א.לוי השקעות ובנין בע"מ נ. יורו מאני נכסים (1995) בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

א.לוי השקעות ובנין בע"מ נ. יורו מאני נכסים (1995) בע"מ

ע"א 72/18
תאריך: 12/01/2020

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

                                                                                                             ע"א  72/18

וערעור שכנגד

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט א' שטיין

 

המערערת והמשיבה שכנגד:

א.לוי השקעות ובנין בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות והמערערות שכנגד:

1. יורו מאני נכסים (1995) בע"מ

 

2. יורו מאני בע"מ

 

המשיבים הפורמליים:

 

3. דבורה עגיב

 

4. איילת עגיב

 

5. יעל סימה מוסקוביץ

 

6. פרידה בנימין

 

7. נועם עגיב

 

8. ארז וייס

 

9. אמיר וייס

 

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 17.12.2017 בת"א 4042-04-13 (השופט א' בכר)

 

תאריך הישיבה:

ט"ו בטבת התש"ף      

(12.1.2020)

 

בשם המערערת והמשיבה שכנגד:

עו"ד רונן מטרי; עו"ד מאיה צברי; עו"ד שניר בר-חיים

 

בשם המשיבות והמערערות שכנגד:

עו"ד שחר הררי; עו"ד עודד פלג

 

בשם כמשיבים 3-7 פורמליים:

עו"ד יעל מוסקוביץ'

 

החלטה

 

1.            לאחר עיון בחומר שהונח לפנינו ושמיעת טענות הצדדים, החלטנו לקבל את בקשת המערערת, א. לוי השקעות ובניין בע"מ (להלן: המערערת), להוספת ראיות בדבר דרישות תשלום וביצוע התשלומים כמפורט בפסקאות א', ב' ו-ג' בראש הבקשה.

 

2.            לא ראינו לנכון לקבל את הבקשה להוספת ראיה מטעם המשיבות והמערערות-שכנגד 1 ו-2, יורו מאני נכסים (1995) בע"מ ויורו מאני בע"מ, שכן אין בראיה שבכוונתן להגיש כדי לשפוך אור על הסוגיות אשר עומדות להכרעה בהתדיינות דנן.

 

3.            באשר לערעור גופו, לנוכח החלטתנו לקבל ראיות חדשות אשר עשויות להשליך על ההתחשבנות שנעשתה בהחלטה קמא מיום 17.12.2017, ולאור העובדה שהחלטה זו לא נומקה כדבעי, אנו מורים כי התיק יוחזר לבית משפט קמא למתן החלטה מנומקת ולתיקון ההתחשבנות, ככל שיידרש, לנוכח הראיות החדשות שהתקבלו. נימוקיו של בית משפט קמא יתייחסו הן לפן החשבונאי והן לעילות המשפטיות לחיוב המערערת בסך של 13,738,027 ₪, כולל חיובה בדמי השכירות הנזכרים בפסקה 5 לפסק הדין המשלים מיום 24.10.2017 ובפסקה 116ב לפסק הדין העיקרי מתאריך 23.8.2017, לצד חיובה בתשלומם המלא של דמי רכישת הנכס נושא ההתדיינות. 

 

4.            בכל הקשור לשמיעתן של הראיות הנוספות ושל טענותיהם המשלימות של בעלי הדין, בית משפט קמא ינהג כחוכמתו.

 

5.            החלטת בית משפט קמא בעניינים דלעיל לא תהא כבולה בפסיקתו הקודמת בנושאי ההתדיינות.

 

6.            הערעור והערעור שכנגד אשר מונחים לפנינו יישארו תלויים ועומדים.

 

7.            טענותיהם של בעלי הדין שמורות להם וכל אחד מהם יוכל להגיש כתב-טענות משלים שאורכו לא יעלה על 5 עמודים תוך 20 יום ממועד מתן ההחלטה על ידי בית משפט קמא.

 

8.        בהיאסף החומר לתיק יוחלט בדבר המשך הטיפול.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ו בטבת התש"ף (‏12.1.2020).

 

 

ש ו פ ט

        ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים