גלעד אבני נ. וועדת הבחירות של הליכוד העולמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

גלעד אבני נ. וועדת הבחירות של הליכוד העולמי

ע"א 7073/20
תאריך: 19/10/2020

בבית המשפט העליון

 

ע"א 7073/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

גלעד אבני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. ועדת הבחירות של הליכוד העולמי

 

2. יו"ר וועדת הבחירות השופטת (בדימוס) שרה פריש

 

3. תנועת הליכוד העולמי, תנועה עולמית לציונות לאומית-ליברלית

 

4. העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי

 

5. יו"ר הליכוד העולמי, יעקב חגואל

 

6. יפעת עובדיה

 

7. הליכוד תנועה לאומית ליברלית

 

בקשה לסעד זמני בערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט הבכיר א' בכר) בה"פ 42815-09-20 מיום 16.10.2020

 

בשם המבקש:

בעצמו

 

בשם המשיבים 1 ו-5-3:

עו"ד נדב העצני

 

בשם המשיבה 2:

עו"ד יחזקאל ריינהרץ; עו"ד אריאל ליבר

 

בשם המשיבה 6:

עו"ד נריה מאיר

 

בשם המשיבה 7:

עו"ד אבי הלוי

 

החלטה

 

1.            החל ממחר, 20.10.2020, ולמשך יומיים צפוי להתכנס הקונגרס הציוני העולמי ה-38 (להלן: כינוס הקונגרס). לקראת הכינוס, נערכה תנועת הליכוד לשלוח, בין היתר, מועמדים לתפקידים ביצועיים במוסדות הלאומיים ובהם ההסתדרות הציונית, קרן קיימת לישראל והסוכנות היהודית (להלן: המוסדות הלאומיים). לקראת כינוס הקונגרס הציוני, נערכות בליכוד העולמי בחירות שבמסגרתן נבחרים בעלי תפקידים למוסדות הליכוד העולמי ונקבעת זהותם של שלוחי התנועה לכהונה במוסדות הלאומיים. לצורך הבחירות מתכנסת ועידת הליכוד העולמי בהתאם לתקנון הליכוד העולמי. הליך הבחירות מנוהל ומפוקח על ידי ועדת הבחירות של הליכוד העולמי והמשיבה 2 היא יושבת ראש ועדת הבחירות (להלן: יו"ר ועדת הבחירות). המבקש, חבר מרכז הליכוד וציר מטעם תנועת הליכוד בישראל לתנועת הליכוד העולמי, הגיש מועמדותו לשמש בתפקיד ביצועי במוסדות הלאומיים לקראת ועידת הליכוד העולמי. ביום 19.8.2020 פנה המבקש ליו"ר ועדת הבחירות והעלה שורה של פגמים, אשר לטענתו נפלו בהחלטות ועדת הבחירות. ביום 31.8.2020 הגיש המבקש ערעור לבית הדין של הליכוד העולמי בנוגע למועמדות המשיבים 6-5 (הם יו"ר הליכוד העולמי ומי שכיהנה, כנטען, עד לחודש אפריל 2020 כמנכ"לית של הליכוד העולמי) לתפקידים ביצועיים במוסדות הלאומיים; וכן בנוגע לפגמים שהעלה בפנייתו האמורה ליו"ר ועדת הבחירות. יוער כי ערעור המבקש הוגש 10 ימים לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ערעורים שנוגעים לרשימת המועמדים.

 

2.            ביום 12.9.2020 דחה בית הדין של הליכוד העולמי (להלן: בית הדין) את הערעור על הסף, מחמת הגשתו לאחר המועד האחרון להגשת ערעורים. למעלה מן הצורך, נדחה הערעור גם לגופו. בית הדין ציין, בין היתר, כי לא נפל פגם בהתמודדות המשיבים 6-5; וכי לא נמצאה עילה להתערב בהחלטות ועדת הבחירות שעליהן הלין המבקש. שלושה ימים לאחר מתן פסק הדין, ביום 15.9.2020, התקיימה ועידת הליכוד העולמי ובמסגרתה נבחרו המשיבים 5 ו-6 כבעלי תפקידים לפי המועמדות שהגישו ואילו המבקש לא נבחר לתפקיד ביצועי.

 

3.            ביום 16.9.2020 הגיש המבקש המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי, בגדרה עתר לביטול פסק הדין של בית הדין. ביום 16.10.2020 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט הבכיר א' בכר) את התובענה. בית המשפט הבהיר כי מאחר שטענות המבקש מופנות לאישור מועמדותם של המשיבים 6-5, הרי שאין מקום להתייחס לטענות שהועלו בכל הנוגע לאופן ניהול הליך הבחירות. לגופם של דברים, ציין בית המשפט כי לא מצא עילה להתערב בפסק הדין של בית הדין וזאת בשים לב לאמת המידה הנקוטה בכל הנוגע להתערבות בתי המשפט בהחלטותיהם של טריבונלים פנימיים. זאת ועוד, גם בחינת הכרעותיו של בית הדין לגופן לא מגלה עילה להתערב בפסק הדין.

4.            על פסק הדין בהמרצת הפתיחה הגיש המבקש ערעור לבית משפט זה ולצדו בקשה למתן סעד זמני – היא הבקשה שלפניי. במסגרת בקשתו, עותר המבקש לקבלת צו מניעה לפיו יאסר על המשיבות 3 ו-7 (הליכוד העולמי, תנועה עולמית לציונות לאומית-ליברלית והליכוד תנועה לאומית ליברלית) "לאייש את משיבים 6-5 לתפקידים ביצועיים במוסדות הלאומיים עד לסיומם של הליכים אלה". בבקשה מציין המבקש כי "עיקר העיקרים בענייננו נוגע למאזן הנוחות" וכי במקרה דנן "מתן הצו לא יגרום נזק למי מהמשיבים" והימנעות ממתן צו תייתר את הדיון בערעור.

 

5.            המשיבים 1 ו-5-3 (להלן: משיבי הליכוד העולמי) טוענים בכל הנוגע לבקשה למתן הסעד הזמני כי המבקש לא הוכיח שעומדת לו זכות לכאורית לקבלת צו כמבוקש וכי בקשתו הוגשה בחוסר תום לב. כן טוענים הם כי המשמעות של מתן סעד זמני היא למעשה ביטול תוצאות הבחירות בליכוד העולמי, והיא עשויה להוביל לשיבוש כינוס הקונגרס. עוד נטען כי גם אם ערעורו של המבקש יתקבל בסופו של יום, לא ייגרם לו כל נזק מכך שלא יינתן הצו המבוקש שכן בנסיבות אלו ניתן יהיה לערוך בחירות מחודשות. המשיבה 6 טוענת כי בערעור החריג המבקש את טענותיו כלפיה, ומשכך מתעוררת השאלה מכוח מה עותר המבקש לסעד זמני גם נגדה. כן מציינת המשיבה 6 כי יש לדחות את הבקשה לגופה בשל הנזק הרב שייגרם למשיבים וכן מכיוון שהבקשה לא הוגשה בתום לב. המשיבה 2, יו"ר ועדת הבחירות, ציינה כי היא סבורה כי יש לדחות את הערעור לגופו, אך היא מותירה את ההכרעה בבקשה דנן לשיקול דעת בית המשפט. המשיבה 7 ציינה כי לאחר הדיון בבית המשפט המחוזי (ולפני שהוגש הערעור) נחתמו הסכמים קואליציוניים שמתייחסים לחלוקת התפקידים במוסדות הלאומיים. עם חתימת הסכמים אלה, סבורה המשיבה כי ראוי לה להימנע מהבעת דעה לגופה של הבקשה. 

 

6.            לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. כידוע על המבקש סעד זמני בערעור להוכיח התקיימותם של שני תנאים מצטברים, המקיימים ביניהם יחס של "מקבילית כוחות": סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש (ראו מני רבים, ע"א 6870/19 הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק" נ' נתנאל גרופ בע"מ, פסקה 7 (24.11.2019)). בכל הנוגע למאזן הנוחות, על המבקש להוכיח כי אם לא תתקבל בקשתו וערעורו יתקבל בסופו של יום – ייגרם לו נזק בלתי הפיך (ע"א 1128/20 בן עזרא נ' כונס הנכסים הרשמי – מחוז חיפה, פסקה 6 (26.8.2020)). אשר לסיכויי הערעור, ואף מבלי להתייחס לטענותיו הפרטניות של המבקש, אזכיר כי בהתאם להלכה הפסוקה, "התערבות בתי המשפט בהחלטותיהם של טריבונלים פנימיים של גופים וולנטריים היא מצומצמת" (ראו, מהעת האחרונה, ע"א 2129/19 טוירמן נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית, פסקה 7 וההפניות שם (24.12.2019)). בכל הנוגע למאזן הנוחות, השתכנעתי כי זה נוטה לטובת המשיבים. טענות המבקש בהקשר זה נטענו באופן כללי, מבלי שתיאר מדוע יגרם לו, לשיטתו, נזק בלתי הפיך אם לא תתקבל בקשתו וערעורו יתקבל בסופו של יום (ע"א 9534/17 חברת חמודה חמודה בע"מ נ' בני בכר זועבי חברה לבניה בע"מ, פסקה 6 (26.2.2018)). בהקשר זה ציינו משיבי הליכוד העולמי שאם יתקבל ערעורו, ניתן יהיה לערוך בחירות מחודשות – ואם בהן יזכה המבקש, הוא יוכל להחליף את בעל התפקיד המכהן. כמו כן, נראה כי יש ממש בטענות שלפיהן מתן הסעד המבוקש היום – ערב כינוס הקונגרס – עלולה לפגוע במשיבים ובהתנהלות הכינוס. נוכח כל האמור לעיל, ואף מבלי לקבוע מסמרות בסיכויי הערעור, לא ראיתי לקבל את הבקשה.

 

           הבקשה נדחית אפוא. המבקש יישא בהוצאות משיבי הליכוד העולמי והמשיבות 2, 6 ו-7 בסך 1,500 ש"ח לכל אחד.

 

           ניתנה היום, ‏א' בחשון התשפ"א (‏19.10.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
8
ע"א 8104/20
החלטה
26/11/2020
טען מסמכים נוספים