בתיה ברק נ. כלל חברה לביטוח | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

בתיה ברק נ. כלל חברה לביטוח

רע"א 5112/20
תאריך: 18/08/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5112/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

בתיה ברק

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

כלל חברה לביטוח בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בחיפה מימים 14.7.2020, 20.7.2020 ו-21.7.2020 ברע"א 15663-07-20 שניתנו על-ידי השופטת ב' טאובר

 

בשם המבקשת:

עו"ד מיכאל דינציס

 

בשם המשיבה:

עו"ד חנה אפרת-קומט, עו"ד שני מגידנה

 

 

פסק-דין

 

 

1.        בפני בקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בחיפה מימים 14.7.2020, 20.7.2020 ו-21.7.2020 (רע"א 15663-07-20, השופטת ב' טאובר) ובצדה בקשה לעיכוב ביצוען של ההחלטות. בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה מיום 24.6.2020 (ה"פ 31428-03-20, השופטת א' הוך-טל).

 

2.        מקורה של הבקשה דנן בהלוואה בסך 35,102 שקלים שנטלה המבקשת בשנת 2013 מהמשיבה, חברת ביטוח שבה יש למבקשת פוליסת ביטוח משולבת חיסכון (להלן: הפוליסה). מבלי להידרש לפירוט שאינו נדרש בהקשר הנוכחי, יצוין בתמצית כי המשיבה טוענת שההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד כספי הפוליסה של המבקשת, ועל כן עומדת לה הזכות לממשם. מנגד, המבקשת מכחישה כי חתמה על המסמכים הנוגעים לשעבוד כספי הפוליסה.

 

3.        לאחר שהמבקשת לא עמדה בתשלומים להחזר ההלוואה, המשיבה הגישה ללשכת ההוצאה לפועל בקשה למימוש כספי הפוליסה (תיק מספר 505570-12-19) (להלן: הליכי המימוש). המבקשת הגישה ביום 15.3.2020 תביעה במתכונת של המרצת פתיחה למתן פסק דין הצהרתי לפיו שטר המשכון שבו אוחזת המשיבה אינו בר תוקף, בשים לב לטענתה כי לא נתנה הסכמה לשעבוד של כספי הפוליסה.

 

4.        ביום 7.6.2020 המבקשת הגישה לבית משפט השלום בקשה לעיכוב של הליכי המימוש וטענה, בין השאר, כי יש לאפשר לה להוכיח כי לא חתמה על הסכמה לשעבוד של כספי הפוליסה. המשיבה התנגדה לבקשה, וטענה כי החוב אינו שנוי במחלוקת וכי הנזקים שעלולים להיגרם למבקשת הם כספיים בלבד.

 

5.        בית משפט השלום קיבל את הבקשה לעיכוב הליכי המימוש, אך התנה זאת בהפקדה כספית מצד המבקשת בסך של 15,000 שקלים. בית משפט השלום ציין, בין השאר, את הקושי הכרוך בעיתוי המאוחר שבו העלתה המבקשת את טענותיה, ואף הוסיף כי על-פני הדברים היא הייתה מודעת למסמכי ההלוואה והשעבוד. לצד זאת, צוין כי הטענה בדבר אותנטיות החתימה נדרשת בירור מעמיק, ועל כן אין לומר בשלב מקדמי זה כי טענותיה של המבקשת מופרכות מיסודן.

 

6.        על החלטה זו הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, ובה טענה כי סכום ההפקדה שנקבע הוא מופרז בהתחשב בנסיבותיה האישיות. ביום 14.7.2020 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה בקבעו כי התערבות של ערכאת הערעור בהחלטות בעניין סעדים זמניים שמורה למקרים חריגים בלבד. להשלמת התמונה יצוין כי בקשות שהגישה המבקשת לעיכוב ביצועה של ההחלטה נדחו ביום 20.7.2020 וביום 21.7.2020.

 

7.        בקשת רשות הערעור שבפני נסבה על החלטותיו של בית המשפט המחוזי. בעיקרו של דבר, המבקשת עותרת לביטול ההפקדה הכספית כתנאי לעיכוב הליכי המימוש. לטענת המבקשת, אין ביכולתה לעמוד בסכום שנקבע בשל מצבה הכלכלי כאם חד-הורית לארבעה ילדים המשלמת תשלום חודשי לתיק האיחוד בהוצאה לפועל בסך 500 שקלים, והיא מדגישה כי הכנסתה החודשית אינה מאפשרת לה ולילדיה קיום בכבוד. המבקשת טוענת עוד כי לא ניתן לה יומה בבית המשפט, וכי היא עומדת על כך שלא חתמה על מסמך המאפשר את שעבוד כספי הפוליסה. בהחלטתי מיום 22.7.2020 הוריתי על מתן צו ארעי לפיו יעוכבו ההליכים בתיק ההוצאה לפועל שעליהם נסבה הבקשה.

 

8.        בתשובתה מיום 4.8.2020, שהוגשה בהתאם להחלטתי, המשיבה טוענת כי ההלוואה שניתנה למבקשת הובטחה על-ידי הכספים שעמדו לזכותה במסגרת הפוליסה וזאת כחלק אינטגרלי של הסכם ההלוואה.

 

9.        לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות לטעון בעניין החלת תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ושוכנעתי כי לא ייפגעו זכויותיהם כבעלי דין, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על-פיה. בהמשך לכך, מצאתי כי דין הערעור להתקבל במובן זה שעיכוב הליכי המימוש יותנה בהפקדת סך של 5,000 שקלים בלבד מצד המבקשת.

 

10.      כידוע, בית משפט זה אינו נוטה להתערב בהחלטות שעניינן סעדים זמניים, וזאת למעט במקרים חריגים (ראו והשוו: רע"א 5341/11 הלה הנדסה בניה וייזום בע"מ נ' שולדנריין, פסקה 5 (18.8.2011); רע"א 3741/17 מרום נ' חוף לבנון בע"מ, פסקה 10 (14.6.2017)). יחד עם זאת, בנסיבותיו של המקרה דנן, הגם שעניינה של המבקשת אינו מעורר כל היבט עקרוני, מצאתי כי דחיית הבקשה עלולה לגרום לה לפגיעה בלתי מידתית. לכך יש להוסיף את מצבה הכלכלי הנטען של המבקשת, אם חד-הורית לארבעה ילדים המתמודדת עם חובות נוספים על החוב העומד ביסודו של ההליך דנן, כמו גם את הנסיבות המיוחדות של העת זו.

 

11.      סוף דבר: הערעור מתקבל. המבקשת תפקיד סך של 5,000 שקלים בקופת בית משפט השלום עד ליום 27.8.2020, שאם לא כן – יפקע צו עיכוב ההליכים והמשיבה תהא רשאית להמשיך בהליכי המימוש. אין צו להוצאות.  

 

           ניתן היום, ‏כ"ח באב התש"ף (‏18.8.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
8
בג"ץ 6186/20
פסק-דין
20/10/2020
טען מסמכים נוספים