אופיר עזרן נ. יעקב חי מקמלאן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אופיר עזרן נ. יעקב חי מקמלאן

רע"א 6719/19
תאריך: 08/01/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א 6719/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

אופיר עזרן

 

 

נ ג ד

 

המשיבים:

1. יעקב חי מקמלאן

 

2. דניאל מקמלאן

 

3. בת שבע מקמלאן

 

4. יעל עזרן

 

5. אדם מקמלאן

 

6. גלעד מקמלאן

 

7. דור מקמלאן

 

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' הנשיא א' פרקש והשופטים ע' שחם ו-א' רובין) בע"א 51167-01-19 מיום 4.9.2019

 

בשם המבקש:

בעצמו

 

החלטה

 

1.            המשיב 1 (להלן: המשיב) הוא הבעלים הרשום של נכס הנמצא בפסגת זאב (להלן: הנכס), אשר הגיש תביעה בסדר דין מקוצר לסילוק ידם של הצדדים האחרים להליך דנן. ביום 14.1.2019 דחה בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט ע' עאסי) בקשת רשות להתגונן שהוגשה בין היתר גם על ידי המבקש, תוך שחייב את המבקשים להתגונן לשאת בהוצאות המשפט של המשיב בסך 5,000 ש"ח. יוער כי בתחילה הגיש המבקש ערעור על פסק הדין, אך זה נמחק בשל קושי בתשלום עירבון. בהחלטה מיום 29.4.2019 צורף המבקש, לבקשתו, כמערער לערעור שהגיש המשיב 2 על פסק הדין (ע"א (מחוזי י-ם) 51167-01-19 מקמלאן נ' מקמלאן).

 

2.            בפסק דין מיום 7.7.2019 דחה בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' הנשיא א' פרקש והשופטים ע' שחם ו-א' רובין) את הערעורים, וזאת מבלי להתערב בקביעותיו של בית משפט השלום, לרבות בנושא ההוצאות. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי לא צוין שמו של המבקש כמערער, וביום 8.7.2019 נעתר בית המשפט לבקשה מטעם המשיב "לתיקון טעות הקלדה בכותרת פסק הדין", והורה על הוספת המבקש כמערער 2 בערעור (להלן: פסק הדין המתוקן). למען שלמות התמונה יצוין כי שתי בקשות רשות לערער על פסק הדין המתוקן שהוגשו לבית משפט זה על ידי המשיבים 7-2 – נדחו (רע"א 5950/19 מקמלאן נ' מקמלאן (31.12.2019); רע"א 5317/19 מקמלאן נ' מקמלאן (8.9.2019)). 

 

3.            ביום 8.7.2019 הגיש המבקש בקשה לקבל החלטה בערעור שהגיש, ובה נטען כי עניינו לא נדון בפסק הדין המתוקן (להלן: הבקשה לקבלת החלטה). בית המשפט קבע כי המשיב יגיב לבקשה, וביום 24.7.2019 נעתר למבוקש, והורה כי פסק הדין של בית משפט השלום ככל שהוא נוגע למבקש, ובכלל זה החיוב בהוצאות, יבוטל. זאת, משום שסבר כי המשיב לא הגיש תגובה לבקשה לקבלת החלטה (להלן: ההחלטה הראשונה). המשיב הגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטה הראשונה, וטען כי הוא הגיב לבקשה לקבלת החלטה כפי שנדרש, וביום 19.8.2019 קיבל בית המשפט את בקשתו. בהמשך לכך, ביום 4.9.2019, לאחר שעיין בתגובת המשיב, קבע בית המשפט כי פסק הדין המתוקן, שבו נדחו כאמור הערעורים על פסק הדין של בית משפט השלום, יחול גם על המבקש (להלן: ההחלטה השנייה). בהחלטה זו צוין כי המבקש היה צד להליך קודם אחר בין הצדדים, שבו נדחתה טענתו להיעדר יריבות עם המשיב. עוד צוין, בין היתר, כי המבקש לא הדיר את עצמו מהסכסוך גופו, העלה טענות לגוף העניין בגדרי בקשתו לקבלת רשות להתגונן לפני בית משפט השלום וסירב להצעה להסכים לקבלת התביעה לסילוק יד ללא צו להוצאות.

 

4.            מכאן הבקשה שלפניי. המבקש – שאינו מיוצג – מדגיש כי הוא אינו טוען לזכויות או לחזקה בנכס, וככל שניתן להבין טענותיו נוגעות בעיקר לקביעותיהן של הערכאות הקודמות לעניין ההוצאות שנפסקו לחובתו. המבקש סבור כי לא היה מקום להיעתר לבקשה לעיון חוזר בהחלטה הראשונה, שכן מדובר בהחלטה חלוטה. עוד טוען המבקש כי בתגובתו של המשיב לערעור לא התייחס האחרון לטענותיו, ומשכך לא היה מקום להחיל על המבקש את פסק הדין המתוקן.

 

5.            לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי דינה להידחות. כידוע, רשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן מקום שבו מעלה הבקשה שאלה משפטית החורגת מעניינם של הצדדים, או שדחייתה תגרום למבקש עיוות דין (רע"א 5950/19 מקמלאן נ' מקמלאן, פסקה 4 (31.12.2019); רע"א 5317/19 מקמלאן נ' מקמלאן, פסקה 4 (8.9.2019); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). הבקשה דנן אינה באה בקהלי המקרים האמורים. בענייננו, לא מצאתי ממש בטענות המבקש שלפיהן התקבלה ההחלטה בבקשת המשיב לעיון חוזר בחוסר סמכות. כעולה מהחלטת בית המשפט המחוזי, ההחלטה הראשונה התקבלה במעמד צד אחד, בהתבסס על הנחה – שהתגלתה לאחר מכן שגויה – כי לא הוגשה תגובה מטעמו של המשיב. בנסיבות אלו, משהתברר כי תגובה כאמור אכן הוגשה, לא נפל פגם בכך שבהחלטה השנייה קיבל בית המשפט את הבקשה לעיון חוזר (ראו תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). יתר טענותיו של המבקש בנוגע לפסק הדין המתוקן נוגעות בעיקרן לחיובו בהוצאות על ידי בית משפט השלום, אשר אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בהן, לא כל שכן עת עסקינן בהשגה ב"גלגול שלישי" (רע"א 7574/18 חכמאת נ' רן ציון ליסינג והשקעות בע"מ, פסקה 6 (18.3.2019)).

 

           הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"א בטבת התש"ף (‏8.1.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
רע"א 476/21
החלטה
22/01/2021
טען מסמכים נוספים