ווי פי ג'י ישראל בע"מ נ. מדינת ישראל – משרד החינוך | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ווי פי ג'י ישראל בע"מ נ. מדינת ישראל - משרד החינוך

עע"מ 7421/20
תאריך: 05/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"ם 7421/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

ווי פי ג'י ישראל בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. מדינת ישראל –  משרד החינוך

 

2. אינוויז'ן – שיווק חוויתי בע"מ

 

3. איסתא ישראל בע"מ

 

4. טרגט א.מ.ן בע"מ

 

5. בנדה הפקות בע"מ

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים מיום 12.10.2020 בעת"ם 22217-04-20 שניתן על-ידי כבוד השופטת ת' בזק רפפורט

 

בשם המבקשת:                      מר ישעיהו בקרמן

בשם המשיבה 1:                    עו"ד יונתן ברמן, עו"ד קובי עבדי

בשם המשיבה 2:                    עו"ד אורלי נשיץ

 

החלטה

 

 

1.        זוהי בקשה לסעד זמני בערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 12.10.2020 (עת"ם 22217-05-20, השופטת ת' בזק-רפפורט) עד להכרעה בו.

 

2.        ההליך העומד ביסוד הבקשה דנן נסב על מכרז שפרסם המשיב 1, משרד החינוך, בחודש ינואר 2019 ונסב על הפקה וארגון של חידוני תנ"ך (להלן: המכרז). במקור, כלל המכרז אופציה להארכת ההתקשרות במכרז לתקופה נוספת של 4 שנים. המבקשת והמשיבות 5-2 הגישו הצעות במסגרת המכרז. ביום 23.10.2019 החליטה ועדת המכרזים של משרד החינוך לאשר את הצעתה של המשיבה 2, אינוויז'ן – שיווק חוויתי בע"מ (להלן: אינוויז'ן) כזוכה במכרז. בהמשך לכך, פנתה המבקשת לוועדת המכרזים בבקשה כי זו תשנה את החלטתה, בשל פגמים וליקויים נטענים בהצעתה של אינוויז'ן. ועדת המכרזים דחתה את הבקשה, ובעקבות זאת הגישה המבקשת עתירה לבית המשפט המחוזי (עת"ם 38750-12-19). עתירה זו נמחקה ביום 6.1.2020 לאחר שמשרד החינוך הודיע כי החליט לערוך בחינה חוזרת של ההחלטה בעניין הזכייה במכרז.

 

3.        ביום 9.3.2020 החליטה ועדת המכרזים לאשר בשנית את זכייתה של אינוויז'ן במכרז. ועדת המכרזים קבעה כי אמנם נפלו פגמים מסוימים בהצעתה של אינוויז'ן, אך הוסיפה כי אין בהם כדי להביא לפסילת ההצעה כולה. כמו כן, בהחלטה צוין כי בשים לב לכך שהוקמה יחידה חדשה במשרד החינוך, אשר ייעודה הוא הפקת אירועים, האופציות שנכללו במכרז להארכת ההתקשרות לא ימומשו ומשרד החינוך יצא במכרז חדש לצורך הפקת חידוני התנ"ך. להשלמת התמונה יצוין, כי הצעתה של המבקשת דורגה במקום האחרון.

 

4.        בהמשך לכך פנתה אינוויז'ן בנושא לוועדת המכרזים, וזו נתנה החלטה נוספת ביום 30.4.2020 שבה חזרה על קביעתה כי האופציה להארכת ההתקשרות לא תמומש, אך הוסיפה כי חידון התנ"ך למבוגרים שהיה אמור להתרחש בסמוך למועד ההחלטה, בחג החנוכה, יבוצע במסגרת המכרז הקיים. זאת, מאחר שפרק הזמן שנותר עד לקיומו לא יאפשר את סיום הליכי המכרז החדש.

 

5.        על שתי ההחלטות האמורות של ועדת המכרזים הגישה המבקשת עתירה לבית המשפט המחוזי. בתמצית, המבקשת עתרה לביטול ההחלטה המחודשת על זכייתה של אינוויז'ן, ובעשותה כן חזרה על טענותיה באשר לפגמים בהצעתה של אינוויז'ן המחייבים את פסילתה.

 

6.        ביום 7.9.2020 משרד החינוך הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה למחיקת העתירה. משרד החינוך עדכן בבקשתו כי ועדת המכרזים החליטה לבטל את ההחלטה מיום 30.4.2020 על הפקת חידון התנ"ך למבוגרים באמצעות חברת אינוויז'ן, בשל כך שהסמכות והאחריות לקיום החידונים למבוגרים עברה למשרד להשכלה גבוהה ומשלימה עם הקמתו של זה. בהתאם, כך הוסבר, המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה הוא שיידרש לקבל החלטות בנושא בהתאם לתוצאות מכרז חדש להפקת כנסים שפורסם על-ידי מינהל הרכש הממשלתי. על כן, נטען כי העתירה למעשה התייתרה. מנגד, המבקשת טענה כי אין לבטל את המכרז מאחר שחלק משמעותי של השירותים במכרז נותר באחריות משרד החינוך.

 

7.        בפסק דינו מיום 12.10.2020 הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת העתירה. בית המשפט המחוזי קבע כי ההחלטה העדכנית בדבר גורל המכרז בכלל וחידון התנ"ך למבוגרים המיועד לחנוכה הקרוב בפרט איננה זו שעמדה בבסיס העתירה. עוד צוין, כי הנימוקים וההשלכות של ההחלטה העדכנית של ועדת המכרזים שונים מאלה שתמכו בהחלטה המקורית שנתקפה בעתירה, ובכלל זה ההנמקה בעניין העברת חלק מתחומי אחריותו של משרד החינוך למשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, שאיננו צד לעתירה. בנסיבות אלה, כך נקבע, העתירה מוצתה ודינה להימחק.

 

8.        המבקשת הגישה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ובצדו את הבקשה דנן, שבה מבוקש לאסור על משרד החינוך לרכוש מאינוויז'ן שירותים כלשהם בכל הנוגע להפקת חידון התנ"ך למבוגרים שעתיד להיערך בחג החנוכה הקרוב, וכן לאסור על משרד החינוך להפיק, לבצע או לרכוש כל שירותים בנוגע לחידון זה. יצוין, כי הערעור והבקשה הוגשו על-ידי מנהלה של המבקשת, תוך שצוין כי אין בידיה לשכור ייצוג משפטי.

 

9.        בערעורה, חוזרת המבקשת על טענותיה בעניין הפגמים שנפלו בהצעתה של אינוויז'ן ומלינה על ההחלטה לצאת למכרז חדש. לטענת המבקשת, סיכויי הערעור הם גבוהים לנוכח התנהלותו של משרד החינוך, שבכל פעם עדכן את החלטותיו בעניין המכרז בשל כך שעל-פי הנטען "נתפס בקלקלתו". המבקשת מוסיפה וטוענת, כי יש בידיה הוכחות לכך שהאחריות להפקת חידון התנ"ך למבוגרים נותרה באחריותו של משרד החינוך. עוד נטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד הזמני, מאחר שאם המכרז אינו מצוי עוד באחריותו של משרד החינוך, לא צפוי להיגרם לו כל נזק.

 

10.      ביום 28.10.2020 ניתנה החלטה המורה על הגשת תגובות לבקשה.

 

11.      בתגובה שהוגשה מטעם משרד החינוך נטען כי יש לדחות את הבקשה. משרד החינוך טוען כי סיכויי הערעור קלושים, בשים לב לכך שהעתירה במתכונת שבה הוגשה לבית המשפט המחוזי אינה אקטואלית עוד לנוכח השינוי שחל במצב הדברים העובדתי מאז הוגשה. בהקשר זה משרד החינוך אף עדכן כי במקביל מתקדמים הליכי המכרז החדש של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. ממילא, מבהיר משרד החינוך כי הסעדים המבוקשים על-ידי המבקשת אינם רלוונטיים עוד מאחר שהאחריות על חידון התנ"ך למבוגרים הקבוע לחג חנוכה הקרוב עברה למשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכן בשים לב לעובדה שהאירועים שבהם עסק המכרז מושא ההליך דנן כבר התממשו, והוחלט שלא להאריך את תקופת האופציה של הזוכה במכרז. באשר למאזן הנוחות, נטען כי המבקשת כלל לא טרחה לפרט בבקשה את הפגיעה הצפויה לה אם לא יינתנו הסעדים הזמניים המבוקשים.

 

11.      בתגובה שהוגשה מטעמה של אינוויז'ן היא טוענת כי דין הבקשה להידחות מטעמים פרוצדורליים ומהותיים גם יחד, אך מותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. אינוויז'ן מוסיפה כי היא "מביעה מחאתה" כנגד התנהלותו של משרד החינוך לאורך כל ההליך, ועל כן אינה מתנגדת להמשך קיומו של ההליך המשפטי נגדו. יחד עם זאת, היא מציינת כי כל טענותיה של המבקשת כנגד העברת האחריות על חידון התנ"ך בחנוכה למשרד להשכלה גבוהה ומשלימה חורגות ממסגרת ההליך דנן.

 

12.      יתר המשיבות לא הגישו תגובתן במועד שנקבע.

 

13.      דין הבקשה להידחות. לאמיתו של דבר, המבקשת עותרת לקבלת סעדים שבמידה רבה אינם רלוונטיים עוד, כפי שהובהר בתגובתו של משרד החינוך. על רקע זה, ובזהירות המתבקשת, ניתן לומר כי סיכויי הערעור של המבקשת אינם גבוהים, בשים לב לעובדה שההחלטות אשר עליהן נסבה העתירה המקורית אינן רלוונטיות עוד, כפי שהובהר למבקשת אף בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. לא למותר לציין כי אף לא עלה בידיה של המבקשת לבסס את טענותיה במישור מאזן הנוחות. כפי שצוין, המבקשת הגישה את הערעור ואת הבקשה דנן ללא ייצוג, ודומה כי הייתה נשכרת מקבלת ייעוץ משפטי ולו כדי לחסוך בהוצאותיה בסופו של דבר. מכל מקום, ודאי שבנסיבות אלה אין מקום להיעתרות לבקשה.

 

14.      אשר על כן: הבקשה נדחית. לפנים משורת הדין המבקשת תישא בהוצאות משרד החינוך ואינוויז'ן בסכום מופחת של 1,000 שקלים (בחלקים שווים).

 

           ניתנה היום, ‏י"ח בחשון התשפ"א (‏5.11.2020).

 

 

 

                      ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים