דוב שולדר נ. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

דוב שולדר נ. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

רע"א 4261/18
תאריך: 22/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  4261/18

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המבקשים:

1. דוב שולדר

 

2. סלע שולדר חברה להשקעות בע"מ

 

3. שולדר חברה לבניה בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 

2. מדינת ישראל

 

בקשה למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון; תגובת המשיב 1 לבקשה לפטור מאגרה ומעירבון; תגובה מטעם המדינה לבקשה למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון; הודעת המבקשים באשר לסיווג ההליך; תשובת המשיב 1 להודעת המבקשים; תשובת המדינה להודעת המבקשים; בקשה לתיקון כתב הערעור; תגובת המשיב 1 לבקשה לתיקון כתב הערעור; תגובת המדינה לבקשה לתיקון כתב הערעור

 

 

 

 

החלטה

 

 

1.        המבקשים הגישו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.5.2018, בצידה הגישו בקשה למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון. בבקשת רשות הערעור טענו המבקשים כי הלכה למעשה נתונה להם זכות ערעור על פסק הדין. בנוסף המבקשים הגישו בקשה לתיקון "כתב הערעור". טרם אפנה לדון בבקשות כסדרן אציין כי התיק הועבר לטיפולי על רקע חילופים בלשכת הרשמים וכי חל עיכוב בטיפול בו (ועם הצדדים הסליחה).

 

2.        סיווג ההליך – במסגרת פסק הדין קיבל בית המשפט המחוזי ערעור שהגיש המשיב 1 על החלטתו של כבוד הרשם א' נאמן מיום 7.3.2018 בה התקבלה בקשה מטעם המבקשים למתן פטור מתשלום אגרה בגין תביעה שהגישו נגד המשיב 1. בית המשפט המחוזי הורה על ביטול החלטת הרשם וחייב את המבקשים בתשלום אגרת התביעה ובהוצאות המשיבים.

 

           אם כן, ההליך הערעורי שבכותרת מופנה נגד הכרעה של בית המשפט המחוזי בה התקבל ערעור על "החלטה אחרת" של רשם בית המשפט המחוזי. במצב דברים זה, הוראות סעיף 96(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 מורות באופן מפורש כי ניתן להשיג על פסק הדין רק באמצעות קבלת רשות ערעור, ולא ראיתי בטענות המבקשים כדי להוכיח אחרת. נוכח טענות המבקשים אבהיר כי בית המשפט המחוזי לא הורה במסגרת פסק הדין על מחיקת התביעה, ובכך שונה ענייננו מהאמור בבש"א 7338/01 וינברג-דורון ושות' נ' כהנא, עו"ד, פ"ד נו 913(2) (2002) (ראו והשוו: ע"א 1645/19 יעקב נ' מדינת ישראל (17.4.2019)).

 

           אשר על כן, סיווגו של ההליך שבכותרת יוותר כבקשת רשות ערעור. 

 

3.        תיקון בקשת רשות הערעור – עוד עתרו המבקשים לתיקון בקשת רשות הערעור, על דרך הוספת התייחסות להצעת חוק החזר גביית יתר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017. כידוע, הסמכות להורות על תיקון ערעור, או בקשת רשות ערעור, קבועה בתקנה 417 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הגישה לבקשות תיקון היא ליברלית, במיוחד כשהבקשה מוגשת בשלב מוקדם של ההליך, בטרם התקיים דיון לגופו של עניין ובאופן שאין בו כדי לפגוע באופן מהותי בצד שכנגד או בבירור ההליך (ראו, למשל: ע"א 2734/09 פיוטרקובסקי נ' ארנון, פיסקה 12 (20.6.2010). ערעור על החלטה זו נדחה במסגרת בש"א 6753/10 ארנון נ' פיוטרקובסקי (9.1.2011)).

 

           בענייננו, מבלי שנעלמו מעיני טענות המשיב 1 באשר לרלוונטיות של התיקון המבוקש, ראיתי להיעתר לבקשה. זאת בעיקר כיוון שהיא הוגשה בשלב מוקדם של ההליך, טרם החל הדיון בו, ושעניינה בהוספת אסמכתא משפטית. כמובן שאין בהחלטתי זו כדי להביע כל דעה באשר לרלוונטיות של התיקון המבוקש לגופו של עניין, וטענות הצדדים שמורות להם.

 

4.        בקשה למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון – עיון בבקשה ובנספחים שצורפו לה מעלה כי מצבו הכלכלי של המבקש אינו מן המשופרים. נוכח האמור, ובהתחשב בכך שהמדינה הותירה את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט וכן שבקשת רשות הערעור הוגשה על פסק דין שעניינו בסוגיית תשלום אגרה, ועל מנת שלא ליצור "מעגל שוטה" דיוני, ראיתי להיעתר לבקשה ולהורות על מתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון בהליך בכותרת.

 

5.        סיכומו של דבר – המבקשים יגישו בקשת רשות ערעור מתוקנת עד ליום 29.10.2019. לאחר מכן, המזכירות תמשיך טיפול כמקובל.

 

           בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

          

           ניתנה היום, ‏כ"ג בתשרי התש"פ (‏22.10.2019).

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים