דוד פרי נ. שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

דוד פרי נ. שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"מ

ע"א 3721/20
תאריך: 19/10/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  3721/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המערערים:

1. דוד פרי

 

2. ציפורה פרי

 

3. קמילה ישי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"מ

 

2. שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ

 

בקשה לפטור מהפקדת עירבון; תשובה מטעם המשיבות

 

 

החלטה

 

 

 

 

           כידוע, האפשרות להפקיד הודעת קיזוז חלף עירבון תינתן במקרים בהם קיים חוב סופי שאינו שנוי במחלוקת של המשיב בהליך כלפי יוזמו (ראו, למשל: ע"א 2901/20 ‏עזבון המנוח ח'אלד כסאב סעאבנה נ' רשות הפתוח (14.9.2020)). בענייננו, המשיבות לא חולקות על כך שהן חבות למערערים כספים מכוח ההסכמים שנחתמו בין הצדדים נשוא ההליך שבכותרת, ולפיכך לא ראיתי טעם שלא להורות על הפקדת הודעת קיזוז חלף הפקדת עירבון (ראו והשוו: רע"א 4804/13 חב' יעש ב.ד בע"מ נ' מזרחי (23.7.2013); בע"מ 2110/17 פלונית נ' פלוני (4.6.2107)). אציין כי לא נעלמו מעיני טענות המשיבות באשר להוראות סעיף 18.3 להסכמים, אולם אין זו המסגרת הדיונית לדון בפרשנות של הוראות אלה (למשל, האם הן מתייחסות לחיובים מכוח ההסכם בלבד) וכי די בכך שהמשיבות אינן כופרות בכך שיש להן חוב כלפי המערערים. לא למותר להוסיף ולציין בהקשר זה כי המשיבות הסכימו לקזז את ההוצאות שנפסקו בבית המשפט המחוזי לחובת המערערים מן החוב המתואר, חרף הוראות סעיף 18.3 להסכמים.

 

           אשר על כן, אני נעתרת לבקשה במובן זה שהמערערים יפקידו עד ליום 29.10.2019 הודעת קיזוז בלתי מותנית המתירה למשיבות לקזז סך של עד 40,000 ש"ח מחובן כלפי המערערים מכוח ההסכמים שנחתמו בין הצדדים נשוא ההליך שבכותרת, וזאת במקרה בו ייפסקו הוצאות לטובת המשיבות במסגרת הערעור שבכותרת.

 

 

           ניתנה היום, ‏א' בחשון התשפ"א (‏19.10.2020).

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים