א. מיטרני בע"מ נ. עיזבון המנוח תאופיק מסאורה ז"ל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

א. מיטרני בע"מ נ. עיזבון המנוח תאופיק מסאורה ז"ל

רע"א 7934/19
תאריך: 03/12/2019

בבית המשפט העליון

 

רע"א 7934/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשים:

1. א. מיטרני בע"מ

 

2. שרון מטרני

 

3. מגדל חברה לביטוח

 

 

נ ג ד

 

המשיבים:

1. עיזבון המנוח תאופיק מסארוה ז"ל

 

2. נדיה מסארוה

 

3. אשרף מסארוה

 

4. יצחק מתתיהו

 

5. יהושע דבורה

 

6. הראל חברה לביטוח בע"מ

 

7. אילן סופר

 

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת ע' רביד) בע"א 32355-11-19 מיום 25.11.2019

 

בשם המבקשים:

עו"ד אהרון שפרבר

 

החלטה

 

1.            המשיב 1 הוא עזבונו של אדם שנהרג בתאונת עבודה באתר בנייה, והמשיבים 3-2 הם אשתו ובנו (להלן ביחד: המשיבים). המבקשת 1 היא החברה הקבלנית שביצעה את העבודות באתר, המבקש 2 הוא מנהל החברה והמבקשת 3 היא החברה המבטחת של החברה הקבלנית. בגין תאונת העבודה הגישה המדינה כתב אישום נגד מספר נאשמים, וביניהם המבקש 2, שהודה במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירה של גרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ודינו נגזר ביום 7.9.2010. ביום 6.10.2019 קיבל בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כב' השופט י' קורן) את תביעת המשיבים לפיצויים בגין תאונת העבודה, וקבע כי זו נבעה מהתרשלותם של המבקשים 2-1 (ואדם נוסף שאינו מבקש לפנינו), וכי קיים כיסוי ביטוחי לנזק נושא התביעה. על כן נפסק כי ישולמו למשיבים פיצויים בסכום כולל של 337,800 ש"ח. המבקשים ערערו על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, ובצדו הגישו בקשה לעיכוב ביצוע.

 

2.            ביום 25.11.2019 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת ע' רביד) את הבקשה לעיכוב ביצוע. בית המשפט עמד על כך שככלל אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצוע פסק הדין שעליו מערערים, וכי בקשה שכזו תתקבל רק במקרים יוצאי דופן, במיוחד כאשר פסק הדין שעיכובו מבוקש מעניק סעד כספי. לגופם של דברים, נקבע כי המבקשים לא הוכיחו כנדרש את טענתם לגבי הקושי בהשבת המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור. מטעם זה נדחתה הבקשה לעיכוב ביצוע, מבלי שבית המשפט נדרש לשאלת סיכויי הערעור. ביום 27.11.2019 דחה בית המשפט המחוזי בקשה לעיון חוזר בהחלטתו.

 

3.            בבקשה שלפניי, בתמצית, טוענים המבקשים כי מסקנת בית המשפט המחוזי לגבי מאזן הנוחות בנסיבות העניין שלפנינו שגויה, וכי סיכויי ערעורם גבוהים. המבקשים עותרים לפיכך כי תינתן רשות לערער על ההחלטה האמורה, וכי ביצוע פסק הדין של בית משפט השלום יעוכב עד להכרעה בערעור.

 

4.            לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה שוכנעתי כי דינה להידחות. לאחר ששקל את טיעוני הצדדים, קבע בית המשפט המחוזי כי מאזן הנוחות, שהוא ככלל אבן הבוחן המרכזית לבחינת בקשות מן הסוג דנן, נוטה לכיוון דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע, וזאת בין היתר בשים לב לכך שפסק הדין של בית משפט השלום עניינו בחיוב כספי שהוטל על המבקשים. איני סבור כי קביעותיו האמורות מגלות עילה למתן רשות ערעור על פי אמות המידה המקובלות.

 

           הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ה' בכסלו התש"ף (‏3.12.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים