איתן אבולפיה נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

איתן אבולפיה נ. מדינת ישראל

בג"ץ 2080/19
תאריך: 01/07/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  2080/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

כבוד השופטת י' וילנר

 

העותר:

איתן אבולפיה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

עתירה למתן צו על-תנאי

 

בשם העותר:

עו"ד יעקב בלטר

 

פסק-דין

 

השופט נ' סולברג:

 

1.       עניינה של עתירה זו בבקשת העותר, איתן אבולפיה, כי נורה למשיבה ליתן טעם, מדוע לא יבוטלו מספר החלטות שניתנו לגביו על-ידי ערכאות שיפוטיות שונות.

 

2.        אלו בתמצית שבתמצית העובדות הצריכות לענייננו: ביום 7.8.2008 הגיש אבולפיה התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה של אמו, המנוחה סימה אבולעפיה (ת"ע 107620-08). המשיבים לאותה בקשה עתרו לחייב את אבולפיה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם. בהחלטת רשמת בית המשפט לענייני משפחה מיום 5.5.2013 נתקבלה בקשתם, תוך שנקבע, כי על אבולפיה להפקיד סכום של 20,000 ₪ להבטחת הוצאות. אבולפיה לא הפקיד את הסכום האמור, ובהחלטת בית המשפט לענייני משפחה (השופט נ' סמארה) מיום 14.7.2013 נקבע, כי בשל אי-הפקדת הערובה, ההתנגדות שהגיש – נדחית. 

 

3.        משנדחתה התנגדותו לצוואה, הגיש אבולפיה ערעור. אלא שחרף היותו פושט רגל, הוא לא פנה תחילה לבית המשפט של פשיטת רגל על מנת שיתיר לו להגיש את הערעור, כמתחייב על-פי דין. בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב מיום 24.4.2014 בפש"ר 1728-02 (ס' הנשיא (כתוארו אז) השופט א' אורנשטיין) נקבע, כי "לפנים משורת הדין ומבלי שיהיה בכך לקבוע מסמרות, אאפשר לחייב להגיש עד ולא יאוחר מיום 18.5.14 בקשה להגיש ערעור על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה [...] ככל שבקשה כאמור לא תוגש עד המועד האמור, ימחק הערעור". אבולפיה הגיש בקשה כאמור, אלא שבתגובת הנאמן מיום 17.6.2014 צויין, כי מאחר והגשת הערעור מותנית באישור בית המשפט של פשיטת רגל, הרי שכל עוד לא ניתן אישור שכזה הלכה למעשה – לא הוגש ערעור. מכאן, שגם אם תאושר הגשת הערעור על-ידי בית המשפט של פשיטת רגל, הוא יוגש בחלוף המועד שנקבע לכך בחיקוק. בעקבות האמור, נקבע בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 21.9.2014, כי עוד בטרם ידון בית המשפט בבקשה לאישור הגשת הערעור, יש להגיש לרשמת בקשה להאריך את המועד להגשת הערעור. אבולפיה לא הגיש בקשה שכזו – וערעורו נמחק. לאחר מחיקתו, הגיש אבולפיה בקשה לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 21.9.2014; בקשתו-זו נדחתה, שכן "המבקש [אבולפיה] לא הציג כל ראיה או נסיבה חדשה אשר בעטיה יש מקום להורות על עיון מחדש בהחלטה. כל הבקשה היא על יסוד אותם ראיות ונסיבות שהיו בעת מתן ההחלטה. למותר לציין שככל שנפלה שגגה בהחלטה, שומה היה על החייב להשיג עליה לפני ערכאת הערעור ותוך המועד הקבוע בדין שכן איני יושב כערכאת ערעור על החלטותיי".

 

4.        בעתירה שלפנינו טוען אבולפיה, כי ההחלטות שניתנו בעניינו על-ידי הערכאות השונות, ניתנו בחוסר סמכות, שכן הן לא עלו בקנה אחד עם הוראות הדין הרלבנטיות. כך למשל, לטענתו, החלטתה של רשמת בית המשפט לענייני משפחה מיום 5.5.2013, לפיה תופקד על-ידו ערובה, מנוגדת לדין. שכן, על-פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בית המשפט יחייב בהפקדת ערובה את התובע; לא את הנתבע. ממילא, טוען אבולפיה, גם אין בסיס להחלטת בית המשפט לענייני משפחה מיום 14.7.13 אשר הורה על מחיקת התנגדותו משלא הופקדה על-ידו ערובה. עוד טוען אבולפיה, כי גם החלטותיו של בית המשפט המחוזי בעניין הצורך בבקשת ארכה, ניתנו בחוסר סמכות, שכן ערכאת הערעור היא אשר מוסמכת לקבוע קביעות מעין אלו, ולא בית משפט של פשיטת רגל. כמו כן נטען על-ידו, כי שגה בית המשפט המחוזי בחישוב מניין הימים, ולמעשה הוגש הערעור במועד וללא כל איחור.     

 

5.        לאחר שעיינו בעתירה ובנספחיה, ושקלנו את נימוקיה, באנו לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף. כלל נקוט בידנו, כי "בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות הניתנות בערכאות המוסמכות, למעט מקרים חריגים שבחריגים" (בג"ץ 329/19 איוון נ' Fidam select (בפירוק) (15.1.2019)). הנדון דידן, אינו נמנה על אותם מצבים חריגים שבחריגים. בייחוד אמורים הדברים, מקום שבו חלפו-עברו להן מספר שנים מעת שניתנו אותן החלטות, ועד המועד שבו הוגשה העתירה שלפנינו. בענייננו, ההחלטה האחרונה שאותה מבקש אבולפיה לתקוף ניתנה כבר לפני כמעט חמש שנים, ההחלטות האחרות ניתנו עוד קודם לכן. במצב דברים שכזה, ברי כי לא תתאפשר התערבותנו בשבתנו כבג"ץ.

 

6.        כעולה מן העתירה ומנספחיה אבולפיה חי בתנאים קשים, אלא שהגשת עתירה מעין זו איננה הדרך לשינוי המצב ושיפורו. יש לקוות, כי הרשויות האמונות על כך יעשו ככל יכולתן לשיפור מצבו, ותנאי מחייתו.

 

7.        אשר על כן, נדחית העתירה בזאת על הסף.

 

           בנסיבות העניין, לא נעשה צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ"ח בסיון התשע"ט (‏1.7.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

     ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
2
בע"מ 309/21
החלטה
15/01/2021
טען מסמכים נוספים