אלי חנוך נ. חברת יעקובי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אלי חנוך נ. חברת יעקובי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ

רע"א 4219/19
תאריך: 29/07/2019

בבית המשפט העליון

 

רע"א  4219/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשים:

1. אלי חנוך

 

2. סוזי חנוך

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

חברת יעקובי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ

 

בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט העמית א' יעקב) מיום 21.5.2019 ברת"ק 7004-12-18

 

בשם המבקשים:                     עו"ד אילן אמודאי

 

החלטה

 

 

1.            בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט העמית א' יעקב) ברת"ק 7004-12-18 מיום 21.5.2019, במסגרתו ניתנה רשות והתקבל ערעורה של המשיבה על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה (הרשמת ז' אלדר) בת"ק 46445-01-18 מיום 4.11.2018, אשר עניינו בהסכם שנחתם בין הצדדים בסמוך לאחר חתימת הסכם המכר (להלן: הסכם השינויים), ובגדרו הוסכם כי בשל ביצוע שינויי בנייה, יידחה מועד מסירת הדירה בשניים עשר שבועות. בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי תכליתו האמיתית של הסכם השינויים היא להקנות למשיבה את הזכות לדחות את מועד מסירת הדירה, ובכך לפטור אותה מפיצוי לפי סעיף 5א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. משכך, נקבע כי על המשיבה לפצות את המבקשים בגין איחור במסירת הדירה. לעומת זאת, בערעור בבית המשפט המחוזי נקבע כי לבית המשפט אין את המומחיות המקצועית בכדי לקבוע מהו משך הזמן הראוי לשינוי בנייה כזה או אחר, וכי על המבקשים היה להוכיח שביצוע השינויים לא מצריך את משך הזמן עליו הסכימו הצדדים. בהתאם לכך, נקבע כי המשיבה לא חייבת בתשלום פיצויים בגין איחור במסירת הדירה.

2.        לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור, וזאת לאחר שמצאתי כי הקביעות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

3.        אין צו להוצאות.

 

 

 

           ניתנה היום, ‏כ"ו בתמוז התשע"ט (‏29.7.2019).

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים