אשל הירדן יזום ובנין בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אשל הירדן יזום ובנין בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל

עע"מ 5188/19
תאריך: 11/08/2019

בבית המשפט העליון

 

עע"ם  5188/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשות:

1. אשל הירדן יזום ובנין בע"מ

 

2. חני חי אחזקות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. רשות מקרקעי ישראל

 

2. אקרו ש.מ 06 שותפות מוגבלת

 

בקשה לסעד זמני בערעור על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו (כב' סגן הנשיא ק' ורדי) בעת"ם 63440-05-19 מיום 7.7.2019

 

בשם המבקשות:

עו"ד רות ברק; עו"ד אמוץ ויס

 

בשם המשיבה 1:

עו"ד יעל מורג יקו-אל

 

בשם המשיבה 2:

עו"ד גיורא אונגר; עו"ד זיו שקדי

 

 

החלטה

 

 

1.            ביום 7.7.2019 דחה בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו (כב' סגן הנשיא ק' ורדי) עתירה שכוונה נגד החלטת רשות מקרקעי ישראל, המשיבה 1 (להלן: רמ"י) לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המבקשות במכרז לחכירת מגרש למסחר ותעסוקה בקריית אונו (להלן: המכרז; עתירה נוספת שהוגשה על ידי המשיבה 2 נגד החלטה זו, נדחתה בהסכמה בהמלצת בית המשפט). בפסק דינו, דחה בית המשפט את טענות המבקשות שלפיהן הצעתן הוכנסה לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון שננקב במכרז, וקבע כי החומרים שהונחו לפניו, כמו גם העדויות ששמע מפי המעורבים באירועי אותו יום, מלמדים כי זו הוכנסה אחרי המועד שנקבע, ומשכך בדין נפסלה. לפיכך, ובשים לב לכך שגם הצעתה של המשיבה 2 נפסלה, נקבע כי החלטת ועדת המכרזים של רמ"י לפסול את שתי ההצעות סבירה ולא מקימה עילה להתערבות.

 

           להשלמת התמונה יוער כי ביום 23.5.2019 פורסמה באתר האינטרנט של רמ"י הודעה על מכרז חדש, שמסמכיו פורסמו ביום 2.6.2019 והמועד האחרון להגשת הצעות בו הוא 12.8.2019 (להלן: המכרז החדש; לטענת המבקשות, מלבד דרישה כי ההצעות יוגשו באינטרנט נוסף על הגשה פיזית של הערבות, השינויים במכרז זה לעומת המכרז נושא הערעור הם זניחים).

 

2.            המבקשות הגישו ערעור על פסק הדין, ובצדו בקשה לסעד זמני למתן צו שיאסור על רמ"י להמשיך בהליכי המכרז החדש ולחלופין שיורה לרמ"י לכלול במסמכי המכרז החדש הודעה בדבר הגשת הערעור דנן, וקביעה כי הזכייה בו תהא כפופה לתוצאותיו. המבקשות טוענות כי סיכויי ערעורן גבוהים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתן מכיוון שהמשך הליכי המכרז החדש עלול להביא לנזק בלתי הפיך אם יתקבל הערעור. לטענתן של המבקשות, קביעת זוכה במכרז החדש שעניינו בחכירת מגרש, יכולה להביא להרחבת המחלוקת והצדדים הנפגעים ואף לסיכול הערעור, אם תשולם התמורה שנקבעה במכרז לרמ"י ויחלו הליכי תכנון ובנייה. עוד נטען כי אין דחיפות בקידום המכרז החדש, שעניינו בהקמה של שטחי משרדים ומסחר בקריית אונו (ובהקשר זה צוין כי המכרז הראשון בנושא פורסם בשנת 2017 ולא נשא כל תוצאה).

 

           בהחלטה מיום 1.8.2019 קבעתי כי המשיבות יגישו תשובה לבקשה למתן סעד זמני עד ליום 8.8.2019.

 

3.            המשיבות מתנגדות לבקשה. רמ"י טוענת כי סיכויי הערעור נמוכים ונסמכת על מסקנותיו של בית המשפט לעניינים מינהליים, המבוססות לטענתה על קביעות שבעובדה, שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהן. כך במיוחד במקרה דנן, שבו פסק הדין התקבל לאחר שבית המשפט שמע בעל פה את גרסאות הצדדים, ואפשר לצדדים לחקרם. אשר למאזן הנוחות נטען כי המבקשות רשאיות להגיש הצעה במכרז החדש; וכי דחיית המכרז האמור תביא לפגיעה בקופה הציבורית, שכן התשלומים בגינו צפויים להתקבל עוד השנה, וכל דחייה בהליכי המכרז תעכב מטבע הדברים את התשלומים. רמ"י מציינת כי פסק הדין ניתן ביום 7.7.2019 ופנייתן של המבקשות – הגם שנעשתה בתוך התקופה שנקבעה לכך בדין – נעשתה בחלוף למעלה משלושה שבועות לאחר מכן, באופן המעיד כי זו אינה דחופה כטענתן. עוד ציינה רמ"י כי ביום 5.8.2019 פורסמה הודעת הבהרה באתר האינטרנט שלה במסגרת מסמכי המכרז החדש, שבה צוינו הערעור דנן והבקשה למתן סעד זמני שהוגשה לצדו. בהודעה זו, שצורפה לתשובתה של רמ"י בהליך כאן (מש/2) צוין כי "המציעים מתבקשים להתעדכן בהחלטת בית המשפט העליון בבקשה לסעד זמני אשר תפורסם באתר רמ"י מיד עם קבלתה". גם המשיבה 2 טוענת כי סיכויי הערעור שלפנינו קלושים, וכי המבקשות חוזרות בערעורן על הטענות בהליך קמא, שנדחו בפסק דין מנומק ומפורט. נטען כי מדובר בערעור חסר סיכוי על פני הדברים, ועל כן אין מקום לעיכוב ביצוע המכרז החדש, שיגרום בהכרח להפסד לציבור עקב העיכוב בשיווק המכרז לתקופה לא קצרה.

 

4.            דין הבקשה להתקבל באופן חלקי במובן זה שרמ"י תבהיר במסגרת המכרז החדש, כי תוצאותיו כפופות להכרעה בערעור דנן (וכעולה מתשובתה, דומה כי ממילא כך התכוונה לעשות). סבורני כי תוצאה זו מבטאת נכונה את שיקולי מאזן הנוחות החלים בענייננו (ראו והשוו בר"ם 7691/08 חינאווי נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (10.9.2008)). כך, ניתן יהיה לקדם במידת מה את המכרז החדש וזה לא יעוכב כתוצאה מהגשת הערעור, אולם המשתתפים במכרז זה יהיו מודעים לקיומו של הליך תלוי ועומד לפני בית משפט זה ולהשלכותיו על המכרז החדש, ככל שהטענות בו תתקבלנה (ואיני קובע מסמרות בדבר תוחלת הערעור, הגם שלמשיבות טענות לא מבוטלות בהקשר זה).

 

           סוף דבר: הבקשה למתן סעד זמני מתקבלת חלקית כאמור בסעיף 4 לעיל. אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י' באב התשע"ט (‏11.8.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים