דני זילברשלג נ. וועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין בתל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

דני זילברשלג נ. וועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין בתל

בר"ש 5198/19
תאריך: 07/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

בר"ש  5198/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקש:

דני זילברשלג

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. וועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין בתל - אביב

 

2. גליל מימון

 

3. אריה מימון

 

4. עו"ד ליאור דגן

 

בקשה לרשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מ' דרורי) מיום 4.7.2019  בעמל"ע 62819-02-16 ובעמל"א 32250-03-16

 

בשם המבקש:                        בעצמו

 

החלטה

 

 

1.            בקשה לרשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מ' דרורי סג"נ) בעמל"ע 62819-02-16 ובעמל"ע 32250-03-16 מיום 4.7.2019, במסגרתה נקבע כי הפסיקתה שנחתמה על ידי בית המשפט המחוזי ביום 18.12.2016 בטלה. בפסיקתה המבוטלת צוין כי הסכם שכר הטרחה שנחתם בין המבקש לבין המשיבים 3-2 (להלן: גליל ואריה מימון) הוא "מסמך חוקי, בלתי מזויף, ותקף משפטית". ביטול הפסיקתה נעשה בין היתר בשל הקביעה כי תוכנה הושפע מהטעיית בית המשפט על ידי המבקש. עוד הובהר בהחלטת בית המשפט המחוזי כי הפסיקתה ניתנה במסגרת ההליך שבין המבקש לבין המשיבה 1 (להלן: לשכת עורכי הדין), ולכן בלאו הכי כוחה יפה אך ורק במסגרת היחסים שבין המבקש ללשכת עורכי הדין, ולא ניתן להתבסס עליה כדי לשנות את המצב המשפטי החל על היחסים שבין המבקש לבין גליל ואריה מימון. בהתאם לכך, בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המבקש לחיוב גליל ואריה מימון בפיצוי ובשיפוי בגין הוצאותיו.

יצוין כי ההליך העיקרי בבית משפט המחוזי נסוב על ערעורה של לשכת עורכי הדין ועל ערעור שכנגד מטעם המבקש על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בבד"א 71/15 מיום 31.1.2016. ביום 25.5.2016 ניתן בבית המשפט המחוזי פסק דין מוסכם שבסופו נדחו שני הערעורים.

2.            הבקשה שלפניי הוכתרה על ידי המבקש בכותרת "הודעת - ערעור" ואף נטען כי היא "מתייחסת למספר בקשות של המערער [המבקש] ולמספר נושאים אשר בחלקם ברור כי הינם ברי ערעור בזכות." לטענת המבקש, די בכך שמרכיב אחד של ההחלטה יהיה בר ערעור בזכות, על מנת שיהיה ניתן לערער בזכות על כל ההחלטה. מעבר לכך, בגוף הבקשה נטען כי החלטת בית המשפט המחוזי מהווה עיוות דין קיצוני וכי היא ניתנה בהעדר סמכות וכן כי ההחלטה פוגמת בעיקרון סופיות הדיון.

3.            אין לקבל את טענת המבקש כי דרך ההשגה על החלטת בית המשפט המחוזי היא באמצעות ערעור בזכות ולא במסגרת בקשה לרשות ערעור. פסק הדין בהליך דנן ניתן בחודש מאי 2016 והדיון בבית המשפט המחוזי למעשה תם ונשלם. הכלל המנחה הוא, כי מקום בו ההחלטה נשוא הערעור שולית לפסק הדין העיקרי שקדם לה, וכאשר ההכרעה במחלוקת המרכזית שבין הצדדים נעשתה כבר בפסק הדין המוקדם, או אז אין בהחלטה המאוחרת משום פסק דין חדש ונוסף באותו הליך, אלא רק "החלטה אחרת", אשר ערעור עליה ייתכן ברשות בלבד (ראו: ע"א 2817/91 מימון נ' שאולי, מז(1) 152, 158 (1993)). אשר על כן, למבקש לא מוקנית זכות ערעור על ההחלטה מיום 4.7.2019.

4.            גם לגופם של דברים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. בית משפט זה עמד בעבר על אמות המידה לענין מתן רשות ערעור על החלטה אחרת שניתנה לאחר מתן פסק הדין. נקבע כי "שיקול העל" שיש להתחשב בו הוא סיכויי הערעור במידה ותינתן רשות לערער כמבוקש. עוד נקבע כי יש להתחשב בשיקולי יעילות שיפוטית ולהביא בחשבון את אופי ההחלטה וחשיבותה והאם היא טומנה בחובה השלכות מהותיות על זכויות הצדדים להליך (ראו: רע"א 4036/14 ‏ מסעודין נ' מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, פסקאות 21-20 (29.12.2014) והאסמכתאות המובאות שם). יישומן של אמות מידה אלה על המקרה הנדון מוביל לדחיית הבקשה לרשות ערעור. למעלה מן הצורך אציין כי ספק רב אם יש באפשרות המבקש להשיג על ההחלטה לביטול הפסיקתה, לאור סעיף 1(7) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 המורה כי לא תינתן רשות ערעור על החלטה שבמסגרתה התקבלה בקשה לביטול פסק דין או החלטה.

5.            הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא. המבקש יישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה ;בסך 2,000 ₪.

 

 

           ניתנה היום, ‏ו' באב התשע"ט (‏7.8.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
2
בע"מ 6742/20
פסק-דין
02/12/2020
3
בע"מ 6742/20
פסק-דין
02/12/2020
טען מסמכים נוספים