אמנון עמנואל נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אמנון עמנואל נ. מדינת ישראל

ע"פ 4786/20
תאריך: 14/07/2020

 

 בבית המשפט העליון

ע"פ  4786/20

 

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערים:

1. אמנון עמנואל

 

2. סיגלית עמנואל

 

3. מרדכי משה ממן

 

4. חנה ממן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 6.7.2020 בע"פ 13261-10-19 אשר ניתנה על ידי כבוד השופטת ד' מרום מרשק

 

בשם המערערים:                    עו"ד ששון בר עוז; עו"ד פהד נסיב חאג'

 

 

פסק-דין

 

 

           ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת ד' מרשק מרום) מיום 6.7.2020 בע"פ 13261-10-19 שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של המערערים.

 

1.        נגד המערערים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של קשירת קשר לפשע וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וכן עבירות נוספות אשר יוחסו למערער 1 בלבד. ברקע הדברים תלונתה של חברת יונילוור בע"מ (להלן: החברה) כי המערער 1, אשר היה בתקופה הרלבנטית עובד החברה, דיווח דיווחים כוזבים בנוגע להעסקתם של המערערים 4-2 אשר בגינם שולמו להם סכומי כסף גבוהים שלא כדין. בית משפט השלום ברמלה זיכה את המערערים מכל המיוחס להם (ת"פ 8458-06-16), ועל פסק דין זה הגישה המשיבה ערעור לבית המשפט קמא.

 

2.        ביום 8.6.2020 התקיים דיון בערעור בפני בית המשפט קמא (השופטת ד' מרשק מרום, השופטת העמיתה ז' בוסתן והשופט ע' נאוי). במהלך הדיון, ציין בא-כוח המערערים את מעורבותה הרבה של החברה בהליך ואת העובדה שבאת-כוח החברה נכחה בדיונים בפני בית משפט השלום וכן נכחה באולם באותה העת. כעולה מפרוטוקול הדיון, בשלב זה התנהל דיון שלא לפרוטוקול ובסופו נרשמה הערת ראש ההרכב לפיה "הוברר עתה שבאולם נכחה [באת-כוח החברה], ונמסר שקיימת היכרות רבת שנים, לרבות התמחות יחדיו". בתגובה לכך ציינו באי כוח הצדדים "אין לנו טענה בעניין" והמשך הדיון בערעור נדחה ליום 6.7.2020, לאור בקשת המערערים להגיע להסכמות עם המשיבה.

 

           בפתח הדיון שהתקיים ביום 6.7.2020 ביקשו באי-כוח המערערים את פסילתה של ראש ההרכב נוכח היכרותה עם באת-כוח החברה. נטען כי מדברי ראש ההרכב בדיון מיום 8.6.2020 עלה כי מדובר בהיכרות רבת שנים שאינה שטחית, וכי נוכח מעורבותה הפעילה של באת-כוח החברה בהליך, יש לשקול את פסילת ראש ההרכב. מנגד, סברה באת-כוח המשיבה כי סוגיית ההיכרות כבר נדונה במהלך הדיון הקודם בערעור וכי העלאת הטענה בשלב הנוכחי מעלה חשש כי מדובר בניסיון להביא לשינוי הרכב השופטים הדן בתיק. בית המשפט דחה את הבקשה על אתר ללא נימוקים, וכן הורה על דחיית המשך הדיון בהליך ליום 14.9.2020. בנימוקי ההחלטה שניתנו בהמשך אותו היום ציינה ראש ההרכב כי בקשת הפסלות הוגשה בשיהוי ניכר אשר מצדיק את דחייתה, וזאת במיוחד נוכח העובדה שבאי כוח הצדדים הודיעו כי אין להם טענה בעניין עוד במהלך הדיון מיום 8.6.2020. לגופם של דברים נקבע כי לא קיים חשש ממשי למשוא פנים, שכן הובהר לצדדים ש"אכן קיימת היכרות רבת שנים עם [באת-כוח החברה], אך בתקופה של למעלה מעשרים שנים, ההיכרות היא על רקע מקצועי ולא מתקיימים קשרים חבריים או אחרים אשר מצדיקים את פסילתי מלשבת בדין. ממילא אין המדובר בקשרים אשר יש בהם כדי להקים חשש כלשהו למשוא פנים, אף לא בשל מראית פני הצדק". עוד צוין כי העובדה שבאת-כוח החברה אינה צד ישיר בהליך אלא נכחה בדיונים כצופה בלבד, מחזקת מסקנה זו.

 

3.        מכאן הערעור דנן, בו שבים המערערים על טענותיהם בפני בית המשפט קמא. הם מוסיפים וטוענים כי בדיון מיום 8.6.2020 ציינה ראש ההרכב שלא לפרוטוקול, כי היכרותה עם באת-כוח החברה היא "היכרות רבת שנים ... מאז התמחותם המשותפת בפרקליטות מחוז מרכז שם היו ידידות טובות ונהגו לסעוד יחדיו בהפסקות כאשר לאחר מכן נשמר הקשר ונמשכה הידידות ואף ציינה כב' השופטת מרשק מרום כי עד לעצם יום זה הם בקשר והם נפגשות וסועדות יחדיו בבית קפה על בסיס שבועי". נטען כי דברים אלה נמצאים בסתירה לקביעה בהחלטת הפסלות, וכי הקביעה לפיה באת-כוח החברה אינה צד ישיר להליך אינה נכונה, שכן בין המערער 1 ובין החברה תלוי ועומד הליך מקביל בפני בית הדין האזורי לעבודה, שבו מיוצגת החברה על ידה, ומשכך יש לה אינטרס ישיר בתוצאת ההליך. עוד נטען כי בקשת הפסלות כוונה כלפי כל חברי המותב, ועל כן היה על ההחלטה להינתן על ידי ההרכב ולא על ידי ראש ההרכב בלבד.

 

4.        דין הערעור להידחות. כמפורט לעיל, דבר ההיכרות שבין ראש ההרכב לבאת-כוח החברה היה ידוע למערערים עוד במהלך הדיון מיום 8.6.2020, אך באותו המועד הודיעו הצדדים "אין לנו טענה בעניין". בנסיבות אלה, יש ממש בקביעת בית המשפט קמא כי נפל שיהוי בהעלאת טענת הפסלות בחלוף חודש ממועד הדיון ומכל מקום, לא חל כל שינוי נסיבות אשר יש בו להצדיק את השינוי מן העמדה שהוצגה על ידי המערערים בדיון מיום 8.6.2020. אף לגופם של דברים לא מצאתי כי יש ממש בטענות המערערים. סעיף 77א(א1)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע כי שופט לא ישב בדין מקום שבו "יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי [...]". המבחן לקיומה של עילת פסלות זו הוא מבחן נסיבתי, לפיו יש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק אם לנוכח התשתית העובדתית הרלבנטית שהונחה בפני בית המשפט אכן קיים חשש למשוא פנים (ע"פ 3895/19 זועבי נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (12.6.2019)). בחינת נסיבותיו של המקרה דנן מעלה כי הוא אינו בא בגדר אותם מקרים אשר יצדיקו את פסילתו של המותב. כעולה מהחלטת הפסלות, היכרותה של ראש ההרכב עם באת-כוח החברה, הגם שהיא רבת שנים, היא על רקע מקצועי ולא מתקיימים קשרים, חבריים או אחרים, ביניהן. היכרות כאמור אינה מקימה עילה לפסילת ראש ההרכב. אין מדובר בהיכרות עם מי שהינו צד ישיר להליך או בא-כוחו ואין בידי לקבל את טענת המערערים כי קיימת סתירה בין האמור בהחלטה בכל הנוגע לטיב הקשר עם באת-כוח החברה ובין מה שנאמר במהלך הדיון מיום 8.6.2020. ככל שסברו המערערים כי הפרוטוקול אינו משקף את אשר ארע, היה עליהם להגיש בקשה מתאימה לתיקונו (ע"פ 1871/20 זלצמן נ' מדינת ישראל, פסקה 6 (29.3.2020)). לבסוף, אף לא מצאתי כי נפל פגם בכך שהחלטת הפסלות ניתנה על ידי ראש ההרכב בלבד. עיון בפרוטוקול הדיון מיום 6.7.2020 מעלה כי בקשת הפסלות הופנתה כלפי ראש ההרכב ולא כלפי המותב בכללותו, ועל כן בדין ניתנה ההחלטה על ידה בלבד.

 

           סיכומו של דבר, הערעור נדחה.

 

           ניתן היום, ‏כ"ב בתמוז התש"ף (‏14.7.2020).

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים