גליה גיל ו- 19 עותרים נוספים נ. משרד החינוך | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

גליה גיל ו- 19 עותרים נוספים נ. משרד החינוך

בג"ץ 5225/19
תאריך: 20/01/2020

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ 5225/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

העותרים:

גליה גיל ואח'

 

 

נ ג ד

 

המשיבים:

1. משרד החינוך

 

2. משרד הבריאות

 

3. משרד האוצר

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

תאריך הישיבה:

כ"ג בטבת התש"ף    

(20.1.2020)

 

בשם העותרים:

עו"ד גיורא בן טל; עו"ד הילה שלם; עו"ד ונדה פיינברג           

 

בשם המשיבים:

עו"ד אודי איתן; עו"ד רותם סלמה 

 

פסק-דין

 

השופט ע' פוגלמן:

 

1.        העתירה נסבה על בקשת העותרים לקבוע מדיניות שתנגיש צהרונים המתנהלים תחת פיקוח משרד החינוך לאחר שעות הלימודים לילדים חולים בסוכרת נעורים אשר זכאים למלווה אישית (סייעת) ביום הלימודים, זאת בדרך תקצוב המלווה האישית גם בשעות הפעילות בצהרונים, לאחר שעות הלימודים הרשמיות.

 

2.        בתגובת המשיבים הובהר כי בהמשך להתייעצויות שנערכו בין נציגי המשרדים, לרבות ישיבה בראשות מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, הוסכם כי מנכ"ל משרד החינוך ימנה צוות בין משרדי ייעודי, לבחינת הסוגיה דנן.

 

3.        ביום 6.1.2020 חתם מנכ"ל משרד החינוך על כתב מינוי "לצוות בדיקה בין משרדי לעניין בחינת הצרכים והמשמעויות המערכתיות הנובעות מהבקשה להקצאת מלווה אישי/ת לתלמידים חולי סוכרת בשעות הצהרון". לצוות מונו נציגים מהמינהל הפדגוגי ומינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך, ואגף תקציבים והלשכות המשפטיות במשרד החינוך ובמשרד האוצר. הצוות התבקש לבחון את מכלול הנושאים הכרוכים בנושא אותו מעלים העותרים, "ובמידת הצורך להציע מתווה הפעלה לתכנית הצהרונים, והכל תוך התחשבות בצרכי הילדים ובשים לב למגבלות ולאילוצים הקיימים". בגדר אלה יידרש הצוות גם לסוגיית הרוחב של המלווים האישיים על רקע צרכים רפואיים ייחודיים שונים. המשיבים מציינים, בין היתר, כי המשמעות התקציבית של המדיניות שקביעתה מתבקשת יכולה להגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה. מסקנות הצוות והמלצותיו יובאו להכרעת הרשויות המוסמכות.

 

5.        מקובלת עלינו עמדת המשיבים כי יש לאפשר להם לגבש את עמדתם בנושא העתירה, וכי אין מקום שבית המשפט יידרש לביקורת שיפוטית בשלב שבו טרם התקבלה החלטה לגופם של דברים, והוחלט לבחון את הנושא לעומקו, על היבטיו השונים, מתוך מגמה להגיע להכרעה מוסמכת. הגם שבכתב המינוי לא נקצבה לצוות מסגרת זמנים קשיחה, הערנו למשיבים כי ראוי שתהליך קבלת ההחלטות יתקיים במועד שיאפשר יישומן לקראת שנת הלימודים הבאה (מבלי כמובן שאנו נוקטים עמדה לגופם של דברים בשלב הנוכחי). בא כוח המשיבים העריך כי הבחינה על ידי הצוות הבין משרדי תימשך חודשים מספר.

 

7.        בנסיבות אלה, לא ראינו מקום להשאיר את העתירה תלויה ועומדת, שכן התשתית העומדת בבסיסה השתנתה. ככל שיידרש בעתיד הליך של ביקורת שיפוטית, ייעשה זה על רקע תשתית שונה בתכלית. עם תום הליך קבלת ההחלטות כמפורט לעיל, תתקבל החלטה על ידי הגורם המוסמך, ולמותר לציין כי טענות העותרים בהקשר זה שמורות להם ככל שתהיה עילה לכך.

 

8.        ככל שיידרש הליך נוסף, ישקלו העותרים צירופו של המרכז לשלטון מקומי כמשיב. זאת בשים לב – בין היתר – לכך שהרשויות המקומיות נושאות בחלק מעלות המלווים.

 

 

 

           העתירה נמחקת אפוא, תוך שמירת זכויות. אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ"ג בטבת התש"ף (‏20.1.2020).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים