גורג עמאר נ. כונס נכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

גורג עמאר נ. כונס נכסים הרשמי

ע"א 676/20
תאריך: 19/03/2020

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  676/20 - ב'

 

לפני:  

כבוד השופט ג' קרא

 

המבקשים:

1. ג'ורג' עמאר

 

2. סהאם עאמר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

 

1. הכונס הרשמי

2. עו"ד עופר שפירא – המנהל המיוחד

 

בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל עד למתן החלטה בערעור

 

בשם המבקשים:

בשם המשיב 1:

בשם המשיב 2:

עו"ד ריקי אופק אבן צור

עו"ד שרית ליפשיץ-גריידי

עו"ד עופר שפירא; עו"ד מאור ישעיהו

 

החלטה

 

          

           לפניי בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל של החייבים, בני זוג (להלן: המבקשים או החייבים), בפש"ר 61056-11-16 ובפש"ר 61006-11-16.

 

1.            ביום 27.11.2016, ניתן צו כינוס לנכסי החייבת. ביום 28.11.2016, ניתן צו כינוס לנכסי החייב. הוגשו תביעות חוב נגד החייב בסך כולל של כעשרה מיליון ש"ח. הוגשו תביעות חוב נגד החייבת בסך כולל של למעלה משני מיליון ש"ח. בשנת 2018, הגיש אחד הנושים בקשה בה טען כי החייבים פועלים בחוסר תום לב ומסתירים נכסים. לאחר דיון בבקשה ולאחר שהמנהל המיוחד מטעם הכונס הרשמי פתח בחקירה, הגיש המנהל המיוחד ביום 31.7.2019 הודעה, לפיה בניגוד להצהרות החייבים, הם בעלי מניות בחברה, כי נראה שלחייב זכויות במקרקעין וכי החייבים טוענים טענות סותרות (להלן: ההודעה). ביום 31.7.2019, החליט בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט ד' טפרברג), כי עקב התנהלות החייבים כמפורט בהודעה, היה מקום לבטל את ההליך ללא כל תנאי, אך בשל גילם המבוגר של החייבים, ניתנה להם הזדמנות להגיש הצעה לתשלום חובותיהם עד ליום 6.8.2019, שאם לא כן יבוטל ההליך. הנה כי כן, בית משפט קמא העניק למבקשים הזדמנות בת שבוע להגיש הצעה לתשלום חובותיהם.

 

2.            ביום 6.8.2019, הורה בית משפט קמא על ביטול ההליכים בעניינם. זאת, מכיוון שהחייבים לא הגישו הצעה למרות שניתנה להם הזדמנות נוספת ולפנים משורת הדין ובשל התנהלותם חסרת תום הלב (להלן: ההחלטה לביטול ההליכים). ביום 25.9.2019, ניתנו פסיקתות לבקשת המנהל המיוחד ובהן נכתב לגבי המבקשים, בין היתר, כי בהתאם להחלטת בית משפט קמא מיום 6.8.2019, בוטלו הליכי פשיטת הרגל של המבקשים וצו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו בעניינם – בטלים.

 

3.            ביום 12.12.2019, הגישו החייבים בקשה לחידוש הליכי פשיטת הרגל מהנימוקים שההליכים בוטלו עקב כשל טכני וכן בשל גילם המבוגר ומצבם הרפואי הרעוע. בית משפט קמא דחה את הבקשה בו ביום וקבע בהחלטתו כי המבקשים היו מודעים להחלטה מיום 31.7.2019 ולהזדמנות שניתנה להם וכי מאחר שחלפו ארבעה חודשים מיום מתן ההחלטה לביטול ההליכים, ומאחר שהמבקשים לא ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם, אין זה נכון לאפשר להם לחזור להליך לאחר תקופה זו: "בית המשפט אינו ממהר לבטל הליך ונותן הזדמנות לחייבים לעמוד בתנאים. ככל שלא עושים כן אין מקום להיעתר לבקשה". ביום 26.1.2020, המבקשים הגישו ערעור על החלטה זו ובמקביל הגישו בקשה לעיכוב ביצוע הליכי ההוצאה לפועל.

 

טענות הצדדים

 

4.            במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע הליכי ההוצאה לפועל עד להכרעה בערעור, טוענים המבקשים כי הם לא ידעו אודות ההתראה בדבר ביטול ההליכים וכי הם סמכו על בא כוחם שיגיש הצעה לתשלום החובות אך הסתבר כי בא כוחם לא פעל בהתאם להחלטות בית משפט קמא ולכן הליך פשיטת הרגל בוטל. בא כוחם לא השיב לבקשת בית המשפט ולא יידע אותם בדבר. המבקשים טוענים לעניין סיכויי הערעור, כי הליך פשיטת הרגל בוטל לאחר שהם לא הציעו הצעה לתשלום החובות משום שלא ידעו על החלטה זו של בית משפט קמא. המבקשים מדגישים כי הם קרובים לגיל שמונים, מצבם הכלכלי רע וילדיהם משלמים עבורם הוצאות שכר דירה ואוכל.

 

5.            עמדת הכונס הרשמי בתגובתו היא כי יש לדחות את הבקשה. המבקשים אינם מנמקים מדוע יש לעכב את הליכי ההוצאה לפועל ומה הנזק לכאורה שייגרם להם. קיומם של הליכי הוצאה לפועל אינו מהווה נסיבה מיוחדת, כקבוע בהלכה הפסוקה. עם זאת, נוכח גילם של המבקשים ומצבם הרפואי, הכונס הרשמי אינו מתנגד לבקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל.

 

6.            לעמדת המנהל המיוחד לנכסי המבקשים, דין הבקשה להידחות. אין הצדקה ליתן עיכוב ביצוע כאשר הבקשה הוגשה בחוסר תום לב ובשיהוי של ארבעה חודשים. המבקשים גם נמנעו מלצרף את המנהל המיוחד כצד לבקשה לעיכוב הליכים, בניגוד לדין. בנוסף, טענות המבקשים נגד בא כוחם אינן מהוות עילה לקבלת הבקשה או הערעור. בית משפט קמא נהג במבקשים לפנים משורת הדין משרק לאחר שנתן להם הזדמנות לתקן את מחדלם הוא הורה על ביטול ההליכים.

 

דיון והכרעה

 

7.            לאחר עיון בבקשה, שהיא במהותה בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור (ראו, למשל: ע"א 1738/10 קרויטורו נ' כונס הנכסים הרשמי (18.3.2010)) ובתגובות לה – הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל וזאת לפנים משורת הדין.

 

           עמדת הכונס הרשמי בתגובתו לבקשה היא כי "...נוכח גילם של המבקשים (המבקש יליד 1943, והמבקשת ילידת 1945) ומצבם הרפואי, לא יתנגד הכונס הרשמי לבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל של המבקשים. זאת מבלי להתייחס לסיכויי הערעור, אשר על פניו נראים לא מן הגבוהים".

 

           מצאתי לנכון לקבל את עמדת הכונס הרשמי ומטעמיו, וזאת מבלי להביע עמדה לגוף העניין.

            

 

           ניתנה היום, ‏כ"ג באדר התש"פ (‏19.3.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים