הצעד השלישי בע"מ נ. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

הצעד השלישי בע"מ נ. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

ע"א 2584/17
תאריך: 01/12/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א  2584/17

 

ע"א  2844/17

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערערים בע"א 2584/17

1. הצעד השלישי בע"מ

והמשיבים בע"א 2844/17:

2. אבסולוט חנויות והנעלה

 

3. הרצל סבג

 

 

 

נ  ג  ד

המשיבה בע"א 2584/17

והמערערת בע"א 2844/17:

 

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

 

 

החלטה

 

1.        בפסק דיננו מיום 24.10.2019 ובהחלטת ההבהרה מיום 10.11.2019, קבענו כי חלף הסכום שנקבע בפסק דינו המשלים של בית המשפט המחוזי בסך 6,640,186 ₪, יבוא הסכום של 5.3 מיליון ₪.

 

           מסכום זה ייגזר שכר טרחת עורכי דינם של המערערים בשיעור של 20%, ובנוסף לכך, על הפניקס לשאת בהוצאות המערערים בגין ההליך. בהתאם לאמור בפסק דינו המשלים של בית המשפט המחוזי מיום 9.3.2017, סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 30.3.2017.

 

2.        לפי התחשיב של המערערים, על הפניקס לשלם להם סך של 5,971,552 ₪; בעוד שלפי התחשיב של הפניקס, עליה לשלם למערערים סך של 5,859,509 ₪. תחשיב מדוקדק מעלה כי הסכום הנכון, המשוערך ליום מתן החלטה זו, מצוי בתווך בין שני סכומים אלו, כלהלן:

          

א.   פיצוי: 5.3 מיליון ₪ בצירוף הצמדה וריבית כדין = 5,573,808 ₪.

ב.   הוצאות: 616,646 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כדין = 646,399 ₪.

ג.    שכר טרחה: 1,060,000 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כדין = 1,114,761 ₪.

           = סה"כ: 7,334,968 ₪.    

 

3.        מסכום זה יש להפחית סך של 1,333,708 ₪ ששולם למערערים ביום 7.6.2017 בגין שכר טרחת עורך דין (תשלום רכיב זה לא עוכב על פי החלטת השופט דנציגר מיום 3.5.2017). סכום זה משוערך למועד מתן החלטה זו = 1,392,998 ₪.

 

4.        חיבור וחיסור של הסכומים דלעיל מוביל אותנו לתוצאה לפיה על הפניקס לשלם למערערים סך של 5,941,970 ₪. אנו מורים אפוא למזכירות בית המשפט להעביר סכום זה לידי בא כוח המערערים, בכפוף לכל דין, מתוך הסכום שהופקד בקופת בית המשפט על ידי הפניקס.

 

           היתרה שתיוותר בקופת בית המשפט לאחר העברת התשלום הנ"ל לידי בא כוח המערערים, תושב לידי הפניקס, בכפוף לכל דין.

 

           בכך באה לסיומה ההתדיינות לגבי אופן ביצוע פסק הדין.

 

 

           ניתנה היום, ‏ג' בכסלו התש"ף (‏1.12.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

 

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
בע"מ 7547/20
החלטה
29/11/2020
טען מסמכים נוספים