המרכז לאקונומיה בישראל (חל"צ) נ. עיריית רחובות | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

המרכז לאקונומיה בישראל (חל"צ) נ. עיריית רחובות

בש"א 3405/20
תאריך: 27/05/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  3405/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערערים:

1. המרכז לאקונומיה בישראל  (חל"צ)

 

2. נפתלי (תולי) פריגן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

עיריית רחובות

 

ערעור על החלטת הרשם ר' גולדשטיין מיום 25.5.2020 ברע"א 3274/20

 

בשם המערערים:

נפתלי (תולי) פריגן

 

 

פסק דין

 

 

           ערעור על החלטת הרשם ר' גולדשטיין מיום 25.5.2020 לדחות את בקשת המערערים למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון והעמדת העירבון על סך של 20,000 ש"ח.

 

           עניינו של ההליך העיקרי, רע"א 3274/20, הוא בקשת רשות ערעור נגד פסק דינו מיום 3.3.2020 של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת ח' קיציס) בע"ר 58683-01-20, אשר דחה ערעור שהגישו המערערים על החלטת הרשמת מ' בן-ארי שלא לפטור אותם מהפקדת עירבון בערעור שהגישו על פסק דינו של בית משפט השלום.

 

           בהחלטתו ציין הרשם כי בניגוד לטענת המערערים, על ההליך לא חלה תקנה 20(4) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 – המעניקה פטור מתשלום אגרה כאשר ההליך מושא הערעור הוא בעניין בקשה להשבה או מתן פטור מתשלום אגרה או עירבון – מכיוון שמדובר בבקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי". לגופה של הבקשה, מצא הרשם כי המערערים התמקדו רק בסיכויי בקשת רשות הערעור ולא צירפו כל אסמכתאות המעידות על מצבם הכלכלי. על כן נקבע כי די בחסר זה כדי להוביל לדחיית הבקשה.

 

           בערעורם מפליגים המערערים למחוזות המשפט החוקתי והמשפט הבינלאומי, וטוענים כי החלטת הרשם שלא להעניק להם פטור מהפקדת עירבון, במסגרת הליך שעניינו תקיפת חוקתיות עצם דרישת העירבון בהליך הערעור, מנוגדת לעיקרון השוויון ופוגעת באופן בלתי מידתי בכבוד האדם.

 

           דין הבקשה להידחות. כידוע, שיקול דעתו של הרשם בענייני עירבון הוא רחב ואין ערכאת הערעור נוטה להתערב בו בנקל (ראו למשל: בש"א 1962/20 פלוני נ' פלוני (15.3.2020); בש"א 7746/19 בן דוד נ' אמסלם (24.11.2019)). בערעור שהוגש אין דבר המצדיק התערבות בהחלטתו של הרשם שלא ליתן למערערים פטור מהפקדת עירבון. על מנת לזכות בפטור (מלא או חלקי) מהפקדת עירבון, נדרשים להתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, הוכחת חוסר יכולת כלכלית באמצעות תשתית עובדתית עדכנית ומלאה ביותר; השני, להצביע על סיכויים ממשיים להצלחת ההליך (ראו למשל: בש"א 1692/20 שוקר נ' מדינת ישראל (11.3.2020)). בענייננו, לא הניחו המערערים כל תשתית עובדתית לגבי מצבם הכלכלי, ולמעשה כלל לא טענו כי מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם הפקדת עירבון. כפי שציין הרשם בהחלטתו, די היה בכך כדי להוביל לדחיית בקשתם למתן פטור מהפקדת עירבון – תהיה הסוגיה המועלית בהליך חשובה ככל שתהיה.

 

           הערעור נדחה.

 

           ניתן היום, ‏ד' בסיון התש"ף (‏27.5.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים