ברכה סרור נ. אהרון קידר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ברכה סרור נ. אהרון קידר

רע"א 8594/19
תאריך: 14/01/2020

 

בבית המשפט העליון

רע"א  8594/19

 

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשים:

1. ברכה סרור

 

2. אברהם סרור ז"ל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. אהרון קידר

 

2. חנן (קרפיק) קרפוך

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בתיק הפ 022206-01-19 שניתנה ביום 19.11.2019 על ידי כבוד השופטת י' בלכר

 

בשם המבקשים:

עו"ד מני בן מאור

 

 

החלטה

 

1.        המבקש 2, אברהם סרור ז"ל (להלן: המנוח), רכש בשנת 1962 זכויות בנכס ברמת השרון, מבעלי הנכס דאז, יעקב קרפוך ז"ל (להלן: יעקב). עסקת המכירה נרשמה במינהל מקרקעי ישראל, אולם מטעמים כאלה או אחרים, לא הושלם הרישום בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב-יפו. המבקשים, המנוח ואשתו, ברכה סרור (להלן: סרור), פנו לרשות מקרקעי ישראל על מנת לרשום את הזכויות בנכס על שמם, אולם נתקלו לדבריהם ב'שוקת שבורה', עקב מסמכים חסרים על אודות העסקה, הנדרשים להשלמת הרישום.

 

2.        משכך היה, הגישה סרור המרצת פתיחה בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, שבגדרה ביקשה פסק דין הצהרתי לפיו המנוח הוא בעל הזכויות בנכס, ובהתאם, כי בית המשפט יורה לרשם המקרקעין להשלים את רישום הזכויות על שם המנוח. המרצת הפתיחה הוגשה תחילה נגד יעקב, אולם לאחר מכן התברר, כי יעקב נפטר בשנת 1999, והזוכה בעזבונו, ברטה קרפוך ז"ל (להלן: ברטה), נפטרה אף היא, בשנת 2015. לפיכך, הגישה סרור המרצת פתיחה מתוקנת, נגד ילדיה של ברטה, אהרון קידר וחנן קרפוך, הם המשיבים לבקשה שלפנַי. להשלמת התמונה יצוין, כי המשיבים אינם מתנגדים לסעד המבוקש בהמרצת הפתיחה.

 

3.        במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי, נדונה השפעתה של משכנתא אשר נרשמה על הנכס ביום 30.6.1961, על זכויותיו של יעקב, לטובת 'חברת איגוד יוצאי ליטא בע"מ' (להלן: האיגוד). המשכנתא נרשמה על רקע הלוואה שנתן האיגוד ליעקב, בסכום של 675 לירות, ומועד פרעונה נקבע ליום 1.9.1964. המבקשים פנו לאיגוד בבקשה לקבל מסמכים על אודות המשכנתא, אולם נענו כי המסמכים אינם מצויים בידי האיגוד. בהחלטה מיום 11.9.2019, הנחה בית המשפט המחוזי את המבקשים, לפעול להסרת המשכנתא שלא באמצעות בית המשפט, וקבע כי "על פניו שעה שהאיגוד הוא חברה קיימת אין כל מניעה לפעול עם האיגוד כדין להסרת המשכנתא בחתימה על בקשות כמקובל והגשתן לרשם [...]. ככל שלא יעלה בידי המבקשים למצות את הדברים בתוך 30 ימים, יינתן פסק דין בכפוף למשכנתא". בהמשך, הגישו המבקשים בבית המשפט בקשה למתן צו לקבלת מידע מלשכת רישום המקרקעין בתל אביב-יפו, על מנת לקבל את מסמכי המשכנתא. בהחלטה מיום 30.10.2019, הפנה בית המשפט להחלטה מיום 11.9.2019, וקבע כי "המשכנתא רשומה לטובת עמותה קיימת ופעילה. על הצדדים לפעול בדרך רגילה שלא באמצעות בית המשפט, להסרת המשכנתא".

 

4.        בשלב זה, קיימו המבקשים בירור ברשם החברות, במהלכו אמנם לא אותר האיגוד, אך אותרה חברה בעלת שם דומה – 'איגוד יוצאי ליטא באי חב לשכון בע"מ' (להלן: החברה), אשר נוסדה בשנת 1944, וכיום היא חברה מחוקה. על יסוד האמור, טענו המבקשים, כי בנסיבות העניין "נראה כי אין יותר חובות בגין המשכנתא האמורה", וביקשו מבית המשפט שיורה על מחיקת המשכנתא. בהחלטה מיום 19.11.2019 קבע בית המשפט, כי "על פניו, נדמה כי מדובר במשכנתא שנרשמה לטובת החברה. לפיכך, לצורך מחיקת המשכנתא יש לנקוט בהליך החייאת החברה (כפי שמקובל במקרים אחרים); זאת עוד בטרם מתן הסעד המבוקש בהליך זה (ככל שיינתן)". בנסיבות אלו, דחה בית המשפט את ההליכים ללא מועד, לפי תקנה 153 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, והנחה את המבקשים לנקוט בהליך נפרד להחייאת החברה. עוד נקבע, כי בהמשך, אם תתקבל בקשתם להחייאת החברה, יגישו המבקשים בקשה להפסקת עיכוב ההליך.

 

           מכאן בקשת רשות הערעור שלפנַי.

 

5.        לעמדת המבקשים, בנסיבות העניין אין טעם בקיום הליך להחייאת החברה, ובהתאם אין הצדקה לעיכוב ההליכים בבית המשפט המחוזי. המבקשים מסבירים, כי המשכנתא רשומה על שם האיגוד, לא על שם החברה, ולפיכך לא תהיה תועלת בהחייאת החברה. עוד נטען, כי הזמן הרב שחלף מאז מועד פירעון ההלוואה, מלמד כי "רבים הסיכויים כי זו שולמה במלואה". מכל מקום, טוענים המבקשים, גם אם לא שולמה ההלוואה, עסקינן בסכום זניח, ו"יש להניח כי ההליכים הדרושים לשם החייאת החברה, יעלו למבקשים כספים רבים העולים פי כמה וכמה על שיעור ההלוואה בתוספת הצמדה וריבית". כמו כן מציינים המבקשים, כי אין מחלוקת בנוגע לכך שעסקת המכירה הושלמה עוד בשנת 1962, אז הועברה ליעקב התמורה במלואה, ונמסרה החזקה לידי המנוח. המבקשים מוסיפים, כי עיכוב ההליכים יגרום לסרור לנזקים, שכן בלא השלמת הרישום, לא תוכל לעשות עסקאות בנכס, ככל שתרצה לעשות כן. לבסוף טוענים המבקשים, כי החלטת בית המשפט המחוזי בנוגע להחייאת החברה, עומדת בסתירה להחלטותיו הקודמות, לפיהן אמור היה להינתן פסק דין בכפוף למשכנתא.

 

6.        לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, על נספחיה, ושקלתי את נימוקיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי להיזקק לתשובה מאת המשיבים. בדין קבע בית המשפט המחוזי, כי הדרך להסיר את המשכנתא הרובצת על הנכס, היא באמצעות בקשה להחייאת החברה שנמחקה. אכן, הליך של החייאת חברה כרוך בתשלום אגרה, וייתכן שהמבקשים יִדָּרשו לשאת בעלויות נוספות, אבל אין בכך כדי להצדיק את מחיקת המשכנתא מבלעדי הליך מעין זה. הדיון בבקשה להחייאת החברה, ככל שתוגש כזו, הוא גם האכסניה המתאימה לבירור טענת המבקשים, לפיה המשכנתא רשומה על שם האיגוד, ולפיכך לא תהיה תועלת בהחייאת החברה.

 

7.        אין בידי לקבל את הטענה, כי ההחלטה מיום 19.11.2019 עומדת בסתירה להחלטות הקודמות, שניתנו ביום 11.9.2019 וביום 30.10.2019. ההחלטות הקודמות ניתנו תחת הנחה, לפיה החברה שעל שמה רשומה המשכנתא – קיימת ופעילה. לאחר הבדיקה ברשם החברות, ומשהתברר כי החברה מחוקה – כדי למחוק את המשכנתא, אין ברירה אלא להחיות את החברה. כמו כן, לא מצאתי ממש בטענת המבקשים בנוגע לנזק שנגרם לסרור, עקב אי-יכולתה לבצע עסקאות בנכס. במוקדם או במאוחר, אם תחפוץ סרור לבצע עסקאות שכאלה, תידרש לפעול ולהביא להסרת המשכנתא. בהקשר זה, אין נפקא מינא אם ינתן פסק דין בהמרצת הפתיחה, בכפוף להסרת המשכנתא, או שמא תוסר המשכנתא עובר למתן פסק דין.

 

8.        אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"ז בטבת התש"פ (‏14.1.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
5
בע"מ 7670/18
פסק-דין
20/01/2021
טען מסמכים נוספים