חביב אללה חאלד נ. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

חביב אללה חאלד נ. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

רע"א 5658/20
תאריך: 16/08/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5658/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקש:

חאלד חביב אללה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 28.7.2020 ברע"א 57254-07-20 שניתנה על ידי הנשיא א' אברהם ובקשה למתן סעד זמני

 

בשם המבקש:                        עו"ד ערפאן חביב אללה

 

 

החלטה

 

 

1.        בפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 28.7.2020 (רע"א 57254-07-20, הנשיא א' אברהם) ובצידה בקשה למתן סעד זמני. בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שנסבה על החלטתו של בית משפט השלום בנצרת מיום 16.6.2020 (ת"א 55736-12-12, השופטת ר' זעבי).

 

2.        מקורו של ההליך דנן בבקשה שהגיש המבקש לבית משפט השלום ובה עתר לביטול פסק דין שניתן ביום 23.5.2013 (השופט ע' טאהא) בהיעדר הגנה. פסק הדין נסב על תביעה כספית בסדר דין מקוצר שהגיש בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, הוא המשיב, נגד חברת א.ת.ה לבנין ויזמות בע"מ וכן נגד המבקש ואחיו שערבו לחובה. סכום התביעה הועמד על סך של 82,522 שקלים. משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן מטעם הנתבעים, ובהם המבקש, בית משפט השלום נתן פסק דין שמחייב אותם במלוא סכום התביעה, בתוספת ריבית פיגורים מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל, וכן בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 

 

3.        למעלה משש שנים לאחר מכן, ביום 22.12.2019, המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הדין האמור, ובה טען, בעיקרו של דבר, כי דבר ההליך לא היה ידוע לו וכי פסק הדין לא הומצא לו. עוד ציין המבקש כי בשנת 2010 יצא מהארץ שאליה שב רק בשנת 2017, וכי רק לאחר מכן נודע לו על הליכי הגבייה המתנהלים נגדו בגין חובו לבנק. המשיב מצדו התנגד לבקשה וטען כי כתב התביעה נמסר לידי אביו של המבקש, שאף חתם על אישור מסירה. כן נטען, כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה חודשים ארוכים לאחר שנודע למבקש על דבר קיומו.

 

4.        לאחר שהמבקש נחקר על תצהירו והוגשו סיכומי הצדדים, ביום 16.6.2020 קיבל בית משפט השלום את הבקשה לביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות למשיב ולהפקדת סכום של 40,000 שקלים בקופת בית המשפט בתוך 30 ימים. בית משפט השלום הדגיש בהחלטתו את חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, וקבע כי לאורה הוא נענה לבקשה הגם שהמבקש השתהה בהגשתה, שמחדליו עולים כדי התנהלות דיונית רשלנית, ושסיכויי הגנתו קלושים.

 

5.        ביום 28.6.2020 הגיש המבקש לבית משפט השלום בקשה לשינוי של תנאי ההפקדה, ובה הוא עתר לאפשר לו להפקיד סך של 10,000 שקלים בקופת בית המשפט לצד תוספת של ערבות עצמית או ערבות צד שלישי בסך של 30,000 שקלים. המבקש טען כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לעמוד בתנאי ההפקדה שנקבעו, וכי יש להתחשב גם במצב הכלכלי הכללי שפוקד את המדינה. מנגד, המשיב טען כי דין הבקשה להידחות, בין היתר מאחר שהמבקש לא צירף אסמכתאות בדבר מצבו הכלכלי הנטען.

 

6.        ביום 13.7.2020 דחה בית משפט השלום את הבקשה. עם זאת, לפנים משורת הדין ניתנה למבקש ארכה להפקדת הסכום בתוך 20 ימים נוספים. בהמשך, ביום 10.8.2020, בעקבות בקשה נוספת, הורה בית משפט השלום על דחייתו של מועד ההפקדה עד ליום 17.8.2020.

 

7.        ביום 26.7.2020 המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על ההפקדה שנקבעה בהחלטה לבטל את פסק הדין, ובה טען כי מצבו הכלכלי אינו שפיר. כמו כן, נטען כי דחיית הבקשה תחסום את דרכו מלהעלות את טענותיו בפני בית משפט. המבקש אף ציין כי סכום ההפקדה שנקבע כתנאי לביטולו של פסק הדין עומד על כמחצית מסכום התביעה כולה.

 

8.        בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור. בהחלטתו, הדגיש בית המשפט המחוזי כי שאלת ביטולו של פסק הדין מסורה לשיקול דעתו של בית משפט השלום, שסבר כי סיכויי הגנתו של המבקש קלושים, אך על מנת להגן על זכות הגישה שלו לערכאות קבע כי פסק הדין יבוטל בכפוף להפקדה כספית מצדו. בנסיבות אלה, נקבע כי אין מקום להתערבותה של ערכאת הערעור.

 

9.        הבקשה שבפני נסבה על החלטה זו של בית המשפט המחוזי. בעיקרו של דבר, חוזר המבקש וטוען כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו להפקיד את הסכום שנקבע, וזאת ביתר שאת בתקופה של התפרצות נגיף הקורונה. המבקש מוסיף כי החלטתו של בית המשפט המחוזי פוגעת בזכות הגישה שלו לערכאות וגורמת לו עיוות דין.

 

10.      בתשובתו מיום 16.8.2020, שהוגשה בהתאם להחלטתי, טוען המשיב כי תנאי ההפקדה נקבעו תוך התחשבות במכלול הנסיבות, לרבות סיכויי ההצלחה הקלושים של המבקש בהגנתו והתנהלותו הדיונית. המשיב מוסיף עוד כי חובו העדכני של המבקש כלפיו, המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל, עומד על סך של 368,461 שקלים, ועל כן סכום ההפקדה שנקבע הוא סביר בנסיבות העניין. המשיב מוסיף וטוען כי המבקש לא תמך את טענותיו בדבר מצבו הכלכלי באסמכתאות רלוונטיות.

 

11.      לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק מקום בו מתעוררת שאלה משפטית או עקרונית החורגת מעניינם הקונקרטי של הצדדים, או כאשר דחייתה של הבקשה עלולה לגרום לעיוות דין (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). לא השתכנעתי כי המקרה דנן נמנה עם אותם מקרים חריגים, בשים לב לכך שלא הונחה תשתית מתאימה לטענותיו של המבקש בנוגע למצבו הכלכלי. אין צריך לומר כי אינני נוקטת כל עמדה ביחס לבקשות נוספות ככל שיוגשו לערכאה הדיונית.

 

12.      סוף דבר: הבקשה נדחית, ועמה נדחית גם הבקשה לסעד זמני. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות. 

 

           ניתנה היום, ‏כ"ו באב התש"ף (‏16.8.2020).

 

 

 

ש ו פ ט ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים