גבריאל מיראל ( מירלשווילי) נ. נדב לב עו"ד- בתוקף תפקידו כנא | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

גבריאל מיראל ( מירלשווילי) נ. נדב לב עו"ד- בתוקף תפקידו כנא

רע"א 5745/20
תאריך: 09/11/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5745/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקש:

גבריאל מיראלי (מירלשווילי)

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. נדב לב, עו"ד - בתוקף תפקידו כנאמן לנכסי החייב

 

2. כונס הנכסים הרשמי

 

3. עמנואל ליאון

 

4. מיכאל מירלשווילי

 

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 15.7.2020 בפש"ר 24052-10-17 שניתנה על ידי כבוד השופט ח' ברנר

 

בשם המבקש:

עו"ד אלכס כהן

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו, מיום 15.7.2020, בפש"ר 24052-10-17 (השופט ח' ברנר), שבה נדחתה בקשתו השלישית של המבקש לעיון חוזר בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 2.6.2020, שבגדרה אושרה מכירת דירה שבבעלותו.

 

2.            המבקש, גבריאל מיראלי (מירלשווילי), נתון להליכי פשיטת רגל, שבמסגרתם הוצא זה מכבר צו כינוס ומונה נאמן לנכסיו. מפאת קוצר היריעה לא נעמוד בהרחבה על מורכבות ומכלול ההיבטים של הליכי פשיטת הרגל. ענייננו כאן תחום אך לשאלת מכירתה של דירה שבבעלות מיראלי, היא דירה 507 בבניין שברחוב אלנבי 1 בתל-אביב.

 

3.            באפריל 2020 העמיד הנאמן את הדירה למכירה. מספר הצעות הוגשו, ולבסוף, לאחר הליך של התמחרות, זכתה הצעתו של המשיב 3, עמנואל לאון, לרכישת הדירה באמצעות חברת אופרה ליאון נדל"ן בע"מ תמורת סך של 5,500,000 ₪. בהמשך הגיש הנאמן בקשה לאישור מכירת הדירה כאמור. הכונס הרשמי הביע את תמיכתו במכירת הדירה, ומנגד הביע מיראלי התנגדות עזה לכך.

 

4.            ביום 2.6.2020 אושרה מכירת הדירה. כנקודת מוצא, דחה בית המשפט המחוזי את טענותיו של מיראלי במישור העובדתי. נקבע כי הדירה אינה משמשת אותו למגורים; כי מיראלי ידע גם ידע על הליך ההתמחרות; וכי לא הוכח ששוויה של הדירה גבוה יותר. כמו כן, הוטעם כי אין נפקות לעובדה שמיראלי ואחיו – שהוא הנושה העיקרי בהליכי פשיטת הרגל – הגיעו לסיכום שיפתור את הסכסוך ביניהם, וזאת בין משום שתוכן הסיכום בין השניים אינו ברור, בין משום שממילא אחיו איננו הנושה היחיד. על כן, משלא נמצא טעם משמעותי שיש בו כדי לגבור על אינטרס ההסתמכות של לאון, ובהינתן שמיראלי לא משלם דבר לקופת כינוס מראשית ההליכים, הורה בית המשפט המחוזי על מכירת הדירה.

 

5.            על החלטה זו הגיש מיראלי שלוש בקשות לעיון חוזר, שבהן הצביע על שגיאות עובדתיות שנפלו בהחלטה, וכן על נסיבות חדשות שלטעמו מצדיקות את ביטולה. שלוש הבקשות לעיון חוזר נדחו בזו אחר זו בימים 7.6.2020, 21.6.2020 ו-15.7.2020, בהתאמה.

 

6.            מכאן הבקשה שלפַני, שבמסגרתה שב מיראלי וטוען את כלל הטענות שטען בבקשותיו לעיון חוזר. לשיטתו, משהוסדר החוב לאחיו נוכח ההסכמות שאליהן הגיעו, ומשהיה זה החוב העיקרי שבגינו נכנס להליכי פשיטת רגל, הרי שנכון להיום אין כל הצדקה להמשך ניהול הליכי פשיטת הרגל בענייננו. בהקשר זה, מטעים מיראלי כי לגבי חובותיו הנטענים לרשויות המס עודנו תלוי ועומד הליך השגה, ומכאן שעסקינן בחוב שטרם הוכח. מעבר לכך, לגרסתו, מכירת הדירה קודמה על-ידי הנאמן לאחר שסירב לקבל את העובדה שהוא לא יקבל דיבידנד עבור עמלו במסגרת ההליכים, וזו הסיבה שבגללה הוא ממשיך לעמוד על קיומם. לגופו של עניין נטען, כי ההחלטה מיום 2.6.2020 ניתנה על יסוד הקביעה השגויה כי לא מדובר בדירת מגוריו; כי כיום אין עילה למכירתה, בהינתן הוא מסוגל לפרוע את מלוא חובותיו לאחר שהוא ואחיו הגיעו להסכמה; וכי אין מניעה לפצות את לאון בסך 10% מערך הדירה, בהתאם לסעיף 10.2 לחוזה המכר, ובכך תימצא תרופה לאינטרס ההסתמכות שלו.

 

           על יסוד האמור מבקש מיראלי כי נורה על ביטול מכירת הדירה; כי יתאפשר לו לנהל משא ומתן באופן ישיר עם לאון על גובה הפיצוי, ללא הפרעה מצדו של הנאמן; כי ינתן לו חודש-ימים לשם גיוס הכספים לצורך תשלום פיצויים ללאון; כי יתאפשר לו לנהל משא ומתן גם עם יתר הנושים הזוטרים, וללא הפרעה מצד הנאמן; כי נורה לנאמן להעביר לידיו פרוטוקולים חסויים של חקירות שביצע; וכן שנורה על סיום תפקידו של הנאמן.

 

7.            לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, על נספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי להיזקק לתשובה. הלכה למעשה טענותיו של מיראלי – הן בבקשה זו, הן בבקשותיו לעיון חוזר – מופנות כלפי החלטת בית המשפט המחוזי מיום 2.6.2020. מכאן, שעל פני הדברים המועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה זו חלף עבר – ולוּ מטעם זה דין הבקשה לדחייה (תקנה 398 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). בהקשר זה, לא ניתן להסכין לפרקטיקה של הגשת בקשות לעיון חוזר על מנת להביא את בית המשפט ליתן החלטה, שתשמש כ'קולב' להארכת מועד לתקיפת החלטה שהפכה חלוטה זה מכבר (רע"א 3881/17 טיבי נ' ווי קוון אינבסטמנטס לימיטד (7.8.2017)).

 

8.            יתר על כן, ולמעלה מן הצורך, הרי שכלל טענותיו של מיראלי מופנות נגד קביעות עובדתיות של בית המשפט המחוזי, ובכגון דא, כידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב. עוד יש להזכיר, שהלכה פסוקה היא שהֵעתרות לבקשה לעיון חוזר תֵעשה במשורה, וזאת מטעמים של הגנה על יעילות ההליך השיפוטי ויציבותו, ועל מנת שניתן יהיה להסתמך ללא חשש על החלטות שיפוטיות (רע"א 1056/10 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד, פסקה 3 (2.8.2010)). בענייננו הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח הודעתו של לאון על כך שדיווח זה מכבר לרשויות המס על רכישת הדירה, ואף חויב במס רכישה עבורה בהתאם.

 

9.            כמו כן, לא ניתן להתעלם מהאופן שבו נכתבה הבקשה דנן בפרט, ומהתמונה המצטיירת בנוגע להתנהלותו של מיראלי בכל הקשור להליכי פשיטת הרגל בכלל. האבסת ההליך בבקשות סרק; מיחזוּר טענות עובדתיות שנדחו זה מכבר; סירוב לשתף פעולה עם הנאמן ושימוש בשפה לא ראויה כלפיו – כל אלה התנהגויות שנראה שמטרתן להביא אך לסרבול וסיכול הליך פשיטת הרגל, והן אך מחזקות את המסקנה שאין דבר ממשי בבקשה דנן.

 

10.          הנה כי כן, המועד להגשת בקשת רשות הערעור – חלף; ופגם חמור בהחלטתו של בית המשפט המחוזי שיש בו כדי להצדיק את התערבותי – לא נמצא. אשר על כן, הבקשה נדחית.

          

           משלא התבקשה תגובה, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב בחשון התשפ"א (‏9.11.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים