דני זילברשלג נ. גליל מימון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

דני זילברשלג נ. גליל מימון

ער"א 408/21
תאריך: 21/01/2021

 

בבית המשפט העליון

 

ער"א 408/21

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערער:

דני זילברשלג

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. גליל מימון

 

2. אריה מימון

 

3. הום סטייט יזום ובניה בע"מ

 

ערעור על החלטת הרשמת ד' להב בע"א 9290/20 מיום 10.1.2021

 

בשם המערער:

בעצמו

 

 

פסק-דין

 

 

           לפנַי ערעור על החלטת הרשמת ד' להב בע"א 9290/20 מיום 10.1.2021 במסגרתה נדחתה בקשת המערער לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון.

 

1.            ברקע לערעור זה שורה ארוכה של הליכים שניהל המערער בשל סכסוך שהתגלע בינו לבין המשיבים באשר לשכר טרחתו מלפני עשרים שנה. תביעתו של המערער נדחתה במסגרת פסקי בוררות אשר אושרו בשנת 2013, ומאז נוקט המערער בהליכים שונים לצורך ביטולם. ביום 16.11.2020, במסגרת הליך אחד מיני רבים שנקט המערער, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו את תביעתו לביטול פסק הדין אשר אישר את פסקי הבוררות בקבעו כי מדובר בתביעת סרק שהוגשה תוך ניצול לרעה של הליכי משפט. על פסק הדין הוגש ביום 31.12.2020 ערעור לבית משפט זה, ולצדו בקשה לפטור מאגרה ועירבון אשר כל שנטען במסגרתה הוא כי ניהול התביעה שהגיש לבית המשפט המחוזי אושר במסגרת הסדר סופי בהליך פשיטת הרגל שנפתח נגדו, תוך שהופקדה ערבות להבטחת הוצאות המשיבים.

 

2.            ביום 10.1.2021 דחתה הרשמת את הבקשה בקבעה כי המערער לא הניח תשתית עובדתית כלשהי בנוגע למצבו הכלכלי, ולמעשה לא נטענה כל טענה המבססת את בקשתו. הליכי פשיטת הרגל בעניינו אשר הסתיימו זה מכבר לא משנים ממסקנה זו. לגבי הערבות שנטען כי הופקדה, הרי שזו שימשה לגביית ההוצאות שנפסקו בפסק הדין ואין בה כדי להבטיח את הוצאות המשיבים בערעור. לבסוף הורתה הרשמת כי העירבון יועמד על סך של 35,000 ש"ח.

 

3.            מכאן הערעור שלפנַי במסגרתו טוען המערער כי מצבו הכלכלי והבריאותי קשה וכי סיכויי הערעור גבוהים ועל כן יש לפוטרו מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. לחלופין ביקש המערער הפחתה של העירבון לסך של 5,000 ש"ח, כפי שהועמד העירבון במסגרת הליך ערעורי אחר שנקט, מבלי שהמשיבים התנגדו לכך. לחלופי חלופין התבקשה הארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון.

 

4.            דין הערעור להידחות. שיקול דעתו של רשם בית המשפט בעניינים כגון דא הוא רחב ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ער"א 42/21 פלוני נ' רשת מדיה בע"מ, פסקה 4 (7.1.2021); בשג"ץ 9129/20 בן ארי נ' השופט נועם סולברג (31.12.2020); בש"א 8186/20 פלוני נ' פלונית, פסקה 4 (2.12.2020)). מקרה זה אינו נמנה כלל עם אותם מקרים חריגים המצדיקים התערבות. המערער לא הציג בבקשתו לפני הרשמת כל נימוק רלוונטי לעניין. ממילא לא הוצגה תשתית עובדתית מספקת בנוגע למצבו הכלכלי. לא רק שערכאת הערעור אינה "מקצה שיפורים" ולא ניתן להציג לפניה טיעונים שלא הוצגו לפני הערכאה הדיונית (וראו: בש"א 8116/20 ציטרין נ' רכבת ישראל בע"מ, פסקה 6 (3.12.2020); בש"א 7804/20 צוראל נ' וולוך, פסקה 5 (19.11.2020)), אלא שגם בערעור שלפנַי לא הוצגה תשתית ראייתית כלשהי לביסוס טענותיו הכלליות של המערער בדבר מצבו הכלכלי והרפואי, אותן העלה לראשונה לפַני. די באמור לעיל כדי לדחות את הבקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון, ואף את בקשתו החלופית של המערער להפחתת סכום העירבון שהושת עליו. זאת אף מבלי להידרש לסיכויי הערעור, אשר על פניו, בהתחשב באופיו של ההליך, ביטול פסק דין שניתן לפני שנים, אינם מן המשופרים. לא למותר לציין כי העובדה שבהליך קודם נקבע למערער, בהחלטת המזכירה הראשית של בית המשפט באותו הליך, עירבון בסכום נמוך יותר, אין בה כדי לשנות מן המסקנה האמורה.

 

           כמו כן, אינני רואה מקום להידרש לבקשתו החלופית של המערער להארכת מועד להפקדת העירבון או לתשלום האגרה. ככל שיראה לנכון, רשאי המערער להגיש בקשה מתאימה ומנומקת בעניין זה לפני הרשמת.

 

           הערעור נדחה.

 

           ניתן היום, ‏ח' בשבט התשפ"א (‏21.1.2021).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים