הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני

רע"א 7877/20
תאריך: 26/11/2020

 

בבית המשפט העליון

רע"א  7877/20

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

המבקשת:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

פלוני

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה בתיק עא 014167-03-20 שניתן ביום 15.10.2020 על ידי כבוד השופט כמאל סעב

 

בשם המבקשת:

עו"ד ש' גליק

 

 

החלטה

 

           בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט כ' סעב) בע"א 14167-03-20 מיום 15.10.2020, בו נתקבל ערעור המשיב על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט א' רובס) בת"א 46122-04-17 מיום 30.1.2020, שדחה תביעה לתגמולי ביטוח שהגיש המשיב.

 

1.        המשיב הגיש לבית משפט השלום תביעה כספית נגד המבקשת על סך של כ-96 אלף ₪, לאחר שהמשאית שבבעלותו, שבוטחה אצל המשיבה בביטוח מקיף, הוצתה. המבקשת טענה בכתב הגנתה, בין היתר, כי יש לדחות את התביעה מכוח סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן: החוק), שעניינו ב"מרמה בתביעת תגמולים".

 

2.        בית משפט השלום קיבל את טענת המבקשת ודחה את התביעה. בית המשפט עמד על ההלכות לגבי הנטל הראייתי הנוגע לסעיף 25 לחוק, הפוטר את המבטחת מחובתה לשלם תגמולי ביטוח. לאחר סקירה של חומר הראיות, בית המשפט מצא כי נתגלו סתירות בגרסאות שמסר המשיב, הן לגבי השתלשלות העניינים עובר להצתת המשאית, הן לאחר מכן; וכי הסבריו לא הניחו את הדעת. עוד נקבע כי המשיב מסר למבקשת ביודעין עובדות כוזבות באשר להשתלשלות העניינים בטרם הוצתה המשאית, ומשכך עבר הנטל לכתפיו להציג את המניע למסירת הפרטים הכוזבים, אך הוא דבק בעמדתו ולא עמד בנטל הנדרש. תביעת המשיב נדחתה אפוא, והוא חויב בהוצאות המבקשת בסך 10,000 ₪.

 

3.        ערעורו של המשיב לבית המשפט המחוזי התקבל. בית המשפט המחוזי קבע כי המשיב הודיע למבקשת על קרות האירוע הביטוחי ומסר את כל המידע שברשותו; כי הסתירות ואי-הדיוקים בגרסתו אינם מהותיים אלא טבעיים ושוליים ונובעים מחלוף הזמן; כי אין בהם כדי להצביע כל כך שהמשיב מסר מידע כוזב ביודעין בכוונת מרמה; וכי לא עלה בידי המבקשת להראות כי האירוע הביטוחי נגרם ונעשה במתכוון על ידי המשיב או מי מטעמו. עוד צוין כי בית משפט השלום הפך את נטלי ההוכחה באופן העומד בסתירה לדברים שנכתבו בפסק דינו. כך, מחד גיסא, בית משפט השלום קבע כי היה על המשיב להוכיח את קרות האירוע הביטוחי; אך מאידך גיסא קבע כי לא היתה מחלוקת שהרכב הוצת ושלא היתה בפי המבקשת גרסה כלשהי. בסיכומו של דבר, בית המשפט המחוזי קבע כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי האירוע הביטוחי נגרם על ידי המערער או מי מטעמו או כי התמלאו תנאי סעיף 25 לחוק. ערעור המשיב התקבל אפוא, תוך חיוב המבקשת בהוצאות המשיב בסך 20,000 ₪ בגין שתי הערכאות.

 

4.        בבקשת רשות הערעור שלפניי (האוחזת 22 עמודים לא ממוספרים), המבקשת מעלה שלל טענות, ביניהן: כי עצם העובדה שהיתה הצתה של המשאית, אין בה כדי להרים את נטל ההוכחה לקיומו של מקרה ביטוח; כי על מנת לקבוע קיומו של מקרה ביטוח, יש לבחון את כל השתלשלות העניינים האופפת את סיפור ההצתה; כי אין לזקוף לחובת המבקשת את חוסר יכולתה להעמיד גרסה סדורה לגבי נסיבות האירוע הנטען; כי בית המשפט המחוזי התעלם משאלת אמינותו של המשיב; כי בית המשפט המחוזי הפך את ממצאי המהימנות שנקבעו בפסק דינו של בית משפט השלום מבלי שניתח כלל את הסתירות בגרסאותיו, ועל בסיס עדותו היחידה של המשיב; וכי שגה בית המשפט המחוזי בקבעו כי לא הוכחה מרמה מצדו של המשיב. כן פירטה המבקשת את שורת הסתירות העולות, לטענתה, מגרסאותיו של המשיב.

 

5.        דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתגובה, מכוח תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הלכה מושרשת היא כי רשות ערעור "בגלגול שלישי" תינתן רק כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים. לא זה המקרה שלפנינו, וחרף ניסיונה של המבקשת לעטות על טענותיה אצטלה של שאלות עקרוניות, אלה מופנות בעיקרן נגד האופן בו יישם בית המשפט המחוזי את הדין על נסיבות המקרה דנן; נגד התערבותו בממצאי המהימנות שנקבעו בבית משפט השלום; ונגד האופן בו נימק את החלטתו.

 

           הנה כי כן, עיון מדוקדק בפסקי הדין של הערכאות קמא מעלה כי השוני בתוצאה של שני פסקי הדין נובע בעיקרו מהמשקל השונה ששתי הערכאות ייחסו לסתירות ולאי-הדיוקים שהתגלו בגרסאות המשיב: בית משפט השלום סבר כי מדובר ב"סתירות מהותיות" וכי נתגלו "בקיעים משמעותיים" בגרסת המשיב; ואילו בית המשפט המחוזי סבר כי מדובר בסתירות "טבעיות ושוליות" וכי אין באי-הדיוקים המדוברים כדי ללמד שהמשיב מסר מידע כוזב ביודעין בכוונת מרמה. קביעות אלה תחומות כל כולן לדל"ת אמותיו של המקרה דנן, וממילא אין לומר כי המקרה דנן מצדיק מתן רשות ערעור בגלגול שלישי. אוסיף, כי העובדה שהערכאות קמא הגיעו למסקנות שונות, כמו גם האפשרות כי נפלה טעות ביישום הדין, אף הן אינן מצדיקות מתן רשות ערעור כאמור (רע"א 7081/20 מנורה מבטחים בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (20.11.2020); רע"א 10314/09 גבעול נ' גרינפלד, פסקה 18 והאסמכתאות שם (29.4.2010)).

 

6.        אי לכך, הבקשה נדחית.

 

           בנסיבות העניין, ומשלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏י' בכסלו התשפ"א (‏26.11.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים