טוני ברגיג נ. רשות המיסים בישראל -היחידה הארצית לשומה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

טוני ברגיג נ. רשות המיסים בישראל -היחידה הארצית לשומה

רע"א 27/20
תאריך: 01/06/2020

 

 

 

בבית המשפט העליון

רע"א  27/20

 

 

לפני:  

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המבקש:

טוני ברגיג

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

רשות המיסים בישראל  -היחידה הארצית לשומה

 

בקשה לעיון חוזר

 

בשם המבקש:

עו"ד יעקב דהן

 

בשם המשיבה:

עו"ד רות אשור

 

 

החלטה

 

1.            לאחר שעיינתי בטיעוני המבקש בבקשתו לעיון מחדש, ובכתבי הטענות שהוגשו בעקבותיה, מצאתי כי אין בכך כדי לשנות מהחלטתי מיום 12.5.2020 (להלן: "ההחלטה").

 

2.            כאמור בפסקה 21 להחלטה, אחת מהחלופות הקיימות בתקנה 10(ב) לתקנות בית המשפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), התשל"ט-1978 (להלן: "התקנות"), המאפשרת הגשתן של ראיות שאינן קבילות, היא כאשר מדובר בראיות שעל בסיסן השמיע הנישום לפני פקיד השומה טענות מכוח זכותו לפי סעיף 147(ג) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), במקרה של תיקון שומה לפי סעיף 147(א) לפקודה המגדיל את השומה.

 

3.            כפי שעולה מטיעוני המבקש בבקשה לעיון מחדש, בניגוד לנטען על ידי המשיבה, זו האחרונה אכן הפעילה את סמכותה על פי סעיף 147(א) לפקודה ביחס לשנות המס 2009-2008 (נספח א' לבקשה). יש להצר על כך שהמשיבה לא דייקה בעניין זה, ואולם בכך לא די על מנת להיכנס בשערי החלופה שבתקנה 10(ב) לתקנות.

 

4.            כפי שמורה תקנה 10(ב) לתקנות, "בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס [...] את הטענות שהשמיע על פי סעיף 147(ג) לפקודה". ודוק, על המבקש היה להביא את האזנות הסתר שכעת מבקש לצרפן במסגרת הצגת טענותיו נגד הגדלת השומה לפי סעיף 147(ג) לפקודה. זאת, לא עשה המבקש, ועל כן איננו נכנס בגדר החלופה האמורה.

 

5.            אשר על כן, דין הבקשה לעיון מחדש להידחות.

 

           ניתנה היום, ‏ט' בסיון התש"ף (‏1.6.2020).

 

 

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
4
ע"א 8104/20
החלטה
18/01/2021
5
ע"א 8104/20
החלטה
18/01/2021
טען מסמכים נוספים