הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי נ. סאלם קסיס | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי נ. סאלם קסיס

בש"מ 4040/20
תאריך: 13/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"מ  4040/20

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקשות:

1. הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי

 

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. סאלם קסיס

 

2. עודה עלי

 

3. מינהל התכנון

 

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך; תשובת המשיבים 2-1 מיום 28.6.2020; תגובת המבקשות מיום 2.7.2020 לתשובת המשיבים

 

 

החלטה

 

 

           עיינתי בטענות הצדדים ואפילו אניח כי נפלה טעות סבירה מצד באי-כוח המבקשות בחישוב המועדים שבהם הוחלו לאחרונה תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991 (להלן: תקנות סדר דין במצב חירום; וראו לעניין זה בש"א 3933/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים נ' עזבון המנוח הלפרין הרמן ז"ל (16.6.2020) (להלן: עניין יזרעאלים)) הרי שיש ליתן את הדעת לכך שגם בהינתן הטעות לא נעשה למעשה ניסיון להגיש את ההליך בתוך פרק הזמן אשר במהלכו סבר יוזם ההליך (בטעות לשיטתו) כי ניתן להגישו (שם, פיסקה 7).

 

           ובמה דברים אמורים?

 

           עסקינן בבקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 29.3.2020. ההחלטה ניתנה בתוך התקופה שבה חלה "הקפאת מועדים" מכוח תקנות סדרי דין במצב חירום מיוחד. תקופה זו החלה בבית המשפט העליון ביום 16.3.2020 והסתיימה ביום 10.5.2020 (ראו, בש"פ 2990/20 ברלנד נ' מדינת ישראל (11.5.2020)). המבקשות סברו לטענתן כי מניין הימים להגשת ההליך  החל ביום 18.5.2020 וכאמור סברה זו התגלתה בדיעבד כשגויה, שהרי מניין הימים החל ביום 11.5.2020. יובהר כי היום הראשון שלאחר תום תקופת "הקפאת המועדים" מובא בחשבון במסגרת מניין הימים, דהיינו יש לספור גם את יום 11.5.2020 במניין הימים (ראו והשוו, בש"א 1429/04 מלונות הים התיכון בע"מ נ' פודורוז'נסקי (3.3.2004); בש"א 7014/19 פייר נ' ברץ (31.10.2019)). בנסיבות אלה היה על המבקשות להגיש את בקשת רשות הערעור בתוך שלושים ימים מתום "הקפאת המועדים", דהיינו עד ליום 9.6.2020 (וראו גם תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984).

 

           גם אם נלך כברת דרך לקראת המבקשות ונתעלם מן הטעות שנפלה בחישוב המועדים, כך שהתקופה להגשת בקשת רשות הערעור תימנה מיום 18.5.2020 (ולא מיום 11.5.2020), הרי שמניין שלושים הימים מהמועד השגוי האמור הסתיים ביום 16.6.2020, והכל בהתאם לכללים האמורים.

 

           ברם, בקשת הארכה ובקשת רשות הערעור שצורפה אליה הוגשו לבית משפט זה ביום 18.6.2020 (ולא ביום 16.6.2020) ולנתון זה לא מצאתי כל התייחסות בבקשה או בתגובת המבקשות לתשובת המשיבים 2-1. על רקע זה, הרי שאפילו הייתי מתעלם מן האיחור שנבע כתוצאה מחישוב המועדים השגוי ביחס למועד תחולת תקנות סדר דין במצב חירום, הרי שלא ניתן כל הסבר לאיחור הנוסף, העומד על פרק זמן של יומיים לאחר מכן. בהיעדר התייחסות לנתון זה ובהתחשב במכלול השיקולים הרלוונטיים, ומשלא נעשה כאמור ניסיון להגיש את ההליך אף בתוך המועד אשר במהלכו סברו המבקשות כי ניתן להגישו (ראו עניין יזרעאלים, פיסקה 7), לא שוכנעתי כי הוצג בפניי טעם מיוחד המצדיק את מתן הארכה המבוקשת.

 

           הבקשה נדחית אפוא. כל אחת מהמבקשות תישא בהוצאות המשיבים 2-1 בסכום של 750 ש"ח (כך שבסך הכל ישולמו למשיבים 2-1 הוצאות בסך של 1,500 ש"ח).

 

           ניתנה היום, ‏כ"א בתמוז התש"ף (‏13.7.2020).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים