אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ נ. הרמטחק נאמנות (1975) בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ נ. הרמטחק נאמנות (1975) בע"מ

רע"א 5306/20
תאריך: 20/08/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5306/20

 

לפני:  

כבוד השופט א' שטיין

 

המבקשות:

1. אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ

 

2. אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו (השופטת ש' דותן) בע"ר 52393-05-20 שניתן ביום 29.6.2020

 

בשם המבקשות:

עו"ד רענן קליר; עו"ד פנחס ברטל; עו"ד ירדן רוזנבוש

 

החלטה

 

 

1.            לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו שניתן ביום 29.6.2020 בע"ר 52393-05-20 על ידי השופטת ש' דותן, ואשר דחה את ערעור המבקשת על החלטותיה של הרשמת י' בלכר אשר ניתנו ביום 15.3.2020 וביום 23.3.2020 בת.א. (מחוזי ת"א) 26175-01-20, בקשות 5 ו-4 בהתאמה, ובגדרן נדחתה בקשת המבקשות למתן פסק דין בהעדר הגנה וכן ניתנה למשיבה ארכה להגשת כתב הגנה "תוך 14 ימים מתום מצב החירום".

 

2.            לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות אף מבלי לקבל תשובה.

 

3.            בקשת רשות ערעור על פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי, אשר דן והכריע בערעור על החלטת רשם של אותו בית משפט, הינה בקשה ב"גלגול שלישי" אשר באה בגדרן של תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנה 407א), ובר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982) (ראו, למשל: רע"א 5755/19 אפרים דור נ' מי לוד – תאגיד המים והביוב של לוד, פסקה 2 (‏5.12.2019)).

 

4.            החלטותיהן של הערכאות קמא אינן מעוררות שום שאלה משפטית עקרונית אשר חורגת מעניינם הפרטני של הצדדים להליך דנן, ואשר ראוי לה, לפי טיבה ומהותה, להתברר במסגרת בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי". כמו כן, אני סבור כי מתן רשות לערער על ההחלטה קמא איננו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

5.            למעלה מן הצורך, אציין כי החלטותיה של הרשמת נסובו על עניינים דיוניים מובהקים בהם נתון לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב (ראו: רע"א 2315/13 שוקר נ' ‏IINSPECTS LTD (7.4.2013), פסקאות 13-12; רע"א 1437/14 שוקר נ' אינספקס בע''מ (19.5.2014), פסקה 4; וכן רע"א 4641/16 בנישו נ' שטרית (23.6.2016), פסקה 2). לכך יש להוסיף כי, ככלל, "ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית שמשמעותן המעשית, כבענייננו, היא המשך בירורו של ההליך לגופו" (רע"א 7173/11 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ (בפירוק) נ' UNITED KINGSWAY LTD (31.1.2012), פסקה 6; וכן רע"א 2630/18 פלונית נ' פלוני (5.9.2018), פסקה 2).

 

           לנוכח זאת, הנני סבור, בכל הכבוד, כי הערעור על החלטותיה של הרשמת – אשר ניתנו בשעה שעמדו לפניה כתבי-בי-דין שמעידים על כוונת המשיבה להגיש כתב הגנה – היה מיותר בתכלית; וכך הוא גם לגבי הבקשה הנוכחית.

 

6.            מטעמים אלה, דין הבקשה להידחות על הסף בהתאם לאמור בתקנה 407א.

 

7.            הבקשה נדחית אפוא. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות; ואך לפנים משורת הדין הנני נמנע מלחייב את המבקשות בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

 

           ניתנה היום, ‏ל' באב התש"ף (‏20.8.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
8
בג"ץ 6186/20
פסק-דין
20/10/2020
טען מסמכים נוספים