דניאל דעי נ. קרן לגאולת קרקע ליד מדרשת א"י קדומים ( אלון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

דניאל דעי נ. קרן לגאולת קרקע ליד מדרשת א"י קדומים ( אלון

רע"א 3481/20
תאריך: 07/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  3481/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשים:

1. דניאל דעי

 

2. רות מכנס

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. קרן לגאולת קרקע ליד מדרשת א"י קדומים (אלון מורה)

 

2. הקרן על יד מדרשת ארץ ישראל בע"מ

 

3. לידר ניהול ופיתוח בע"מ

 

4. לידר ניהול ופיתוח 1992 בע"מ

 

5. Blueharbor Assets S.A.

 

6. משה גליק

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 30.4.2020 בת"א 27490-04-20 שניתנה על ידי כבוד השופט א' רובין

 

בשם המבקשים:

עו"ד אריה סוכובולסקי

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 30.4.2020 בת"א 27490-04-20 (השופט א' רובין), בגדרה נדחתה בקשה לצו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבים לבצע עסקאות במקרקעין ביישוב 'צופים', אשר נכללים בתכניות 149/11/1 ו- 149/11/2 (להלן: המקרקעין).

 

2.        בשנים 2019-2018 פורסמו למתן תוקף שתי תכניות פרצלציה שחילקו את המקרקעין למגרשים; ובשנת 2020 החלו המשיבות 4-3 (להלן: לידר), לשווק את המגרשים לציבור. בעקבות זאת, הגישו המבקשים ביום 23.4.2020 תביעה נגד לידר ובגדרה טענו כי עליה להקצות להם מספר מגרשים, בהתאם לזכויות שרכשו בעבר במקרקעין. בד בבד, הגישו המבקשים בקשה לצו מניעה זמני אשר יאסור על לידר לבצע כל עסקה ב-24 מגרשים, אשר לטענתם מגיעים להם. לאחר דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי

 במעמד הצדדים, נדחתה הבקשה לצו מניעה זמני. בית המשפט קבע, כי הוא "מוכן להניח לטובת המבקשים שקיימת בידם זכות תביעה לכאורית". ברם, בנסיבות, מאזן הנוחות אינו מצדיק מתן צו מניעה כמבוקש, שכן המקרקעין נרכשו על-ידי המבקשים לצורך השקעה. בית המשפט הטעים, כי "במצב דברים זה אף אם ימכרו כל המגרשים שעליהם חלות התכניות האמורות, כך שלא יוותרו מגרשים עבור המבקשים, וגם אם יזכו המבקשים בתביעה העיקרית, הרי שלא יגרם למבקשים נזק בלתי הפיך, כיוון שהם יוכלו לקבל פיצוי כספי על השקעותיהם הכספיות ועל נזקיהם". עוד הוסיף בית המשפט, כי "לא נשמעה מפי המבקשים טענה לפיה [לידר] לא יוכלו לשלם פיצויים ככל שאלה יפסקו נגדן. כמו כן, יש להביא בחשבון שלטענת [לידר] יש בידיהן מקרקעין נוספים בתחומי היישוב צופים [...] וכך אם יזכו המבקשים בתביעתם יתכן שניתן יהיה לתת להם סעד של אכיפה". בית המשפט הוסיף, כי יש לייחס משקל לעובדה שבעת רכישת הזכויות במקרקעין, היו המבקשים מודעים לכך שיש מחלוקת קשה בנוגע לזכויות הקנייניות בהם. לבסוף קבע בית המשפט, כי הבקשה נגועה בשיהוי, שכן ניתן היה להגישה עובר לאישור התכניות, כשם שהוגשו באותה עת תובענות נוספות, "שגם במסגרתן התבקשו צווים זמניים דומים, אשר לא ניתנו בשעתו". 

          

3.        מכאן הבקשה שלפנַי, בגדרה נטען כי משהניח בית המשפט המחוזי את דבר קיומה של זכות קניינית לכאורית לטובת המבקשים במקרקעין, שוב לא היה מקום לדחות את הבקשה רק משום שלא יגרם להם נזק בלתי הפיך. לדברי המבקשים, מאזן הנוחות נוטה לטובתם, שכן קבלת הבקשה תימנע מלידר לשווק אך 24 מגרשים מבין 260 המגרשים שמשווקים על-ידן, בעוד שדחייתה תותיר את המבקשים כשהם אינם יכולים ליהנות מפירות קניינם. בנוסף, שוללים המבקשים את קביעת בית המשפט המחוזי, לפיה מדובר בהשקעה בלבד, ולפיכך אין הצדקה למתן צו מניעה. לגישתם, "חלק מהמגרשים, לאחר פיתוחם, אמור להימכר בעסקת קומבינציה ולממן בכך בניית דירות" לילדיהם. המבקשים מוסיפים, כי שגה בית המשפט המחוזי, בקובעו כי "לא נשמעה טענה לפיה [לידר] לא יוכלו לשלם פיצויים ככל שאלה יפסקו כנגדן", שכן כעולה מן המרשם הפומבי של רשם החברות, כלל הרכוש של לידר "משועבד לבנקים ולגורמים מממנים".  

 

4.        לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה ושקלתי את נימוקיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.           מקובלת עלַי קביעתו של בית המשפט המחוזי, כי משעה שבהשקעה כלכלית עסקינן ולא בדירת מגורים, נוטה מאזן הנוחות לטובת לידר (ראו, למשל: ע"א 2938/12 פארס נ' פארס (10.6.2012)). גם אם אקבל את טענות המבקשים, לפיהן מטרת ההשקעה לרכוש, בבוא היום, דירות לצאצאיהם אחריהם, לא יהיה בכך כדי לשנות ממסקנה זו. ככל ותביעת המבקשים תתקבל, הם יוכלו להגשים את מטרתם-זו, כמו גם מטרות חשובות אחרות, באמצעות כספי הפיצוי, או באמצעות מקרקעין חלופיים שאותם יקבלו מלידר. בעת הזאת, דחיית הבקשה – אינה מסבה אפוא נזק בלתי הפיך למבקשים, ומשכך יש לדחותה.

 

5.        אשר על כן הבקשה נדחית.

          

           משלא התבקשה תגובה, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ו בתמוז התש"פ (‏7.7.2020).

 

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים