ג'ריס סלים אעמיה נ. שר הביטחון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ג'ריס סלים אעמיה נ. שר הביטחון

עע"מ 1841/20
תאריך: 08/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"מ  1841/20 - ט'

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערים:

1. ג'ריס סלים אעמיה

 

2. רמזי ג'ריס אעמיה

 

3. ראמי ג'ריס אעמיה

 

4. ראאד ג'ריס אעמיה

 

5. ג'קלין נצרי חנא אעמיה

 

6. סנאא עיסא חנ אעמיה

 

7. רנדה ראני צאלח אעמיה

 

8. נטאלי ראמי אעאמיה

 

9. דארין ראמי אעמיה

 

10. מרים רמזי אעמיה

 

11. סלינה רמזי אעמיה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שר הביטחון

 

2. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

 

בקשת המערערים מיום 2.4.2020 למתן פטור מהפקדת העירבון; בקשת המערערים מיום 1.6.2020 לקביעת מועד לדיון; תשובת המשיבים  לבקשת הפטור מיום 3.6.2020

 

 

 

 

החלטה

 

           המזכירה הראשית של בית משפט זה קבעה כי על המערערים להפקיד בערעור שבכותרת עירבון בסך של 30,000 ש"ח. לפניי בקשה לפטור מהפקדת העירבון. המשיבים מתנגדים לבקשה.

 

           חיוב מערער "לערוב את הוצאות המשיב" לפי תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין), החלה גם על ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים (לפי תקנה 34 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א-2000), נועדה להבטיח את תשלום הוצאות המשיבים שייפסקו אם הערעור ידחה. המבקש פטור מהפקדת העירבון נדרש לפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית ככל הניתן בדבר מצבו הכלכלי וכן עליו להוכיח כי אין באפשרותו לגייס כספים מסביבתו הקרובה לטובת הפקדתו. בנוסף נדרש מבקש הפטור להוכיח כי סיכויי ההליך שהגיש גבוהים (ראו, בש"א 8259/18 פלונית נ' פרנקל, פיסקה 4 (23.11.2018)).

 

           עיינתי בבקשה שבכותרת ובתשובת המשיבים והגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לפטור את המערערים מחובת הפקדת העירבון במקרה דנן. הבקשה אינה מפרטת באופן סדור ומקיף מהם הנכסים והכנסותיהם של המערערים כולם, והיא לא נתמכת למעשה בכל מסמך אשר ניתן לומר עליו כי הוא מהווה משום אינדיקציה על אודות מצבם הכלכלי. יוער כי גם אם אניח כי עמדו בפני המערערים קשיים שונים לצורך עריכת תצהיר בתמיכה לבקשה, הרי שאין בכך כדי להסביר מדוע לא צורף כל מסמך אחר המעיד על מצבם הכלכלי של המערערים. יובהר לעניין זה כי החוסרים בבקשת הפטור שלפניי דומים עד מאוד לאלה אשר פורטו על ידי כב' הרשמים של בית משפט זה בהחלטות שניתנו בבקשות לפטור מעירבון שהגישו המערערים בהליכים קודמים מטעמם (עע"מ 6097/15, החלטה מיום 28.10.2015; עע"מ 4490/17, החלטה מיום 13.9.2017). לעניין זה אוסיף ואציין כי העובדה שעלה בידם של המערערים להפקיד את העירבונות באותם הליכים מלמדת כי יש ביכולתם להפקיד את העירבון גם בהליך שבכותרת.

 

           די באמור עד כה כדי להוביל לדחייתה של הבקשה לפטור מעירבון וזאת אף מבלי צורך להידרש לסיכויי ההליך (וראו לעניין זה האמור בהחלטתו של כבוד השופט מ' מזוז מיום 6.5.2020 בדחותו את הבקשה לסעד זמני בערעור).

 

           עם זאת, בשים לב למהות ההליך ולפערי הכוחות בין הצדדים יופחת העירבון לכדי סכום של 15,000 ש"ח. העירבון בסכום זה יופקד עד ליום 21.6.2020 שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

 

           אשר לבקשה "לקביעת מועד מוקדם לדיון בערעור" עיינתי בבקשה ולא ראיתי ליתן הוראות ליומן בהקשר זה. אין הצדקה בנסיבות העניין ליתן למערערים עדיפות על פני מתדיינים אחרים בכל הנוגע לקביעת הערעור לדיון. זאת, בעיקר בשים לב לאמור בהחלטתו הנזכרת לעיל של כבוד השופט מ' מזוז.

 

           ההליך ייקבע אפוא לדיון לפי הסדר הרגיל תוך מתן משקל למהות ההליך, כמקובל.

 

           יובהר כי בהתאם לסדרי הדין ייקבע הערעור לדיון רק לאחר הפקדת סכום העירבון.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ז בסיון התש"ף (‏8.6.2020).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים