אגודת סנט איב – המרכז הקתולי לזכויות אדם וסיוע משפ נ. המפקד | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אגודת סנט איב - המרכז הקתולי לזכויות אדם וסיוע משפ נ. המפקד

בג"ץ 9138/16
תאריך: 06/08/2019

בבית המשפט העליון

 

בג"ץ  9138/16

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופט ג' קרא

 

העותרת:

אגודת סנט איב – המרכז הקתולי לזכויות אדם וסיוע משפטי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית

 

2. ראש המינהל האזרחי בגדה המערבית

 

3. מועצת התכנון העליונה בגדה המערבית

 

4. ועדת המשנה לפיקוח בגדה המערבית

 

הודעה ובקשה למחיקת העתירה מטעם המשיבים; הודעה מטעם העותרת

 

בשם העותרת:

עו"ד צבי אבני

 

בשם המשיבים:

עו"ד אודי איתן

 

פסק-דין

 

השופט ע' פוגלמן:

 

           העתירה המתוקנת שהוגשה על ידי העותרת נסבה על הוראות שנקבעו ב"נוהל מתן ארכות לאחר דחיית עררים, תכניות מפורטות, ובקשות לפטור מהיתרי בנייה" (להלן: הנוהל).

 

           בהחלטתנו מיום 18.3.2019 עמדנו על שלושה נושאים שהועלו על ידי העותרת. הנושא הראשון נסב על הצורך לוודא קבלה של החלטות המשיבים אצל הגורמים אליהם נשלחה ההחלטה. בנושא זה הודיעו המשיבים כי הם אינם חולקים על הצורך בבדיקה אם ההחלטה אכן התקבלה.

 

           הנושא השני היה פירוט הטעמים למקרים בהם קיימת דחיפות בביצוע ההריסה, ובנושא זה הפנו המשיבים לסעיף 25 לתגובה המקדמית מטעמם מיום 21.12.2018, שלפיה טעמים אלה נמסרים למחזיק במסגרת ההחלטה על מתן הארכה.

 

           הנושא השלישי נסב על אופן חישוב זמן ההתראה בן 48 שעות שניתן במקרים דחופים. בעניין אחרון זה, אפשרנו לצדדים לבוא בדברים ולהגיש לנו הודעה משלימה תוך 21 ימים. לאחר ארכות מוסכמות, הגישו המשיבים ביום 1.8.2019 הודעה ובקשה למחיקת עתירה. במסגרת ההודעה עמדה המדינה על הארכת מסגרת זמן ההתראה שתינתן במקרים דחופים (שהם, לשיטתה חריגים ומגיעים לכדי שלושה אחוזים מכלל ההארכות).

 

           העותרת בתגובתה, מלינה על כך שהמשיבים אינם מוכנים לכתוב בנוהל כי יוודאו את קבלת ההחלטות הנשלחות על ידם. העותרת מציינת כי היתה נכונה להסכים למסגרת זמנים קרובה במהותה, אותה היא מפרטת, אולם התנתה זאת בכך כי יווסף לנוהל סעיף בדבר אישור הדדי של קבלת כתבים ששולחים המשיבים ונושא נוסף אותו היא העלתה.

 

           לאחר ששקלנו את עמדות הצדדים, מצאנו כי בשלב הנוכחי העתירה מיצתה עצמה. בנושא וידוא קבלה של החלטות המשיבים, הוא הנושא הראשון שנזכר לעיל, ניתנה כאמור הסכמת המשיבים. העותרת דורשת כי ההבהרה בנושא זה תוסף להוראות הנוהל. הנחתנו היא כי כל ההסדרים עליהם הוסכם יעוגנו בנוהל הכתוב, אשר יפורסם על ידי המשיבים, בהתאם להוראות הדין באזור, ובמתכונת המקובלת לפרסום נהלים מעין אלה. באשר לנושא השני, הוא זכה למענה כאמור. בנושא השלישי אין פער מהותי בין הצעת המשיבים לבין עמדת העותרת. נושאים אחרים המועלים על ידי העותרת חורגים ממסגרת העתירה, וטענותיה בנוגע אליהם שמורות לה.

 

           ראוי לבחון את הוראות הנוהל במבחן חיי המעשה. ככל שיתעוררו בעיות ביישום, העותרת תוכל לפנות אל המשיבים בכתב ולהציג לפניהם בעיות קונקרטיות ככל שתתעוררנה, ואלה האחרונים יוכלו להדרש לפתרונות אפשריים. ככל שתהיה עילה לכך, שערי בית המשפט פתוחים.

 

           בשלב הנוכחי, מצאנו כאמור כי העתירה במתכונתה הנוכחית, מיצתה עצמה ואנו מורים על מחיקתה ללא צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים