ניסו להגיש את הבקשה לדיון נוסף במסגרת המועד הקבוע בדין (עוד במהלך ימי פגרת הקיץ). ואולם, מזכירות בית משפט זה סירבה לטענתם לקלוט את הבקשה למרשם והודיעה לבא-כוחם ביום 21.8.2019 כי ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר תום הפגרה. לטענת המבקשים דברים דומים נמסרו להם בטלפון על ידי המזכירות וכן על ידי מרכז המידע של מערכת בתי המשפט.

 

3.        לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובת המשיבות, ובתגובת המבקשים לתשובת המשיבות, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להארכת מועד – להידחות. הגישה הנוהגת ביחס לבקשות ארכה להגשת הליך של בקשה לדיון נוסף הינה קפדנית ומצומצמת במיוחד (למשל, בש"א 6180/09 פלונית נ' פלוני (13.9.2009)). לא שוכנעתי כי עלה בידי המבקשים להציג במקרה זה "טעם מיוחד" המצדיק את מתן הארכה המבוקשת, כנדרש בתקנה 4 לתקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984.

 

4.        מוכן אני להניח לטובת המבקשים - ומבלי להכריע בדבר - כי שליח מטעם בא-כוחם אכן ניסה להגיש למזכירות בית המשפט את הבקשה לדיון נוסף עוד ביום 21.8.2019. זאת, אף שטענה זו לא הוכחה כנדרש בדרך של צירוף מסמך כלשהו או תצהיר מטעם חברת השליחויות. כן מוכן אני להניח לטובת המבקשים - גם כאן מבלי להכריע בדבר - כי תיאור שיחות הטלפון שקיים בא-כוחם עם מזכירות בית משפט זה ועם מרכז המידע של מערכת בתי המשפט, כפי שהובא בתצהיר שצורף לתגובה לתשובה, אכן משקף באופן מלא את שיחות הטלפון הללו. זאת, למרות שכל שצורף בהקשר זה (ואף זאת, רק לתגובה לתשובה) הינם "תקצירי" שיחה אשר לא הובהר כנדרש מקורם וכיצד נערכו לתוך התצהיר. כאמור, גם תחת הנחות מוצא אלה אין בנימוקי הבקשה כדי לגבש טעם מיוחד המצדיק את מתן הארכה המבוקשת. זאת בשל הטעמים המצטברים הבאים.

 

5.        הכללים החלים באשר למועד להגשת בקשה לדיון נוסף, ובהם כי הפגרה באה במניין הימים, הינם כללים מושרשים וידועים כפי שהובהר לא אחת בפסיקתו של בית משפט זה (ראו: בש"א 6927/11 רוכמן נ' קיבוץ מענית (24.1.2012); בש"א 7622/12 לוי נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, פיסקה 5 (11.11.2012)). אפילו הבין בא-כוח המבקשים בטעות כי עליו להגיש את ההליך לאחר הפגרה, הרי שלא שוכנעתי כי הורם במקרה זה הנטל להוכיח שהטעות הנטענת הייתה בלתי נמנעת באורח סביר (ראו: בש"מ 6229/11 דון יחיא נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (10.1.2012)). לעניין זה יצוין כי עיון ב"תקצירי" השיחה שנכללו בתצהיר בא-כוח המבקשים מלמד כי מרכז המידע הבהיר לבא-כוח המבקשים במפורש כי הנטל לבדוק אם ימי הפגרה באים במניין הימים, אם לאו, לצורך הגשת בקשה לדיון נוסף, מוטל על בא-כוח המבקשים. כמו כן, נראה כי התשובות שנמסרו לבא-כוח המבקשים ממזכירות בית משפט זה (כפי שמתוארות ב"תקצירי" השיחה) התייחסו רק לשעות שבהן ניתן להגיש כתבי בי-דין למזכירות בית המשפט בימי הפגרה. מכל מקום, אפילו אניח כי המזכירות אכן הטעתה את המבקשים במפורש באשר למניין ימי הפגרה ואכן דחתה מן המרשם את הבקשה שהמבקשים ניסו להגיש ביום 21.8.2019 - אף שאין לפני כל ראיה ברורה המלמדת כי כך ארע – בידי המבקשים עמדה האפשרות להגיש בזמן אמת השגה על החלטת המזכירות (ראו סעיף 1 להנחיית נשיאת בית המשפט העליון מיום 1.11.2010 בנושא נוהגים במזכירות בית המשפט העליון) והשגה כאמור – לא הוגשה.

 

           אבהיר כי לא נעלמו מעיניי טענות המבקשים באשר להוראותיו של מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיישמעו במהלך הפגרה ואולם לא ראיתי ליתן לטענות אלה משקל רב בשים לב לכך שבהוראות אלה הובהר במפורש כי אין בהן כדי לגרוע מהוראת תקנה 2 לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983 (ראו עמ' 6 להודעת מנהל בתי המשפט).

 

           שיקול נוסף חשוב נעוץ בסיכוייו הלכאוריים של ההליך. בענייננו, בפסק-הדין מושא הבקשה נדחה הערעור על בסיס תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ומכאן שקשה לומר, על פני הדברים, כי סיכויי הבקשה לדיון נוסף תומכים אף הם בהיעתרות לבקשת הארכה (ראו והשוו, בש"א 4471/19 אבו רוקן נ' כיוף (4.7.2019); ערעור על ההחלטה נדחה בבש"א 5060/19 אבו רוקן נ' כיוף (25.7.2019)).

 

6.        בשל הטעמים המצטברים המפורטים לעיל - הבקשה נדחית. בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים