הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני

ע"א 1872/20
תאריך: 18/03/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א 1872/20

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המערערת:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

פלוני

                                                                                                         

בקשה לעיכוב ביצוע חלקי של פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת מ' בן-ארי) בת"א 4713-10-15

                                          

בשם המערערת:

עו"ד שהם סלומון; עו"ד שמרית כהן-דאום

 

בשם המשיב:

עו"ד גיל בן ארי

 

 

החלטה

 

1.             בקשה לעיכוב ביצוע חלקי של פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת מ' בן-ארי) בת"א 4713-10-15 מיום 26.1.2020 בו נקבע כי המבקשת, הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: הפניקס) תשלם למשיב 1,872,368 ₪ בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה שעה שנהג ברכב שהיה מבוטח על ידי הפניקס, בצירוף שכר טרחת עו"ד בסך 284,787 ₪ ועלות האגרה ששולמה על ידו. ביום 24.2.2020 ניתנה החלטה בה התקבלה בקשת המשיב לתיקון טעות סופר וסכומי הפיצויים ושכר הטרחה שנפסקו לטובת המשיב עודכנו כך שהתווספו אליהם כ-15,000 ₪. עוד נקבע כי רכיב ההוצאות נשמט מפסק הדין בשל טעות סופר וניתנה למשיב רשות להגיש בקשה לשומת הוצאות.

 

2.             הפניקס הגישה ערעור על פסק הדין וביקשה לעכב את ביצועו באופן חלקי, כך שיעוכב ביצוע תשלום סך של 1,108,018 ₪ כולל שכר הטרחה, עד להכרעה בערעור. לטענת הפניקס היא העבירה למשיב 1,064,592 ₪ עד למועד הגשת הבקשה. בבקשתה טוענת הפניקס כי סיכויי ערעורה הם גבוהים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. לענין מאזן הנוחות טוענת הפניקס בין היתר כי הסכום שנפסק לחובתה הוא סכום משמעותי ביותר, בהיותו בגובה של למעלה מ-2 מיליון ₪ וכי קיים חשש כי אם יתקבל הערעור היא תתקשה לגבות מהמשיב סכומים שישולמו לו ביתר. כל זאת שעה שלטענתה מחייתו של המשיב לא צפויה להיפגע אם בקשתה תתקבל. המשיב מתנגד לבקשה בין היתר בטענה כי טענתה של הפניקס בדבר החשש כי תתקשה לגבות ממנו סכומים שתעביר לו ביתר נטענה ללא ביסוס.

 

3.             לאחר עיון הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי. נכון אמנם שהכלל הקבוע בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הוא שלבעל דין עומדת הזכות ליהנות מפירות זכייתו בסמוך לאחר מתן פסק הדין לטובתו (וכן ראו למשל, ע"א 5906/16 שירותי בריאות כללית נ' מועצת הקהילה האורתודוכסית הלאומית בחיפה פסקה 16 (2.3.2017)), וכי הדברים נכונים ביתר שאת כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין במסגרתו הוטל חיוב כספי, שכן ככלל, אין מניעה להשיב את המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור (ראו למשל, רע"א 9198/18 איכבום נ' ר.ב. אור דור השקעות בע"מ פסקה 6 (30.12.2018)). אולם, סטייה מן הכלל האמור מוצדקת במקרים בהם קיים חשש ממשי כי המבקש לא יוכל לגבות בחזרה את כספו מהמשיב אם ערעורו יתקבל. חשש זה גובר במקרים בהם נפסק לטובת המשיב לערעור סכום גבוה במיוחד ולכן גובה הסכום עשוי להוות שיקול בהערכת מידת הקושי בהשבתו (ע"א 8619/19 המאגר הישראלי לביטוח רכב "הפול" נ' פלוני פסקה 4 (11.2.2020)). כאשר מדובר בסכומי כסף גבוהים ניתן להניח קיומו של קושי להשיב את הסכום ביחס לכל אדם פרטי ממוצע ואין צורך להוכיח את הדבר לגבי כל מקרה פרטני (ע"א 5963/13 "מנורה" חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני פסקה 18 (16.1.2014); בש"א 7637/06 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני פסקה 7 (13.11.2006)).

 

4.             במקרה הנדון נפסק לטובת המשיב סכום משמעותי בגובה של למעלה מ-2 מיליון ₪. גובה הסכום מקים חשש כי הפניקס תתקשה לגבות אותו חזרה במקרה שערעורה יתקבל. כמו כן, יש לזכור כי מדובר בסכום המשקף את כלל נזקי המשיב, ובכלל זה היוון של נזקיו העתידיים, וכי הפניקס כבר העבירה אליו סכום נכבד וגבוה לכשעצמו מתוך הסכום הכולל שנפסק לטובתו. כל זאת שעה שהמשיב לא הצביע על צורך חיוני מצדו לקבלת מלוא הסכום באופן מידי. על כן הבקשה מתקבלת, במובן זה שתעוכב יתרת הסכום שנפסק לפיצויו של המשיב בגין נזקיו. יחד עם זאת, לא ראיתי מקום לעכב את תשלום שכר הטרחה שכן לא נטען כי עתיד לקום קושי להשיב את שכר הטרחה במקרה שהוא ישונה או יבוטל במסגרת הערעור.

 

5.                נוכח האמור אני מורה על קבלת הבקשה באופן חלקי, כך שהעברת יתרת הסכום שנפסקה לטובתו של המשיב בגין נזקים שנגרמו לו תעוכב עד להכרעה בערעור. לצד זאת, תשלום שכר הטרחה שנפסק לא יעוכב, ולמען הסר ספק, תשלום הוצאות המשפט והחזר האגרה לא יעוכבו גם הם. אין צו להוצאות.

 

          ניתנה היום, ‏כ"ב באדר התש"ף (‏18.3.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
4
בש"א 8186/20
פסק-דין
02/12/2020
טען מסמכים נוספים