המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) נ. פלוני

ע"א 1139/20
תאריך: 23/02/2020

בבית המשפט העליון

 

ע"א  1139/20 - א'

 

לפני:  

כבוד השופט י' אלרון

 

המבקשת:

המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול)

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. פלוני

 

2. פלוני

 

3. פלונית

                                                                                                         

בקשה לעיכוב ביצוע חלקי מפסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ב-ת"א 22769-05-12 מיום 2.1.2020 שניתן על ידי כבוד השופט י' קינר

                                          

בשם המבקשת:                      עו"ד משה עבדי; עו"ד גלית בן ארי

בשם המשיבים:                      עו"ד אריאל פרויליק; עו"ד רות ערן

 

החלטה

 

1.            לפניי בקשה לעיכוב ביצוע חלק מפסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז–לוד (השופט י' קינר) בת"א 22769-05-12 מיום 2.1.2020, אשר בו חויבה המבקשת לפצות את המשיבים בסך של 5,780,349 ש"ח.

 

           יצוין כי מעיון במערכת "נט המשפט" עולה כי ביום 23.1.2020 ניתנו "החלטה ופסק דין משלים" לתיקון סכומים שונים בפסק הדין המקורי. המבקשת לא הפנתה למסמך זה, ולא מצאתי כי יש לו השפעה על הבקשה וההחלטה בה.

 

2.            המשיבים הגישו נגד המבקשת תובענה לפיצויים על נזקי גוף למשיב 1 בתאונת דרכים שהוכרה בתור תאונת עבודה.

 

           בית המשפט המחוזי פסק למשיבים פיצויים בראשי נזק שונים בניכוי סכומים שונים ובתוספת שכר טרחת עורך דין בשיעור 15.21%, שכר טרחת מומחים, שכר טרחת עדים ואגרת משפט – ובסך הכול הסכום האמור לעיל.

 

3.            המבקשת ערערה לבית משפט זה על פסק הדין.

 

           לטענתה, היה מקום לקבוע כי תוחלת חייו של המשיב 1 תקוצר יותר משנקבע בבית המשפט המחוזי; העמימות בשאלת קיצור תוחלת החיים הייתה אמורה להביא לפסיקת פיצויים עתידיים בתשלום עיתי ולא בסכום חד-פעמי; נפלו שגיאות בקביעת סכום הפיצוי בראשי נזק שונים.

 

4.              בד בבד עם הגשת הערעור הגישה המבקשת את הבקשה שלפניי לעיכוב ביצוע תשלום חלק מהפיצויים, 2,703,201 ש"ח, עד להכרעה בערעור.

 

           לטענת המבקשת, סיכויי הערעור טובים, ו"מאזן הנוחות" נוטה לטובתה במובן זה שקיים חשש כי אם תזכה בערעור, לא תוכל לגבות בחזרה את הסכום המבוקש, מאחר שהוא גבוה. עוד ציינה כי את יתר הפיצויים כבר העבירה למשיבים, ואין חשש כי לא תעמוד בתשלום הסכום מושא הבקשה אם יידחה הערעור.

 

           המשיבים מתנגדים לבקשה. לגישתם, "אין לערעור שום סיכוי להתקבל"; לא הובאה ראיה על קושי אפשרי בגביית הסכום מהם אם הערעור יידחה; להפך, הכסף מופקד בחשבונו של אפוטרופוס הכפוף לאפוטרופוס הכללי, ולמשיב 1 ולאביו, המשיב 2, יש מקורות הכנסה.

 

5.            דין הבקשה להידחות.

 

           כידוע, הגשת ערעור כשלעצמה אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין מושא הערעור, אלא אם כן הוכח כי התקיימו שני תנאים מצטברים: האחד, הסיכויים לקבלת הערעור גבוהים; השני, "מאזן הנוחות" נוטה לטובת המבקש, כך שאם יתקבל הערעור, לא יהיה אפשר להשיב את המצב לקדמותו.

 

           בין שני התנאים מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", ולפיו ככל שסיכויי הערעור נמוכים יותר, מוטל על המבקש נטל כבד יותר להוכיח כי "מאזן הנוחות" נוטה לטובתו, ולהפך. עם זאת, מעמד הבכורה נתון לשיקול בדבר "מאזן הנוחות" (ראו למשל ע"א 7790/19 טפירו נ' בירמן, פסקה 7 (5.1.2020)).

 

           מקום שמבוקש לעכב ביצוע של פסק דין המורה על תשלום כסף, הנטייה היא לא להיענות לבקשה. אולם ככלל אם מדובר בסכום גבוה, קיים חשש כי המשיב ישתמש בחלק ממנו עד להכרעה בערעור, מה שיקשה על השבת הסכום. החשש מתעצם אם המשיב הוא אדם פרטי מן היישוב, ויש להתחשב גם בייעוד הכסף, אם לסיפוק צרכים מיידיים או עתידיים של המשיב (ע"א 619/19 עמותת שלומית נ' עיזבון פלונית, פסקה 13 (15.4.2019)).

 

6.            בנסיבות המקרה דנן, בלי לקבוע מסמרות בדבר סיכויי הערעור, המבקשת לא הוכיחה כי מאזן הנוחות נוטה במלואו לטובתה.

 

           המבקשת הביאה אסמכתאות כלליות על עיכוב תשלום סכומי כסף גבוהים, אולם לא טענה דבר על המצב הכלכלי של המשיבים ולא הגישה ראיה כלשהי בעניין. כפי שנפסק, "טענות אלה אינן יכולות להישמע בעלמא ויש לגבותן בתשתית ראייתית ועובדתית מתאימה", ויש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו (ע"א 91/19 המשבב עיבוד שבבי בע"מ נ' בוכריס, פסקאות 7, 8 (21.3.2019)).

 

           מנגד, מדובר בסכום כסף גבוה שעיקרו נועד לצרכים עתידיים של המשיב 1. במקרה זה אין די בהפקדתו בחשבון פיקדון של האפוטרופוס, שכן עיון בפסק הדין מעלה כי האפוטרופוס הוא אבי המשיב 1.

 

           באיזון בין השיקולים השונים מצאתי לקבוע כי מחצית הסכום ישולם כעת, ומחציתו תופקד בקופת בית המשפט.

 

7.            הבקשה מתקבלת אפוא בחלקה. המבקשת תפקיד בקופת בית המשפט המחוזי סך של 1,351,600.5 ש"ח. את יתרת הסכום היא תעביר למשיבים. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסך 5,000 ש"ח.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ח בשבט התש"ף (‏23.2.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים