אילן קירשנבאום נ. נציבות הבית המשותף ברחוב בזל 43 תל אביב | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אילן קירשנבאום נ. נציבות הבית המשותף ברחוב בזל 43 תל אביב

רע"א 7227/19
תאריך: 01/12/2019

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7227/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

אילן קירשנבאום

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. נציבות הבית המשותף ברחוב בזל 43, תל אביב

 

2. אבי טל

 

3. הניה גודס

 

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת א' כהן) ברע"א 23116-04-19 מיום 23.6.2019

 

בשם המבקש:

בעצמו

 

החלטה

 

1.            המבקש – שאינו מיוצג – הגיש תביעה נגד המשיבים בנוגע לנזקים שנגרמו לטענתו בדירה שבבעלותו ובאזורים שונים בבניין המגורים שבו נמצאת הדירה. ביום 25.3.2019 קבע בית המשפט השלום בתל אביב-יפו (כב' השופטת ס' רסלר-זכאי) ישיבת קדם משפט ליום 11.4.2019, ואגב כך ציין כי לא ייעתר לבקשה להקליט את הדיון לפי סעיף 68ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: סעיף 68ב) משהתנהלותו של המבקש מכבידה על ההליך, ובכלל זה גם הבקשה להקלטה יוצרת ריבוי בקשות. המבקש הגיש בקשת הבהרה, שבגדרה ביקש להבהיר אם ההחלטה האמורה נוגעת גם לשלב דיון ההוכחות. ביום 2.4.2019 קבע בית המשפט כי "לסוגיית הקלטות הדיונים על ידי התובע, אבהיר כי בשלב זה לא אתיר".

 

2.            על החלטות אלו ביקש המבקש רשות לערער. ביום 23.6.2019 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת א' כהן) דחה את הבקשה. בית המשפט מצא כי אין צורך להכריע בבקשת המבקש להקליט את ישיבות קדם המשפט שכן בהליך לפני בית משפט השלום הסתיים שלב קדם המשפט, ונקבעה ישיבת הוכחות ליום 4.12.2019. עוד ציין בית המשפט כי הקלטת ישיבות קדם משפט היא חריגה וכי הפרוטוקולים המוקלדים בעניינו של המבקש היו מספקים וכי בנסיבות העניין בית המשפט היה רשאי לדחות את בקשות המבקש להקליט ישיבות קדם משפט וישיבות תזכורת. באשר להקלטת דיון ההוכחות, נקבע כי בהחלטת בית המשפט השלום מיום 2.4.2019 לא נקבעו מסמרות בנוגע להקלטת ישיבת ההוכחות, וכי בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 7.5.2019 אף לא התבקש להקליט את דיון ההוכחות. נוכח האמור, נקבע כי לא התקבלה הכרעה בבקשה קונקרטית להקלטת דיון ההוכחות.

 

           יוער כי אגב ההליך האמור בבית המשפט המחוזי הוגשה גם בקשת רשות לערער לבית משפט זה, וזו נדחתה (ראו: רע"א 3057/19 קירשנבאום נ' נציגות הבית המשותף ברח' בזל 43 תל אביב (5.5.2019)).

 

3.            מכאן הבקשה שלפניי, שבגדרה טוען המבקש שעל בית המשפט לציין טעם מיוחד למניעת הקלטת קדם משפט. עוד הוא טוען כי בית המשפט המחוזי הבחין בין קדם משפט לבין דיון הוכחות בעניין שכיחות הקלטתם, מקום שהבחנה זו איננה מצויה בסעיף 68ב. כמו כן, המבקש סבור כי יש טעם במתן רשות לערער משניתנות החלטות שונות וסותרות בעניין הקלטת הדיונים בעניינו. עוד מתייחס המבקש להחלטות שונות ורבות שניתנו בעניינו אגב הליך זה וטוען כי השופטים בערכאות השונות מתנכלים לו; וכי בתי המשפט פוגעים בזכויותיו הדיוניות והמהותיות של המבקש פעם אחר פעם אגב ההליך. בענייננו, המבקש סבור כי בית המשפט המחוזי פגע בזכויותיו הדיוניות משלא ניתנה לו רשות להשיב לתגובת המשיבים נוכח האמור, המבקש סבור כי נגרם לו עיוות דין ובשל כך יש להיעתר לבקשת הרשות לערער.

 

4.            הבקשה דנן הוגשה ביום 31.10.2019. לאחר הגשתה, הגיש המבקש מספר בקשות והודעות נוספות: "הודעת המבקש (א) – בעניין נספחים 5 עד 15" מיום 3.11.2019; "בקשה לצירוף נספחים מס' 5 עד 15 ושני נספחים חדשים" מיום 5.11.2019; "בקשה להוספת טיעונים ולהעברת העניין בכללותו לידיעת כב' נשיאת ביהמ"ש העליון" מיום 17.11.2019; ביום 26.11.2019 הוגשה גם "בקשה להוספת טענות ובקשה דחופה לעיכוב ביצוע ולחלופין להקלטת הדיון" שבה התבקש להורות על דחיית דיון ההוכחות הקבוע ליום 4.12.2019 ולחלופין להורות על הקלטת דיון זה; ביום 28.11.2019 הוגשה "בקשה דחופה למתן החלטה ולהשיב למה שהגיש עו"ד לוי".

 

5.            לאחר שעיינתי בבקשת הרשות לערער ובנספחיה, מצאתי כי דינה להידחות על פי אמות המידה המקובלות. ההחלטה בדבר הקלטת הדיונים בהליך המתנהל משפט השלום היא החלטה דיונית מובהקת שבה תמעט ערכאת הערעור להתערב, לא כל שכן ב"גלגול שלישי" (רע"א 2478/18 איזנקוט נ' עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, פסקה 4 (30.5.2018)). הבקשה נדחית אפוא, ומאליהן נדחות הבקשות הנוספות שפורטו מעלה.

 

           משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ג' בכסלו התש"ף (‏1.12.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים