אוחנה רמי נ. רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אוחנה רמי נ. רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ

רע"א 5571/19
תאריך: 03/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5571/19

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקש:

אוחנה רמי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ

 

2. פורמלי תל אביב דפורט רזידנט (2016) בע"מ

 

3. פורמלי שלמה אליה

 

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.8.2019 בת"א 58111-07-19, שניתנה על ידי כב' השופטת מ' אגמון-גונן

 

בשם המבקש:                        עו"ד נתן שמואל נחשון

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת מ' אגמון-גונן) בת"א 58111-07-19 מיום 21.8.2019 בגדרה התקבלה בקשת המשיבים הפורמליים להמרת העיקולים שהוצאו נגדם.

 

2.        מהבקשה עולה כי בין המשיבה (להלן: הנושה) לבין המשיבה הפורמלית 1 (להלן: החברה) נחתמו שני הסכמי קבלן. המבקש ומר שלמה אליה (הוא המשיב הפורמלי 2, להלן: מר אליה, וביחד: הערבים) ערבו לחוב של החברה במסגרת ההסכם השני.

 

3.        ביום 23.7.2019 הגישה הנושה תביעה על סך כ-6.8 מיליון כנגד החברה ונגד הערבים, ובצידה בקשה למתן צווי עיקול זמניים על מלוא סכום התביעה נגד החברה ועל סף 3.7 מיליון ש"ח נגד הערבים.

 

           בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה במעמד צד אחד, והטיל על החברה עיקול זמני בסך של 6.8 מיליון ש"ח ועל הערבים עיקולים זמניים בסך של 3.7 מיליון ש"ח. בהמשך לכך, הגישו הערבים והחברה בקשה לביטול העיקולים, ולאחר הדיון שנערך בבקשה הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לבית המשפט המחוזי, ובה הודיעו כי הם מסכימים כי בית המשפט יפסוק בבקשה לביטול העיקולים "ללא מתן נימוקים, וזאת באופן שבית המשפט מחד גיסא, ישאיר את העיקולים, ומאידך גיסא, יפחית את הסכומים המדוברים". בהתאם לאמור, בהחלטה מיום 13.8.2019 הורה בית המשפט המחוזי (כב' השופט י' שנלר) כי העיקול על נכסי החברה יעמוד על סך של 4.3 מיליון ש"ח והעיקולים על נכסי הערבים יעמדו על סך של 1.5 מיליון ש"ח ביחס לכל אחד מהם.

 

4.        ביום 19.8.2019 הגישו החברה ומר אליה בקשה להמיר את צווי העיקול הזמניים בהפקדת ערבות בנקאית בבית המשפט. בהחלטה מיום 21.8.2019, היא ההחלטה מושא הבקשה, קיבל בית המשפט המחוזי את הבקשה וקבע כי כנגד הפקדה של ערבות בנקאית על סך של 4.3 מיליון ש"ח יבוטלו העיקולים נגד החברה וכי כנגד הפקדה על סך של מיליון ש"ח יבוטלו העיקולים שהוטלו על נכסי מר אליה. עוד נקבע כי כיוון שהמבקש לא הצטרף לבקשה, העיקולים שהוטלו על נכסיו יעמדו בתוקפם. לצד זאת, נקבע כי "ככל ש[המבקש] יצטרף לבקשה, הרי שהאמור לגבי [מר אליה] יחול גם עליו, והעיקולים שהוטלו על נכסיו ישוחררו אם יפקיד בבית המשפט ערבות בנקאית על סך מיליון שקלים".

 

           הבקשה דנן נסבה על החלטה זו של בית המשפט המחוזי.

 

5.        בבקשתו טוען המבקש כי ההחלטה דנן מובילה לתוצאה שאינה הגיונית, בגדרה סכום העיקולים שהוטלו על הערבים ועל החברה ביחד עולים במצטבר על סכום התביעה הכללי.

 

6.        דין הבקשה להידחות על הסף ולו מפאת העובדה שהמבקש לא היה צד לבקשה שהגישו מר אליה והחברה לבית המשפט המחוזי, וכלל לא ביקש להמיר את העיקול שהוטל על נכסיו. ההחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט המחוזי אך התירה למבקש להמיר את החוב, ככל שיחפוץ בכך, אך לא חייבה אותו לעשות כן. לפיכך, ככל שהמבקש אינו מעוניין לפעול לפי ההחלטה נשוא הבקשה, הוא יכול להימנע מכך, והיא אינה מחייבת אותו.

 

7.        למעלה מן הצורך אוסיף כי עיקר טענותיו של המבקש מופנות כלפי ההחלטה הראשונה החלוטה של בית המשפט המחוזי מיום 13.8.2019, במסגרתה הורה בית המשפט המחוזי על הטלת העיקולים בסך כולל של 7.3 מיליון ש"ח. המועד להשיג על החלטה זו חלף זה מכבר, ואף מטעם זה דין הבקשה להידחות.

 

8.        סוף דבר: הבקשה נדחית.

 

           משלא נתבקשה תשובה, לא ייעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ד' בתשרי התש"פ (‏3.10.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים