אהוד לזר נ. רחל רכטר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אהוד לזר נ. רחל רכטר

בש"א 6537/20
תאריך: 24/09/2020

בבית המשפט העליון

 

בש"א 6537/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערער:

אהוד לזר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רחל רכטר

 

2. צידון חברה קבלנית לבניין בע"מ

 

3. חברת תחזוקה בית רכטר בע"מ

 

4. אברהם איזמן

 

5. מורדכי וייצמן

 

6. רוי שיר אחזקות בע"מ

 

7. שושנה וינברגר

 

8. שולה קליינר אחזקות בע"מ יעקוב

 

9. אברהם משיח

 

10. נעם אברהם רכטר

 

11. ישראל רכטר

 

12. בלהה פלד

 

13. ורוניקה השקעות בע"מ

 

14. עו"ד סידי רועי מנהל עזבון שפירא פלה

 

15. אברהם יהודיאן

 

16. מינו יהודיאן

 

17. מאיר ונדיס עמנואל דנן

 

18. דוידוביץ צביה לפידות טפירו שושנה

 

19. ושפריר לילי ועמנואל שפריר יעקב וסופי

 

20. עו"ד אביבי טליה בשם מלר יוסף ז"ל

 

21. קאופמן זאב י.ה.ד.ש השקעות בע"מ

 

22. בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

ערעור על החלטת הרשמת ש' עבדיאן בע"א 5247/20 מיום 14.9.2020

 

 

פסק-דין

 

           לפני ערעור על החלטת הרשמת ש' עבדיאן בע"א 5247/20 מיום 14.9.2020 במסגרתה נדחתה בקשת המערערים למתן פטור מהפקדת עירבון.

 

1.        ביום 28.7.2020 הגיש המערער לבית משפט זה ערעור נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט ר' אמיר) בה"פ 21252-01-20 מיום 22.6.2020 אשר דחה על הסף תובענה שהגיש המערער מחמת התיישנותה. בד בבד עם הגשת הערעור הוגשה בקשה למתן פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. בבקשתו פרשֹ המערער את טענותיו בדבר חוסר יכולתו הכלכלית ובדבר סיכויי הערעור הגבוהים. כל המשיבים זולת משיב 4 הביעו את התנגדותם למתן פטור מהפקדת עירבון. בתגובותיהם טענו המשיבים כי טענותיו של המערער כבר התבררו בפני מספר ערכאות, ונדחו פעם אחר פעם. המערער גם לא שילם למשיבים את הוצאות המשפט שנקבעו בבית המשפט קמא וכעת הוא מבקש לשוב ולהטריד אותם בלא להמציא כל ערובה להוצאות המשפט הרבות שיאלצו להשקיע גם בהליך זה.

 

2.            ביום 14.9.2020 קיבלה הרשמת את בקשתו של המערער לפטרו מאגרת המשפט אך דחתה את הבקשה בכל הנוגע להפקדת העירבון. צוין כי על אף שעולה מהבקשה כי מצבו הכלכלי של המערער אינו מן המשופרים, הבקשה לא מגובה במסמכים הרלוונטיים ואינה כוללת התייחסות מפורטת די הצורך על אודות יכולתו להיעזר בקרוביו לצורך תשלום העירבון. עוד צוין כי על פני הדברים עיון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מעלה כי סיכויי הערעור, אינם גבוהים. בנסיבות אלה ונוכח טענות המשיבים כי המערער לא שילם את ההוצאות שנפסקו לטובתם בבית המשפט המחוזי, לא מצאה הרשמת מקום לפטור את המערער מהפקדת העירבון. אף על פי כן, בשים לב למצבו הכלכלי, הופחת סכום העירבון לסך של 10,000 ש"ח.

 

3.            מכאן הערעור שלפנַי במסגרתו טוען המערער כי שגתה הרשמת בהחלטתה, בכך שלצד התייחסותה למצבו הכלכלי הקשה, לא הבחינה בסיכויי הערעור הגבוהים. לביסוס טענה זו פורש המערער שורה ארוכה של טענות הנוגעות לפסק דינו של בית משפט קמא.

 

4.            דין הערעור להידחות. שיקול דעתו של רשם בית המשפט בעניינים הקשורים באגרה ועירבון הוא רחב ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו לאחרונה: בש"א 6183/20 פלוני נ' פלוני (17.9.2020); בש"א 5837/20 ורדי נ' בועז (3.9.2020)). עיינתי בפסק דינו של בית משפט קמא, בהחלטת הרשמת ובטענות המערער ואני סבור כי מקרה זה אינו מגלה כל עילה להתערבות בהחלטת הרשמת, הן לעניין התשתית העובדתית הנדרשת לביסוס מצבו הכלכלי של המערער והן לעניין סיכויי ההליך.

 

5.            עוד חשוב לציין כי גם אם פסיקת בית המשפט המחוזי או החלטת הרשמת שגויות או מעוררות קשיים בעיני המערער, הרי שאין מקום לסגנונו המשתלח, אשר מכנה את פסק הדין "שיקרי, מעוות, מגמתי... ניתן מתוך כוונת זדון מרושעת" ואת הרשמת כמי ש"לא הקדישה יותר מ-10 דקות לעיון מרפרף בתיק זה". על אותה הדרך אין מקום להצהרותיו האלימות של המערער בדבר "המלחמה" שינהל בכל מחיר במסגרת מאבקו המשפטי. התבטאויות מסוג זה עשויות כשלעצמן להצדיק דחיית הליך על הסף (השוו: בש"א 2072/20 דבורצקי נ' זפט (14.9.2020); בג"ץ 4740/20 פלונית נ' הלשכה לסיוע משפטי – מחוז ירושלים (6.9.2020); בג"ץ 2880/10 בציר נ' משרד המשפטים, פרופ' יעקב נאמן (18.4.2010)).

 

           הערעור נדחה. לפנים משורת הדין לא יוטלו הוצאות לטובת אוצר המדינה.

          

           ניתן היום, ‏ו' בתשרי התשפ"א (‏24.9.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
3
בע"מ 3704/20
החלטה
26/10/2020
טען מסמכים נוספים