באייר ישראל בע"מ נ. רותם טייטלר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

באייר ישראל בע"מ נ. רותם טייטלר

ע"א 2225/19
תאריך: 25/07/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  2225/19

רע"א  2226/19

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המבקשות:

1. באייר ישראל בע"מ

 

2. Bayer Schering Pharma AG

 

3. פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. רותם טייטלר

 

2. אורלי מילר

 

3. אטי אברהמי ארז

 

4. אושרת נייגר-שוקר

 

סיווג הליך

 

 

פסק-דין והחלטה

 

 

1.        המבקשות-מערערות (אשר יכונו להלן: המבקשות) הגישו, למען הזהירות, הן ערעור והן בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"צ 27444-06-13 מיום 25.2.2019 (להלן: ההחלטה). לטענת המבקשות נתונה להן זכות ערעור על ההחלטה. המשיבות השאירו את סיווג ההליך לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

2.        ואלה העובדות הצריכות לעניין – בפסק דין מיום 2.8.2017 דחה בית המשפט המחוזי שתי בקשות לאישור תובענות כייצוגיות (להלן: פסק הדין). בית המשפט המחוזי קבע כי המשיבות תשלמנה למבקשות את הוצאות הבקשות וכן שכר טרחת עורכי דין על סך של 30,000 ש"ח בתוספת מס ערך מוסף, בכל תיק. עוד נקבע כי סכומים אלו יישאו ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. בסמוך לאחר מכן, ביום 5.9.2017, הגישו המבקשות בקשה לשומת הוצאות משפט. בגדרי ההחלטה מושא ההליכים שבכותרת פסק בית המשפט המחוזי בבקשה זו.

 

4.        האם יש לסווג את ההחלטה כ"פסק דין" או "החלטה אחרת"?

 

           החלטתו של בית המשפט המחוזי היא החלטה מאוחרת לפסק הדין, שבגדרה נקבע שיעור ההוצאות שעל המשיבות לשלם למבקשות. לאחרונה התייחס כבוד הרשם ר' גולדשטיין לאופן ההשגה על החלטה כזו, כדלקמן:

"בפסיקה נערכה בהקשר זה אבחנה בין שני סוגים של מקרים. הסוג האחד של המקרים מתמקד במצבים שבהם בית המשפט קובע בפסק-דינו מי מבעלי הדין יישא בהוצאות ומעיד על עצמו בהחלטתו כי קם מכסאו וסיים מלאכתו. ככל שהוגשה לאחר מכן בקשה לשומת הוצאות וזו הוכרעה בהחלטה שיפוטית (על-ידי שופט או רשם) תיחשב החלטה זו כ'החלטה אחרת' לעניין דרך ההשגה (ראו, ע"א 8068/11 עיני נ' שיפריס, פיסקה 5 (19.7.2012); ע"א 6516/13 שחר נ' איתנית מוצרי בניה בע"מ (19.3.2014)). הסוג השני של המקרים, לעומת זאת, מתמקד במצבים שבהם בית המשפט מורה לצדדים במסגרת פסק-הדין עצמו להגיש השלמת טיעון בנוגע לסכום ההוצאות. בסוג זה של מקרים בית המשפט לא מעיד על עצמו כי קם מכסאו שכן מלאכתו השיפוטית טרם הושלמה כל עוד לא ניתנה ההחלטה הנוספת בעניין ההוצאות. על כן ההחלטה לעניין ההוצאות בסוג זה של מקרים לא מהווה החלטה נפרדת העומדת לעצמה אלא החלטה המשלימה את פסק-הדין ומהווה חלק ממנו ומכאן שככל שיש זכות ערעור על פסק-הדין, כך יש גם זכות ערעור על ההחלטה המשלימה בעניין ההוצאות (ראו והשוו, בש"א 1653/06 עגיב יעוץ וניהול בע"מ נ' כתר פלסטיק בע"מ (20.4.2006); ע"א 853/06 אזולאי נ' סהר חברה לביטוח בע"מ, פיסקה 3 (23.11.2006); רע"א 8557/10 ש.י. מובילי מרחבים בע"מ נ' משואות יצחק מושב שיתופי להתיישבות של הפועל המזרחי בע"מ, פיסקה 13 (31.7.2011); ע"א 7069/14 אורות העמקים חב' לשיווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ נ' גוויס ס. פ. אי (12.11.2014); חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 146 (מהדורה שלישית, 2012))" (ראו: ע"א 1563/18  החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ נ' קן התור הנדסה ובנין בע"מ, פיסקה 5 (6.3.2019)).

 

5.        בענייננו, בית המשפט המחוזי קבע בפסק הדין כי "המבקשות תשלמנה למשיבות את הוצאות הבקשות" ודומה כי הוא לא התכוון להוסיף ולהידרש לסוגיה זו וכי ההחלטה ניתנה רק בעקבות הגשת הבקשה מטעם המבקשות לשומת הוצאות. במילים אחרות, פסק דינו של בית המשפט המחוזי מעיד כי הוא "קם מכסאו" וסיים את מלאכתו (השוו: ע"א 853/06 אזולאי נ' סהר חברה לביטוח, פיסקה 3 (23.11.2006); ע"א 8068/11 עיני נ' שיפריס, פיסקה 5 (19.07.2012); ע"א 6516/13 שחר נ' איתנית מוצרי בניה בע"מ (19.3.2014)).

 

           אשר על כן, יש לסווג את ההחלטה כ"החלטה אחרת" עליה ניתן לערער ברשות.

 

6.        נוכח האמור אני מורה על מחיקתו של ע"א 2225/19. המבקשות יפקידו את העירבון ברע"א 2226/19 עד ליום 4.8.2019. לאחר הפקדת העירבון, תמשיך המזכירות את הטיפול ברע"א 2226/19 כמקובל.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתנו היום, ‏כ"ב בתמוז התשע"ט (‏25.7.2019).

 

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים