אליהו שני נ. בנק מזרחי- טפחות בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אליהו שני נ. בנק מזרחי- טפחות בע"מ

דנ"א 5053/19
תאריך: 07/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

דנ"א  5053/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המבקשים:

1. אליהו שני

 

2. שרה שני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

בנק מזרחי-טפחות  בע"מ

 

בקשה לקיום דיון נוסף על פסק דינו של בית משפט זה מיום 11.7.2019 בע"א 704/18 אשר ניתן על ידי כבוד השופטים י' עמית, ד' מינץ וע' גרוסקופף

 

בשם המבקשים:                     עו"ד אוהד שני

 

החלטה

 

 

           בקשה לדיון נוסף בפסק-דינו של בית משפט זה מיום 11.7.2019 בע"א 704/18 שניתן על ידי השופטים י' עמית, ד' מינץ וע' גרוסקופף.

 

1.        המבקשים ניהלו שני חשבונות אצל המשיב (להלן: הבנק) ושעבדו לטובתו בשטר משכון את זכויותיהם בבית מגוריהם. משלא נפרעה הלוואה שנטלו, פעל הבנק למימוש המשכון ובין הצדדים התגלעו חילוקי דעות בשורה של נושאים הקשורים בכך. בית המשפט המחוזי קבע, בין היתר, כי הבנק רשאי היה להגיש את שטר המשכון לביצוע וכי הוא רשאי לגבות ריבית פיגורים לאורך כל התקופה, למעט תקופה מסוימת שצוינה. בהתאם לעקרונות אלה, אישר בית המשפט את תחשיב יתרת החוב שערך הבנק, ולפיו חובם של המבקשים כלפי הבנק עומד על סך של 899,347 ש"ח, נכון ליום 8.11.2017.

 

2.        המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין לבית משפט זה ובינתיים שילמו לבנק את מלוא הסכום שנפסק לחובתם. בית המשפט העליון דחה את הערעור (וכן ערעור שכנגד שהגיש הבנק) ואימץ את פסק הדין של בית המשפט המחוזי מכוח סמכותו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי).

 

           בבחינת למעלה מן הצורך, ציינו השופטים כי הוטרדו בשאלה האם היה מקום להפחית את ריבית הפיגורים בשים לב להלכה שנפסקה בע"א 8506/13 זאבי תקשורת אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (23.8.2015) (להלן: עניין זאבי), אך הם החליטו להותיר את הדברים בצריך עיון משתי סיבות: ראשית, מכיוון ש"במבט על" התוצאה הסופית אליה הגיע בית המשפט המחוזי היא מאוזנת ושנית מכיוון שלסוגיית "עצירת" מירוץ ריבית הפיגורים הבנקאית או הפחתת הריבית הבנקאית יש השלכות רוחב, והצדדים לא הניחו בפני בית המשפט תשתית מתאימה לדיון בסוגיה זו.

 

3.        מכאן הבקשה דנן שבה טוענים המבקשים כי בית המשפט פסק למעשה הלכה לפיה בנק רשאי לגבות ריבית פיגורים לאורך שנות דור בסתירה לעניין זאבי והם עותרים, אפוא, לקיים דיון נוסף בשאלה זו.

 

4.        דין הבקשה להידחות. בית המשפט אימץ את מסקנותיה של הערכאה הדיונית על יסוד תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי והותיר בצריך עיון את סוגיית ריבית הפיגורים. על כן לא נקבעה הלכה בפסק הדין, לא כל שכן הלכה חדשה וקשה (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; וראו למשל דנ"א 8405/18 עזבון ו/או יורשי סבג חאג' עבדול ראזק ז"ל נ' ועד עדת הספרדים בירושלים, פסקה 4 (10.1.2019)).

 

           הבקשה נדחית, אפוא. אין צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏ו' באב התשע"ט (‏7.8.2019).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים