אלישע הכהן נ. הרב יוסף הרשקוביץ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אלישע הכהן נ. הרב יוסף הרשקוביץ

רע"א 4507/20
תאריך: 02/07/2020

 

בבית המשפט העליון

רע"א  4507/20

 

 

לפני:  

 

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

 

המבקש:

אלישע הכהן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

הרב יוסף הרשקוביץ

 

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' אטדגי) בע"א 14660-05-20 מיום 22.6.2020

 

בשם המבקש:

בעצמו

 

החלטה

 

1.            הרקע הנדרש לענייננו פורט במסגרת החלטתי ברע"א 3099/20 הכהן נ' הרשקוביץ (15.5.2020) (להלן: רע"א 3099/20) ומשכך יובאו הדברים בקצירת האומר. המשיב הגיש נגד המבקש תביעה לפינוי מושכר וביום 3.3.2020 ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים שלפיו יפנה המבקש את הדירה עד ליום 24.4.2020 (להלן: פסק הדין). על פסק הדין הגיש המבקש ערעור ובמסגרתו עתר גם לעיכוב ביצועו. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' אטדגי) הורה על עיכוב ארעי של הפינוי בכפוף להפקדת עירבון. המבקש עתר להפחתת הסכום, אך בקשתו נדחתה וכך גם בקשת רשות לערער שהגיש על החלטה אחרונה זו (ראו רע"א 3099/20). ביום 17.5.2020 הכריע בית המשפט המחוזי בבקשה לעיכוב ביצוע. נקבע כי מאחר שפסק הדין ניתן בהסכמה, הרי שסיכויי הערעור נמוכים. עם זאת, הוחלט שככל שיופקד העירבון עוד באותו היום יוארך הצו הארעי לעיכוב הפינוי עד ליום 31.5.2020 – ועד למועד זה יגיש המשיב פירוט בדבר חוב דמי השכירות שהצטבר (לאחר מכן, כך נקבע, יורה בית המשפט לפרוע את חוב העבר והמשך הצו יותנה בתשלום דמי השכירות החודשיים). עוד נקבע כי ככל שלא יופקד העירבון, יפקע הצו הארעי והבקשה לעיכוב ביצוע תידחה לגופה. 

 

           מעיון במערכת "נט המשפט" מתברר כי המבקש לא שילם את העירבון, אך הגיש לבית המשפט המחוזי מספר כתבי בית דין (בין היתר, בימים 21.5.2020, 25.5.2020, 1.6.2020 ו-4.6.2020) שבהן העלה טענות שונות שנוגעות להליך. בית המשפט המחוזי הפנה את המבקש להחלטותיו הקודמות בתיק. כן עולה כי המבקש הגיש בימים 7.6.2020 ו-18.6.2020 כתבי בית דין לבית משפט השלום שציין בהחלטותיו (כב' השופט ט' חבקין) שהטיפול בתיק דנן הסתיים.

 

2.            ביום 22.6.2020 הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי כתב בית דין שנושא את  הכותרת "הבהרה" במסגרתה הלין, בעיקרם של דברים, על ניקיון כפיו של המשיב במסגרת ההליך שהתנהל בבית משפט השלום. משכך, טען, יש להורות על עיכוב הפינוי ועל פריסת תשלומי העירבון, ככל שתתבקש הפקדתו. בו ביום ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי (כב' השופט י' אטדגי) שזו לשונה: "מאחר שהמועד שנקבע להפקדת העירבון חלף זה מכבר אין מקום עוד לכל החלטה נוספת".

 

3.            מכאן הבקשה שלפניי, בגדרה שב המבקש – שאינו מיוצג – על בקשתו כי יעוכב ביצוע הפינוי ועל טענות שהעלה בבקשות קודמות בהליך (ובכלל זאת במסגרת רע"א 3099/20). במסגרת זאת, מתאר המבקש פגמים נטענים בהתנהלות המשיב ובהליך שנוהל בבית משפט השלום. לדבריו, טענותיו מצדיקות את דחיית פינויו מהדירה. ביום 2.7.2020 הגיש המבקש בקשה נוספת, במסגרתה עתר לעיכוב ביצוע פסק הדין ולקביעת מועד לדיון בבקשה. 

 

4.            דין הבקשה להידחות. כל שנקבע בהחלטת בית המשפט המחוזי הוא כי אין מקום לקבלת החלטות נוספות בקשר להפקדת העירבון בתיק, בשים לב לכך שמועד הפקדתו חלף. מבלי להקל ראש בנסיבות האישיות המתוארות בבקשה, החלטה זו אינה מקימה עילה למתן רשות לערער לפי אמות המידה המקובלות.

 

           הבקשה נדחית אפוא ומאליהן נדחות הבקשות לעיכוב ביצוע פסק הדין ולקביעת מועד לדיון בבקשה. לפנים משורת הדין, ובגין נסיבות העניין, לא יפסקו הוצאות לטובת אוצר המדינה.

 

           ניתנה היום, ‏י' בתמוז התש"ף (‏2.7.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים