הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ. עיריית תל אביב יפו | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ. עיריית תל אביב יפו

ע"א 7086/19
תאריך: 06/07/2020

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א  7086/19

 

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט ג' קרא

 

המערערים:

1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 

2. מתף - מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ

 

3. בנק אוצר החייל בע"מ

 

4. בנק מסד בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

עיריית תל אביב יפו

 

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בת"א 013949-04-15 שניתן ביום 08.06.2019 על ידי כבוד השופט ע' מאור

 

בשם המערערים:

עו"ד אלכס כץ

בשם המשיבה:

עו"ד גיא מונין

 

 

פסק-דין

השופט נ' סולברג:

 

1.        ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 6.8.2019 בת"א 13949-04-15 (הרשם והשופט בפועל ע' מאור), בגדרו הורה בית המשפט על מחיקת התובענה שהגישו המערערים, בהתאם להוראת תקנה 153(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

 

2.        בשנת 2015 הגישו המערערים תביעה כספית, במסגרתה טענו כי על-פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 הגיעה להם במשך מספר שנים הנחה בתשלום הארנונה – שאותה לא קיבלו מהמשיבה (להלן: העירייה). עובר להגשת כתב ההגנה, ביקשו הצדדים במשותף להשהות את ההליכים בתביעה, כיוון שבאותה עת עמדה תלויה בקשה לאישור תובענה יצוגית, שהוגשה נגד העירייה באותו עניין. לאחר שניתנו מספר דחיות, הורה בית המשפט המחוזי ביום 8.11.2016 על "דחיית התביעה ללא מועד, בהתאם להוראות תקנה 153 לתקנות סד"א".

 

3.        חלפו-עברו 3 שנים, שבמהלכן נדון ערעור על הליך אישור התובענה הייצוגית בבית משפט זה (עע"מ 8814/17 דן נ' עיריית תל אביב (26.5.2019)). עם מתן פסק הדין, ביקשו המערערים (בהליך שלפנינו) לחדש את ההליך בעניינם שם. בקשה זו נדחתה על-ידי בית המשפט המחוזי, שקבע כדלקמן: "משחלפו כ-3 שנים ממועד מתן ההחלטה לדחיית הדיון בתובענה ללא מועד, ולאור תקנה 153 (ב) לתקנות סד"א התובענה נמחקה זה מכבר. ניתן לפתוח תובענה חדשה". המערערים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשה לעיון חוזר, במסגרתה עמדו על כך שלא התקיימו התנאים למחיקת תובענה על-פי תקנה 153(ב). בפרט, לא ניתנה לצדדים הזדמנות להציג טעם מדוע לא תימחק התובענה, בהתאם לדרישת התקנה. ביום 6.10.2019 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה. בית המשפט נאות אמנם "לראות בבקשה דנן מעין מסירת עמדה במסגרת תקנה 153(ב) לתקנות סד"א", אולם קבע כי הטעמים שהוצגו אינם מצדיקים את שינוי ההחלטה. "הסכמת הצדדים, יפה וטובה היא, אבל היא מהווה שיקול אחד מני רבים ... טעם להנחת דעתי לא הונח, וניתן יהיה להגיש תובענה חדשה".

 

           מכאן הערעור שלפנינו.

 

4.        לטענת המערערים, שגה בית המשפט המחוזי בכך שהורה על מחיקת התביעה מבלי שהתקיימו התנאים לכך שבתקנה 153(ב). על-פי האמור בתקנה, עובר למחיקת התובענה, על בית המשפט לפנות לצדדים ולדרוש מהם ליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה. לא כך נעשה בענייננו, ואין לראות בבקשה לעיון חוזר משום הזדמנות לבוא וליתן טעם לעניין זה. עוד עמדו המערערים על כך, שגם לגופם של דברים שגה בית המשפט בכך שקבע כי לא מתקיים טעם המצדיק את השבת התיק לרשימת המשפטים התלויים ועומדים. בפרט, היה על בית המשפט המחוזי להתחשב בכך שהבקשה הוגשה בהסכמת העירייה, ושמלכתחילה הושהתה התובענה על מנת לחסוך במשאבים שיפוטיים ולמנוע התדיינויות מקבילות.

 

5.        העירייה הצטרפה לטענות המערערים לגבי הפגיעה בזכות הטיעון, והיא מסכימה כי יש לקבל את הערעור ולהשיב את התיק לרשימת המשפטים התלויים ועומדים. לעמדתה, קיים טעם מיוחד המצדיק את אי-מחיקת התובענה, שכן כעת, לאחר שניתן פסק הדין בבית המשפט העליון בעניין התובענה הייצוגית, הגיעה השעה להכריע במחלוקת שבמוקד העניין.

 

6.        לאחר שעיינתי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי, ושקלתי את טענות המערערים ואת הסכמת המשיבה, על נימוקיהן – באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.

 

7.        בתקנה 153(ב) נקבע, כי בית המשפט רשאי למחוק תובענה שהדיון בה נדחה ללא מועד, לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין "לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה", ולא ניתן טעם שהניח את דעתו. יש טעם בטענת המערערים, לפיה לא ניתן לראות בבקשה לעיון חוזר – שהוגשה לאחר שהורה בית המשפט על מחיקת ההליך – משום הזדמנות נאותה ליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה.

 

8.        לגופם של דברים, ובכך עיקר, דומני כי הצדדים הציגו טעם משכנע שלא למחוק את התובענה. הסכמת הצדדים על השהיית הדיון בתובענה חסכה משאבים שיפוטיים ומנעה התדיינות מקבילה. ככלל, הסכמות מסוג זה – ראויות. המערערים לא השתהו, והגישו את הבקשה להשבת התיק לרשימת המשפטים התלויים ועומדים זמן קצר לאחר שניתן פסק הדין בבית המשפט העליון בעניין אישור התובענה הייצוגית. מתקיימת אפוא הצדקה להתיר את המשך ניהול ההליך.

 

           הערעור מתקבל אפוא בזאת; התובענה תוחזר לרשימת המשפטים התלויים ועומדים בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

 

 

           ניתן היום, ‏י"ד בתמוז התש"ף (‏6.7.2020).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים