דוד רג'ואן נ. אוהד עוז | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

דוד רג'ואן נ. אוהד עוז

בש"א 6515/19
תאריך: 08/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  6515/19 - א'

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקשים:

1. דוד רג'ואן

 

2. דליה רג'ואן

 

3. שירי אורלי

 

4. דרור אג-רג'ואן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. אוהד עוז

 

2. צופר עוז

 

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך; תשובת המשיבים מיום 7.10.2019

 

 

החלטה

 

 

1.        לפניי בקשה להארכת מועד להגשת הליך ערעורי על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד סגן-הנשיא י' שנלר, כבוד סגן-הנשיא ק' ורדי וכבוד השופטת ע' רביד) מיום 15.8.2019 בע"א 11795-02-18 (להלן: פסק-הדין). בפסק-דינו של בית המשפט המחוזי נדחה ערעור המבקשים על פסק-דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כבוד השופט י' נמרודי) בת"א 43162-03-14 מיום 21.12.2017.

 

2.        בתמצית יצוין כי במוקד הסכסוך עומדת תביעת פינוי לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 אשר הוגשה על ידי המשיבים כנגד המבקשים. תביעת הפינוי נוגעת לדירה ברחוב רופין בתל אביב-יפו, שלגביה נחתם עוד בשנת 1948 הסכם שכירות בין סבם של המשיבים לבין סבו של המבקש 4. בית משפט השלום קבע כי הדירה ננטשה על ידי סבתו המנוחה של המבקש 4 ועל כן קיבל את תביעת הפינוי. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המבקשים על פסק-הדין.

 

3.        פסק-דינו של בית המשפט המחוזי ניתן כאמור ביום 15.8.2019. לנוכח העובדה שניתן להשיג בפניי בית משפט זה על פסק-הדין בבקשת רשות ערעור (ב"גלגול שלישי"), הרי שהמועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור – בשים לב לפגרת הקיץ – היה ביום 6.10.2019 (וראו תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). הבקשה דנן הוגשה ביום 3.10.2019 ומבוקשת בה הארכת מועד להגשת ההליך הערעורי עד ליום 21.10.2019. יוער, כי מדובר למעשה בהארכת מועד עד ליום 22.10.2019 שכן ביום 21.10.2019 נחוג חג שמחת תורה. עוד יצוין, כי בשים לב לפגרת חג הסוכות, מדובר למעשה בבקשה להארכת מועד של שלושה ימי עבודה.

 

4.        בפי המבקשים שתי טענות מרכזיות: ראשית, כי הבקשה מוגשת למעשה "למען הזהירות", וזאת משום שפסק-הדין טרם הומצא להם כדין; שנית, הסוגיה שהוכרעה על ידי בית המשפט המחוזי עוסקת לטענתם ב"עניין מורכב" ורק בימים שקדמו להגשת הבקשה גמלה בליבם ההחלטה לפנות לערכאת הערעור בבקשה דנן. כן עמד בא-כוח המבקשים על עומס העבודה הרב במשרדו אשר לא איפשר לו לטענתו להגיש את בקשת רשות הערעור במועד. המשיבים, מצידם, מתנגדים לבקשה ולטענתם אין בה כל נימוק המצדיק את מתן הארכה המבוקשת.

 

4.        תחילה יש להידרש לטענת המבקשים כי הבקשה דנן הוגשה "למען הזהירות" שכן פסק-דינו של בית המשפט המחוזי טרם הומצא להם כדין. אין בידי לקבל טענה זו. על-פי התיעוד המופיע במערכת "נט המשפט", ביום בו ניתן פסק-הדין (15.8.2019) ביצע בא-כוח המשיבים "צפייה יזומה" בפסק-הדין במערכת "נט המשפט". אכן, צפייה יזומה בהחלטה שיפוטית במערכת "נט המשפט" אינה מהווה כשלעצמה המצאה כדין. ואולם, במקרה דנן עיון במערכת "נט המשפט" מוסיף ומלמד כי פסק-הדין הומצא למשרד באי-כוח המבקשים כעבור ארבעה ימים, ביום 19.8.2019, באמצעות מנגנון "הודעה באתר". המצאה במנגנון זה מהווה המצאה כדין בהתאם לדרישות הקבועות בתקנה 497ג(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (ראו, בש"א 8839/18 כהן נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול"), פיסקאות 9-8 (19.12.2018); בש"א 1198/19 פלוני נ' איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ, פיסקה 2 (25.2.2019)). יובהר כי הנטל לטעון כי אין מדובר בהמצאה כדין מוטל על המבקשים, ועליהם לתמוך טענותיהם בהקשר זה בתצהיר (ראו, בש"א 2036/19 פלונית נ' פלוני, פיסקה 6 (24.3.2019)) ובעניינו המבקשים לא העלו כל טענה בעניין.

 

           הנה כי כן פסק-הדין הומצא למבקשים כדין ביום 19.8.2019 ומכאן שהמועד האחרון להגשת הליך ערעורי עליו היה ביום 6.10.2019, בהתחשב בפגרה.

 

5.        בחנתי את השיקולים השונים הצריכים לעניין בהינתן מועד המצאה זה. מן העבר האחד צודקים המשיבים כי הטענות באשר לעומס העבודה במשרדו של בא-כוח המבקשים כמו גם טענות המבקשים באשר למורכבות הסוגיה הטעונה הכרעה אינם מצדיקים את מתן הארכה המבוקשת, ובהקשר זה יצוין כי עסקינן בבקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" אשר מציבה למבקשים משוכה משמעותית בדרך לזכייתם בה (ראו, בש"א 5093/19 טלר נ' אטל, פיסקה 6 (31.7.2019) והאסמכתאות שם). עוד יצוין כי הבקשה כלל לא נתמכה בתצהיר. מן העבר השני, יש ליתן את הדעת לכך שהבקשה הוגשה בתוך מסגרת הזמנים להגשת ההליך הערעורי ויש בכך כדי לאיין את אינטרס ההסתמכות הלגיטימי של המשיבים על סופיותה של ההחלטה ולשיקול זה יש ליתן משקל ממשי ביותר (ראו, בש"א 6355/19 עיריית אשדוד נ' גלבר, פיסקה 5 (6.10.2019) והאסמכתאות שם). כמו כן כפי שצוין מדובר בהארכת מועד לתקופה קצרה ביותר בהתחשב בפגרת חג הסוכות.

 

           משאיזנתי בין מכלול השיקולים החלטתי להיעתר לבקשה. יובהר עם זאת כי על פני הדברים לא אטה למתן ארכה נוספת ואומר כבר עתה כי סיכוייה הלכאוריים של בקשה נוספת להארכת מועד אינם נחזים להיות גבוהים כלל ועיקר.

 

           המועד להגשת הליך ערעורי על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו מיום מיום 15.8.2019 בע"א 11795-02-18 מוארך אפוא עד ליום 22.10.2019.

 

           ככל שיוגש הליך ערעורי יצוין דבר הארכה בפתח ההליך והחלטתי זו תצורף כנספח.

 

           בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ט' בתשרי התש"ף (8.10.2019).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים