אופק וארשולקאר נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אופק וארשולקאר נ. מדינת ישראל

ע"פ 4967/19
תאריך: 21/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"פ  4967/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

אופק וארשולקאר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט י' עדן) מיום 15.7.2019 שלא לפסול עצמו מלדון בתיק ת"פ 19741-05-19

 

בשם המערער:                       עו"ד ז'אנה זייצב

בשם המשיבה:                       עו"ד שרית חתוקה

 

פסק-דין

 

 

           ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט י' עדן) מיום 15.7.2019 בת"פ 19741-05-19 שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער.

 

1.            נגד המערער הוגש בחודש יולי 2017 כתב אישום המייחס לו עבירות של שוד בנסיבות מחמירות בצוותא עם אחר וכן עבירות שוד נוספות (ת"פ 37768-08-17; להלן: ההליך הראשון). ההליך הראשון נדון בפני השופט י' עדן, וביום 9.11.2017 הודה המערער בעובדות כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון. בהמשך, הוגשו לבית המשפט קמא שורה של תסקירים מטעם שירות המבחן בעניינו של המערער, אשר כללו גם התייחסות לעברו הפלילי. שמיעת הטיעונים לעונש נדחתה מעת לעת, לבקשת הצדדים, בשים לב להשתלבותו של המערער בהליך טיפולי ולעמדת שירות המבחן בעניינו. בסופו של דבר, ביום 2.4.2019 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון בנוגע לעונשו של המערער. לאחר הצגת הסדר הטיעון לבית המשפט, נשמעו טיעוני הצדדים לעונש, במהלכם אף הוצג בפני המותב גיליון ההרשעות הקודמות של המערער ובתום הדיון, הורה בית המשפט לצדדים להגיש השלמת טיעון, נוכח העובדה שהוא שוקל להתערב בהסדר הטיעון.

 

2.            ביום 7.5.2019 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי המערער נעצר בתיק אחר, וכי לאור התפתחות זו, הודיעה המדינה על ביטול הסדר הטיעון בכל הנוגע לעונש. ביום 8.5.2019 הוגש נגד המערער כתב האישום מושא ההליך בבית המשפט קמא, המייחס לו עבירות של שוד בנסיבות מחמירות והדחה בחקירה (להלן: ההליך הנוכחי). תיק זה נותב אף הוא לדיון בפני המותב. במהלך דיון שהתקיים ביום 9.7.2019 ביקשה באת-כוח המערער את פסילתו של המותב לאור היחשפותו לעברו הפלילי של המערער ולמידע אישי נוסף בעניינו במסגרת ההליך הראשון. לשיטתה, נסיבות המקרה, בהן נחשף המותב למידע בעניינו של המערער ואף הודיע לצדדים כי הוא שוקל להתערב בהסדר הטיעון, מצדיקות העברת ההליך הנוכחי למותב אחר. המשיבה התנגדה לבקשה, וציינה כי לטעמה אין במקרה דנן חשש ממשי למשוא פנים, שכן המותב לא שמע את עדותו של המערער בהליך הראשון ולא קבע בעניינו כל ממצאי מהימנות.

 

3.            ביום 15.7.2019 נדחתה בקשת הפסלות. המותב ציין כי בהליך הראשון לא שמע ראיות, לא נחשף לחומר החקירה ולא נדרש לקביעה הקשורה במהימנות של הנאשם. אשר לחשיפת המותב לתסקירים ולעבר הפלילי של המערער, נקבע כי "אין באלו כדי להשפיע או לשנות במאומה ביחס להליך הנוכחי, ואין בהם כדי להקים עילת פסלות". בית המשפט קמא לא סבר כי נסיבות אלה הן חריגות במידה אשר מצדיקה את העברת הדיון בהליך למותב אחר.

 

4.            מכאן הערעור שלפניי, בו חוזר המערער על טענותיו ומדגיש את הקרבה העניינית שבין שני ההליכים, בשים לב לעבירות השוד העומדות בבסיס שני כתבי האישום. לשיטתו, שילוב הנסיבות במקרה דנן – חשיפת המותב לתסקירי המבחן ולעברו הפלילי; הודעת המותב כי הוא שוקל להתערב בהסדר הטיעון בהליך הראשון; העבירות הדומות בהן מואשם המערער בשני ההליכים; והעובדה שהמותב דן בשני ההליכים במקביל – מובילים למסקנה כי יש להעביר את הדיון בהליך הנוכחי למותב אחר.

 

5.            המשיבה מצידה שבה וטוענת כי אין במקרה דנן חשש ממשי למשוא פנים, וזאת בשים לב לכך שלא נשמעו בהליך הראשון ראיות, המותב לא נחשף לחומרי חקירה ולא נדרש לקביעה הקשורה במהימנות המערער. עם זאת, בהתחשב במכלול נסיבות המקרה ובהינתן השלב המקדמי בו מצוי ההליך הנוכחי, הודיעה המשיבה כי היא משאירה את ההכרעה בהליך לשיקול דעת בית המשפט.

 

6.            לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו ובתשובת המשיבה, באתי לידי מסקנה כי דין הערעור להתקבל. אמנם, העובדה ששופט דן בתיק אחר של אותו נאשם אין די בה כדי להקים עילה לפסילת המותב (ע"פ 8091/17 ארביב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד, פסקה 7 (23.10.2017)). עם זאת, מכלול נסיבות המקרה בענייננו – ובפרט העובדה שבהליך הראשון הנאשם הודה בביצוע עבירות הדומות לעבירת השוד המיוחסת לו בהליך הנוכחי, כמו גם היחשפותו של המותב לעברו הפלילי ולתסקירי שירות המבחן בעניינו – מובילות למסקנה כי מן הראוי להעביר את הדיון בהליך לשמיעה בפני מותב אחר (ראו: ע"פ 3986/19 צרפתי נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (24.7.2019)). עוד יש לייחס משקל במקרה דנן לעובדה שבבית המשפט המחוזי בבאר שבע מכהנים שופטים נוספים הדנים בתיקים פליליים ולכך שההליך הנוכחי מצוי בשלביו הראשוניים, כך שהעברתו לדיון בפני מותב אחר לא תגרום לסרבול ממשי או לאובדן ניכר של זמן שיפוטי (שם).

 

           אשר על כן, הערעור מתקבל והתיק יועבר לדיון בפני מותב אחר.

 

 

           ניתן היום, ‏כ' באב התשע"ט (‏21.8.2019).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים