התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. שר המשפטים | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. שר המשפטים

בג"ץ 7860/19
תאריך: 28/01/2020

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  7860/19

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

כבוד השופט י' אלרון

 

כבוד השופטת י' וילנר

 

העותרת:

התנועה למען איכות השלטון  בישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

שר המשפטים

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

בשם העותרת:

עו"ד אליעד שרגא; עו"ד תומר נאור;

עו"ד שקד בן עמי

 

בשם המשיב:

עו"ד רועי שויקה

 

 

פסק-דין

השופט י' אלרון:

 

 

1.            במוקד העתירה שלפנינו הוראות החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 (להלן: החוק), והתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ד-1994 (להלן: התקנות), שלפיהן על המשיב לפרסם מדי שנה קול קורא להמלצה על מועמדים לקבלת תעודת הוקרה לעובד ציבור שהתלונן בפני הממונה עליו על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו; ולהעביר המלצות אלו לנשיא המדינה בצירוף חוות דעתו.

           במסגרת העתירה נתבקשנו להורות למשיב להעביר לנשיא המדינה את ההמלצות שהוגשו לו בעקבות פרסום קול קורא בעניין בשנת 2018; להורות על פרסום קול קורא נוסף במהלך שנת 2019; ולהורות למשיב להתקין תקנות חדשות אשר יסדירו בין היתר את מועד פרסום הקולות הקוראים להגשת ההמלצות מדי שנה, ויקבעו סד זמנים לטיפול בהמלצות אלו.

 

2.            בתגובתו, טוען המשיב כי דין העתירה להידחות על הסף מאחר שהסעדים העיקריים המבוקשים בה התייתרו.

           במסגרת זאת, צוין כי ביום 26.6.2019 התקיימה פגישה בין המשיב לנציגי העותרת, אשר במהלכה מסר המשיב כי העניין "נמצא בטיפול"; וכי במענה לפניות העותרת בעניין מאז אותה פגישה, נמסר לה ביום 13.11.2019 כי הנושא עדיין בטיפול.

 

           עוד צוין כי ביום 18.11.2019, ובטרם הוגשה העתירה, חתם המשיב על קול קורא אשר הופץ בדואר רשום לנמענים הקבועים בחוק; וכי לאחר הגשת העתירה, ביום 16.12.2019, פורסם הקול הקורא בעיתונות בהתאם להוראות הקבועות בתקנות.

 

           אשר להמלצות שהוגשו למשיב בעקבות הקול הקורא שפורסם בשנת 2018, נטען כי אלו הועברו בצירוף חוות דעתו של המשיב לנשיא המדינה במהלך חודש דצמבר 2019.

 

3.            ביום 10.1.2019 הודיעה העותרת כי היא עומדת על עתירתה להורות למשיב להתקין תקנות חדשות אשר יסדירו את אופן פרסום הקולות הקוראים והטיפול בהמלצות שהוגשו למשיב לפי החוק והתקנות הקיימות.

           לטענת העותרת, פרסום הקול הקורא והעברת ההמלצות לנשיא המדינה בשלהי שנת 2019 נעשו "אך ורק לנוכח הגשת העתירה"; ואילו העיכוב בטיפול בהמלצות ובפרסום הקול הקורא ממחישים את הצורך בהתקנת תקנות בעניין.

 

           עוד נטען כי התנהלות המשיב, אשר לטענתה לא השיב כלל לפניותיה בעניין קיום הוראות החוק והתקנות, מצדיקה פסיקת הוצאות לחובתו בעתירה דנן.

 

           בהקשר זה טוענת העותרת כי בניגוד לאמור בתגובת המשיב, לא צוין במהלך הפגישה שהתקיימה בין נציגי העותרת לבינו כי העניין נמצא בטיפולו; וכי אף לא נמסרה כל הודעה מטעמו בתגובה לפניותיה של העותרת בעניין.

 

4.            דין העתירה להידחות על הסף.

           משפורסם קול קורא להגשת ההמלצות ומשההמלצות שהוגשו למשיב הועברו לידי נשיא המדינה – הרי שהסעדים המבוקשים בעתירה להורות למשיב לעשות כן התייתרו.

 

           אשר לעתירה להורות למשיב להתקין תקנות חדשות אשר יסדירו את אופן פרסום קולות קוראים להגשת המלצות מטעם הציבור ואת אופן הטיפול בהמלצות אלו, הרי שדינה להידחות על הסף בהיעדר עילה להתערבות.

 

           עתירה זו דומה במהותה לעתירה קודמת שהגישה העותרת לפני כשנה. העתירה הקודמת נדחתה בפסק דינו של בית משפט זה (השופטים ע' ברון, י' וילנר וא' שטיין) מיום 24.3.2019, תוך שנקבע כי:

 

"החלטתה של המשיבה 1 [שרת המשפטים אז – י' א'] שלא להתקין תקנות נוספות להסדרת סד הזמנים לביצוען של הוראות החוק הינה החלטה שלא ניתן לתארה כבלתי סבירה. החלטה כאמור מצויה בליבת שיקול-הדעת המינהלי שבו אין אנו נוהגים להתערב; ובוודאי שלא נתערב בניהול פרטני (micromanagement) של עניין המסור לשיקול דעתה של הרשות, כגון קביעת לוחות זמנים לביצוע החלטה, אלא אם מדובר בחוסר סבירות קיצוני" (בג"ץ 8624/18 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שרת המשפטים (24.3.2019)).

 

           דברים אלו יפים אף לענייננו.

 

           איני סבור כי חל כל שינוי בנסיבות המצדיק התערבות בשיקול דעתו של המשיב שלא להתקין תקנות באשר לאופן פרסום קול קורא להגשת המלצות מטעם הציבור לפי הוראות החוק והתקנות; ואף לא באשר לאופן הטיפול בהמלצות אלו.

 

5.            אשר על כן, העתירה נדחית.

           משהעותרת לא הייתה מודעת לפעולות שנקט המשיב לצורך פרסום הקול הקורא ולהעברת ההמלצות שהוגשו לו לידי נשיא המדינה חרף פניותיה בנושא, אציע לחבריי כי לא יינתן צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏א' בשבט התש"ף (‏27.1.2020).

 

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
2
בע"מ 7455/20
החלטה
29/10/2020
טען מסמכים נוספים